Hałaśliwa działalność gospodarcza w sąsiedztwie. Przedsiębiorca zapłaci odszkodowanie poszkodowanym?

utworzone przez | maj 8, 2024 | Aktualności

hałaśliwe sąsiedztwo

 

Bywają sytuacje, kiedy nie da się uniknąć nadmiernego hałasu, który generowany jest ze względu na prowadzoną w sąsiedztwie działalność gospodarczą. Warto mieć świadomość, że osoby zamieszkujące nieopodal takiego przedsiębiorcy, mają prawo uzyskać od niego odszkodowanie za doświadczany hałas. Osoby, które czują się poszkodowane przez ciągłą ekspozycję na nadmierne dźwięki, mają prawo dochodzić swoich roszczeń na ścieżce administracyjnej, karnoprawnej i cywilnej.

 

Co to jest smog akustyczny?

W ostatnich latach, kiedy miasta dynamicznie się rozwijają, coraz trudniej znaleźć miejsce, w którym człowiek mógłby zaznać ciszy. Dźwięki prowadzonych w sąsiedztwie działalności gospodarczej, ale również codzienne hałasy dobiegające z ulic czy torowisk powodują smog akustyczny. Wciąż niewiele osób zdaje sobie sprawę z konsekwencji na jakie jesteśmy narażeni w związku z zanieczyszczeniem hałasem.

Zanieczyszczenie hałasem kwalifikowane jest jako nadmierne narażenie na dźwięki i hałasy, które przekraczają 65 decybeli (dB). Próg ten ustalony jest przez Światową Organizację Zdrowia, która podkreśla, że wszystkie dźwięki powyżej tej wartości mogą być szkodliwe dla słuchu, a nawet powodować ból.

 

Uzyskaj pomoc prawną i ucisz hałas

 

Jakie są dopuszczalne normy hałasu?

 

W Polsce zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. dotyczącym dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, obowiązują następujące normy:

 

  • 45 dB w ciągu dnia i 40 dB w nocy – w uzdrowiskach,
  • 50 dB w ciągu dnia i 40 dB w nocy – na obszarach osiedli domów jednorodzinnych,
  • 55 dB w ciągu dnia i 45 dB w nocy – na obszarach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, mieszkaniowo-usługowej oraz rekreacyjno-wypoczynkowej,
  • 55 dB w ciągu dnia i 45 dB w nocy – w centralnych częściach miast o populacji powyżej 100 tysięcy mieszkańców.

Jak wskazuje adwokat Aniela Łebek z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Łebek Madej i Wspólnicy, długofalowe narażenie na uciążliwe dźwięki może powodować poważne skutki dla zdrowia. Przez hałas człowiek staje się rozdrażniony, może cierpieć na zaburzenia snu, a u dzieci nadmierna ekspozycja na uciążliwe dźwięki może powodować zaburzenia funkcji poznawczych. Dodatkowo narażenie na ciągły hałas powoduje m.in. nadciśnienie tętnicze, zaburzenia pracy żołądka, wzrost wydzielania adrenaliny czy przyspieszenie procesu starzenia.

 

pomiar dźwięków

 

Czy można pozbyć się uciążliwego hałasu?

 

Poszkodowani, którzy cierpią z powodu hałasu muszą mieć świadomość, że skuteczna walka z jego źródłami nie jest ani prosta, ani szybka, jednak jest możliwa. W tym celu mają możliwość dochodzenia sprawiedliwości na ścieżce administracyjnej, karnoprawnej i cywilnej.

Środki administracyjne obejmują głównie kierowanie pism i petycji do różnych instytucji, takich jak Inspektorat Ochrony Środowiska, nadzór budowlany, Sanepid czy organy samorządowe. Głównym celem tych działań jest zazwyczaj wywarcie presji na kontrolę emisji hałasu. W konsekwencji mogą one prowadzić do wydania decyzji administracyjnej nakładającej obowiązek ograniczenia emisji hałasu, na przykład poprzez instalację specjalnych osłon lub ekranów akustycznych.

Mecenas Aniela Łebek wyjaśnia, że z kolei wykorzystanie ścieżki karnoprawnej obejmuje działania polegające na interwencji policji, dokumentowaniu naruszeń i ewentualnym zgłoszeniu przestępstwa lub wykroczenia przez poszkodowanego, zazwyczaj na podstawie artykułu 51 Kodeksu Wykroczeń. Choć może to przynieść szybsze efekty, nie gwarantuje to, że przypadki zakłóceń, na przykład ciszy nocnej, nie będą się powtarzać. Niemniej jednak ważne jest to, że sąd cywilny jest zobowiązany wyrokiem w sprawie karnej. To oznacza, że jeśli sprawca zostanie skazany za wykroczenie, a zwłaszcza jeśli będzie to wielokrotne naruszenie artykułu 51 Kodeksu Wykroczeń, sąd cywilny, w którym można dochodzić odszkodowania za hałas, nie będzie ponownie badał, czy doszło do naruszenia spokoju. Zamiast tego opierać się będzie na ustaleniach dokonanych przez sąd karny.  Inną opcją dochodzenia roszczeń jest droga cywilna, która polega na złożeniu pozwu w celu zaniechania naruszania spokoju, czyli tzw. „zaprzestania immisji”.

 

Uzyskaj pomoc prawną i ucisz hałas

 

Działalność gospodarcza w sąsiedztwie. Jak walczyć z głośną firmą?

 

Już na etapie projektowania nowych osiedli, deweloperzy wskazują miejsca przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej. Oczywistym jest, że w zależności od specyfiki, firma może być mniej lub bardziej uciążliwa do okolicznych mieszkańców.

Eksperci prawni, którzy zajmują się tematyką związaną z odszkodowaniem za hałas wskazują, że właściciel firmy, która generuje nadmierny hałas uprzykrzający życie mieszkańcom, zazwyczaj powołuje się na pozwolenia, które otrzymał od zarządcy. Istotne jest jednak to, że sąd, do którego trafi sprawa hałaśliwego przedsiębiorstwa w sąsiedztwie, ma możliwość wydania nakazu ograniczenia dystrybucji głośnych dźwięków, a w skrajnych przypadkach może również zakazać prowadzenia danej działalności w konkretnym miejscu.

Walka z hałaśliwym przedsiębiorcom nie jest jednak łatwa. Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 5 października 2017 r., wydanym w sprawie o sygn.  I ACa 1520/16, żądanie całkowitego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej niezasadnie ingerowałoby w swobodę działalności gospodarczej.

 

hałas dom

Ile wynosi odszkodowanie za hałas?

 

Jeśli nie ma możliwości całkowitego usunięcia źródeł hałasu, na przykład z dużych fabryk, przedsiębiorstw lub hipermarketów, oprócz żądań dotyczących ograniczenia hałasu, poszkodowanym przysługują również roszczenia odszkodowawcze za naruszenie ich dóbr osobistych. Należy pamiętać, że takie roszczenia można zgłaszać wyłącznie w ramach prawa cywilnego poprzez wytoczenie sprawy o odszkodowanie przeciwko osobie fizycznej lub prawnej, która jest właścicielem przedsiębiorstwa generującego hałas.

Kwestie odszkodowania od sprawcy hałasu dla portalu prawo.pl komentuje radca prawny Agnieszka Madej z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy wskazując, że:

„W zależności od odległości od źródła hałasu, wysokości przekroczonych norm oraz uciążliwości takiego sąsiedztwa oraz wpływu na życie i zdrowie poszkodowanego, roszczenia odszkodowawcze mogą się wahać w granicach od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych.”

Podsumowując, warto mieć na uwadze, że bez względu na źródło hałasu, istnieją prawne sposoby na redukcję uciążliwych dźwięków. W tym celu warto skontaktować się z ekspertami z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy, którzy specjalizują się w pomocy osobom poszkodowanym przez hałas.

 

Sprawdź więcej...

Szkoda w nieruchomości

Pomoc prawna po szkodzie w nieruchomości Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy sp. k. od 2006r. specjalizuje się w reprezentacji klientów w sprawach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przeciwko zakładom ubezpieczeń. Sprawy szkód w nieruchomościach stanowią znaczący odsetek spraw, które zakończyliśmy z sukcesami na drodze postępowania sądowego. Od kilku…

Praca kancelaria

Praca w Kancelarii Nasza kancelaria już od 17 lat pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach. Klikakrotnie zdobywaliśmy podium  w Rankingach dziennika "Rzeczpospolita". Dołącz do naszego zespołu! Szukasz pracy w kancelarii adwokatów i radców prawnych we Wrocławiu? Sprawdź naszą ofertę.  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie…

Porady Prawnika

Prawnik radzi Szukasz porad prawnych? Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych Nr 1.  2023 - ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria…

Aktualności Kancelarii

Aktualności z Kancelarii Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych jesteśmy NR 1.  w kategorii ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria Adwokatów i…

Ranking Kancelarii Odszkodowania

Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy z Grupy Kapitałowej Votum kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza. Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i…

Kontakt Kancelaria Odszkodowania

Opinie Jesteś dla nas ważny. Kontakt Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy  kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza.  Adres 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 56 i …

Oferta

Odszkodowanie czy zadośćuczynienie po wypadku? Osoby poszkodowane oraz ich rodziny często nie wiedzą, jakie mają uprawnienia i jakie roszczenia przysługują im od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Sprawdź jak możemy Ci pomóc. Usługi KancelariiKontakt ;   Postępowanie karne po wypadku Osoba pokrzywdzona oraz ustanowiony przez nią pełnomocnik ma prawo do udziału…

O nas

O nas Eksperci w naszej Kancelarii to głównie adwokaci i radcowie prawni z wieloletnim doświadczeniem w branży. Wiemy jak pomagać poszkodowanym i ich rodzinom. Nasza wąska specjalizacja, doświadczenie zdobyte przez 17 lat reprezentowania pokrzywdzonych i ich rodzin, daje nam przewagę i pozycję lidera na rynku kancelarii świadczących pomoc poszkodowanym w…

Blog firmowy

 Aktualności | News Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut efficitur condimentum mauris. Mauris in consequat mauris. Jak powstrzymać hałas z boisk sportowych? maj 17, 2024 | Aktualności | 0 Comments  Hałas z boisk sportowych to częsty problem, który dotyka wiele społeczności. Choć sport jest niezaprzeczalnie ważny dla…

Wyroki

 Nasze Wyroki Nasze doświadczeni poparte wyrokami w reprezentacji klientów w związku z wypadkiem. Sprawy z obrażeniami ciała Sprawy ze skutkiem śmiertelnym Wypadki przy pracy Wypadki w rolnictwie Reprezentacja Klienta w postępowaniu karnym Inne Sprawy z obrażeniem ciała 450 tys. zadośćuczynienia od TUiR WARTA S.A. dla bliskich poszkodowanej w wypadku kwi…