Opinie

Jesteś dla nas ważny.

odszkodowania kancelaria ranking odszkodowawcza 2023 rzeczpospolita

Kontakt

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

odszkodowania kancelaria ranking odszkodowawcza

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy  kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza.

Adres

53-012 Wrocław,

ul. Wyścigowa 56 i

tel.:

71 33 93 600

fax.:

71 33 93 643

e-mail:

biuro@lebekiwspolnicy.pl

Dane kontaktowe do obsługi rozpraw zdalnych:

tel.: 71 33 93 680
kom.: 508 342 371
rozprawy@lebekiwspolnicy.pl

Jesteśmy w kontakcie. Czekamy na Twoją wiadomość:

O Kancelarii

Czy Kancelaria prowadzi windykacje klientów indywidualnych.

Nie prowadzimy spraw związanych z dochodzeniem wierzytelności.
Kancelaria A. Łebek, Madej i Wspólnicy przy ulicy Wyścigowej 56i we Wrocławiu skupia się przede wszystkim na obsłudze:
osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, przy pracy, w rolnictwie i innych.

PROSIMY O DOKŁADNE SPRAWDZENIE NAZWY KANCELARII

Jak wysłać dokumenty dotyczące mojej sprawy?

Wybierz dogodny sposób. Dajemy możliwość dostarczenia dokumentów za pośrednictwem:

  • e-mail: biuro@lebekiwspolnicy.pl
    załączniki maksymalnie o wielkości 10 MB. Jeśli masz więcej, wyślij kilka wiadomości.
  • fax: 71 33 93 643
Obsługa rozpraw zdalnych

Dane kontaktowe do obsługi rozpraw zdalnych:
tel.: 71 33 93 680
tel. kom.: 508 342 371
rozprawy@lebekiwspolnicy.pl

Inspektor Ochrony Danych

Dane Inspektora Ochrony Danych

Bartłomiej Muzaj

e-mail: iod(at)lebekiwspolnicy.pl

Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

Polityka prywatności

Polityka prywatności  strony lebekiwspolnicy.pl

Administratorem strony  internetowej prowadzonej pod adresem: lebekiwspolnicy.pl jest Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy spółka komandytowa (Kancelaria) z siedzibą we Wrocławiu, 53-012, przy ul. Wyścigowej 56i, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000262469

Prywatność użytkowników odwiedzających stronę internetową lebekiwspolnicy.pl jest dla Spółki szczególnie ważna. Dane przekazane przez użytkowników oraz dane gromadzone automatycznie są wykorzystywane jedynie do celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie strony internetowej lebekiwspolnicy.pl

 

więcej pod linkiem:

 

Infolinia - RODO

Administratorem danych osobowych osób kontaktujących się za pośrednictwem infolinii jest Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy sp.k. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000262469.

Uzyskanie informacji o procesach przetwarzania danych osobowych możliwe jest poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w formie elektronicznej: e-mail: iod(at)lebekiwspolnicy.pl lub pisemnej: Inspektor Ochrony Danych Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek, Madej i Wspólnicy sp.k., ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław.

 

Administrator przetwarza informacje o numerze telefonu oraz nagrania rozmów z infolinii w celach dokumentacyjnych oraz dowodowych dotyczących kontaktów z klientami, potencjalnymi klientami i innymi osobami kontaktującymi się telefonicznie poprzez infolinię, w tym w celu zapobiegania sytuacjom konfliktowym dotyczącym treści informacji udzielanych przez infolinię i obrony przed roszczeniami. Nagrania z rozmów mogą być również przetwarzane w celu weryfikacji jakości obsługi klientów przez infolinię i jej udoskonalania.

 

W zależności od tego, czy administrator posiada już dane osoby dzwoniącej oraz w jakiej sprawie osoba dzwoni, administrator może przetwarzać również szereg innych informacji i nie tylko w nagraniach z rozmów, w zakresie niezbędnym do realizacji sprawy, z którą osoba dzwoniąca kontaktuje się z administratorem. Wówczas administrator przetwarza dane osobowe również w innych, każdorazowo indywidualnie ustalanych celach, znanych osobie dzwoniącej, lub odrębnie informujemy o tym osobę, której dane dotyczą.

 

Podstawą prawną przetwarzania numerów telefonu oraz pozostałych danych osobowych zawartych w nagraniach z rozmów jest prawnie uzasadniony interes administrator danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na dokumentowaniu treści rozmów telefonicznych w celu zapobiegania sytuacjom konfliktowym, obrony przed roszczeniami oraz poprawy jakości obsługi infolinii.

 

Nagrania z rozmów przetwarzany przez okres, w którym mogą zostać podniesione roszczenia – aktualnie przez okres 6 lat.

 

Administrator może ujawniać nagrania lub informacje o nagraniach wyłącznie podmiotom współpracującym z administratorem na podstawie pisemnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji określonych w umowie zadań i usług na rzecz administratora, w szczególności w zakresie obsługi prawnej, doradczej czy usługi IT.

Jeżeli nagranie z rozmowy będzie stanowiło dowód w postępowaniu, zostanie ono również ujawnione odpowiednim organom państwowym.

 

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych, otrzymywania kopii danych, ich sprostowania, usunięcia lub do ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz do przenoszenia danych. Realizowanie powyższych praw osób, których dane dotyczą nie może naruszać tajemnicy zawodowej tj. adwokackiej i radcowskiej.

 

Aby skorzystać z wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wyścigowa 56i Wrocław