Nagana, grzywna, a nawet areszt – co jeszcze grozi sprawcy hałasu?

utworzone przez | kwi 12, 2024 | Aktualności

głośny sąsiad

 

Skuteczna walka ze źródłami hałasu nie jest prosta, ani szybka, ale jest możliwa, co potwierdza orzecznictwo sądowe – przyznaje radca prawny Agnieszka Madej. Poszkodowani mają do dyspozycji środki o charakterze administracyjnym, karnoprawnym, jak i możliwość dochodzenia roszczeń na gruncie prawa cywilnego. Każda z tych ścieżek ma swoje zalety i wady oraz każda w inny sposób oddziałuje na naruszyciela. W poniższym artykule przedstawimy jak wygląda postępowanie karne w sprawie dotyczącej nadmiernego hałasu.

 

Postępowanie karne w sprawie hałasu

 

W przypadku, kiedy ścieżka administracyjna jest nieskuteczna lub zbyt długo trwa, a poszkodowany chce uzyskać szybki efekt w postaci zmniejszenia zanieczyszczenia hałasem, warto sięgnąć do środków o charakterze karnoprawnym. W przypadku spraw dotyczących hałasu dochodzi do łamania różnych przepisów prawa, na przykład przeciwko zdrowiu, mieniu, wolności, środowisku, porządkowi publicznemu i wielu innym – w zależności od konkretnej sytuacji. W postępowaniu karnym dotyczącym hałasu głównym celem jest ukaranie osoby, która złamała prawo, ale już samo dyscyplinowanie naruszyciela przez policję czy straż miejską może przynieść oczekiwany efekt. Jeśli nie, to ukaranie finansowo, a w ostateczności aresztem powinno przynieść pożądany efekt odstraszający.

 

Uzyskaj pomoc prawną i ucisz hałas

 

Co grozi sąsiadowi za zakłócanie ciszy i uciążliwe hałasy?

 

Pierwszym krokiem powinno być zgłaszanie naruszeń na Policję. Warto nawiązać kontakt z dzielnicowym i naświetlić mu problem. Nawet jeśli to niekomfortowe dla zgłaszającego, zakłócenia porządku i ciszy powinny być regularnie zgłaszane na Policję. Z każdej takiej interwencji powinna być sporządzona notatka, która następnie będzie stanowiła dowód w sprawie. Złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia nie wymaga szczególnej znajomości przepisów, pomocy prawnika i jest dla składającego bezpłatne. W przypadku najbardziej powszechnych spraw dotyczących hałasu sąsiedzkiego adekwatnym, podstawowym przepisem, na który należy się powołać jest art. 51 Kodeksu wykroczeń. Odpowiedzialność za to wykroczenie ogranicza się do kary ograniczenia wolności, aresztu lub grzywny. Jeśli chodzi o zakłócenie spokoju poprzez organizowanie głośnych imprez przez sąsiadów, możliwość poniesienia tego rodzaju kary zazwyczaj jest wystarczająca dla usunięcia problemu, zdarza się jednak, że np. w przypadku klubów nocnych grzywny w wysokości np. 500 zł są zwyczajnie wliczone w przysłowiowe „koszty” prowadzenia tego typu działalności. Wówczas należy powołać się na łamanie również innych przepisów, a w takich przypadkach katalog możliwych wykroczeń bywa różnorodny.

 

Jak zdobyć dowody do sprawy karnej przeciwko sprawcy hałasu?

 

W zawiadomieniu należy własnymi słowami opisać zaistniałą sytuację, załączyć nagrania naruszeń zebrane na płycie CD lub pendrive oraz wnioski o przesłuchanie świadków (należy podać imię, nazwisko i adres świadka). Warto również wskazać osobę sprawcy hałasu, najlepiej również podając jej imię, nazwisko i adres.

 

pomiar dźwięków

 Jak zdobyć takie dane?

W tym momencie okazuje się jak ważne jest wcześniejsze zgłaszanie naruszeń spokoju na Policję. Nawet jeśli interwencjami tymi byliśmy rozczarowani, ponieważ nie przyniosły one pożądanego rezultatu, to ich wynikiem będzie posiadanie przez Policję danych osoby zakłócającej spokój, spisanych podczas takiej interwencji. Policja będzie dysponować też własnymi notatkami o zaistniałej sytuacji i sprawcy naruszeń, które także mogą okazać się przydatne do treści zawiadomienia.

Warto też wskazać dokładne daty przyjazdu policji i wynik interwencji. Zawiadamiający powinien opisać własne odczucia związane z zakłóceniami spokoju lub spoczynku nocnego oraz wskazać z jakimi problemami boryka z powodu hałasu – zdrowotnymi, brakiem koncentracji, problemami w nauce, pracy itp.

 

Uzyskaj pomoc prawną i ucisz hałas

 

Zawiadomienie w sprawie hałasu – gdzie złożyć skargę?

 

Zawiadomienie składamy do prokuratury lub na policję – właściwa jednostka to ta, w okręgu działania której znajduje się miejsce popełnienia wykroczenia bądź przestępstwa. Jeśli na skutek wszczętego postępowania dojdzie do wydania wyroku, to wyrok wydany w sprawie karnej dotyczącej hałasu wiąże sąd cywilny.

Jak wskazuje adwokat Aniela Łebek z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy, ścieżka karnoprawna, polegająca na interwencji policji, protokołowaniu naruszeń, a w ostateczności złożeniu przez poszkodowanego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia (zazwyczaj z art. 51 KW) przyniesie zapewne szybszy efekt, choć nie gwarantuje, że przypadki zakłócenia np. ciszy nocnej się nie powtórzą. Istotne jest jednak, że wydanie wyroku karnego wiąże sąd cywilny. Oznacza to, że w przypadku skazania za wykroczenie, a tym bardziej za liczne wykroczenia z art. 51 Kodeksu Wykroczeń, sąd cywilny, przed którym można dochodzić wysokich kwot zadośćuczynienia za poniesione szkody w wyniku hałasu, nie będzie już badał czy naruszenie spokoju nastąpiło, a bazował będzie na ustaleniach poczynionych przez sąd karny.

 

Sprawdź więcej...

Szkoda w nieruchomości

Pomoc prawna po szkodzie w nieruchomości Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy sp. k. od 2006r. specjalizuje się w reprezentacji klientów w sprawach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przeciwko zakładom ubezpieczeń. Sprawy szkód w nieruchomościach stanowią znaczący odsetek spraw, które zakończyliśmy z sukcesami na drodze postępowania sądowego. Od kilku…

Praca kancelaria

Praca w Kancelarii Nasza kancelaria już od 17 lat pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach. Klikakrotnie zdobywaliśmy podium  w Rankingach dziennika "Rzeczpospolita". Dołącz do naszego zespołu! Szukasz pracy w kancelarii adwokatów i radców prawnych we Wrocławiu? Sprawdź naszą ofertę.  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie…

Porady Prawnika

Prawnik radzi Szukasz porad prawnych? Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych Nr 1.  2023 - ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria…

Aktualności Kancelarii

Aktualności z Kancelarii Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych jesteśmy NR 1.  w kategorii ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria Adwokatów i…

Ranking Kancelarii Odszkodowania

Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy z Grupy Kapitałowej Votum kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza. Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i…

Kontakt Kancelaria Odszkodowania

Opinie Jesteś dla nas ważny. Kontakt Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy  kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza.  Adres 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 56 i …

Oferta

Odszkodowanie czy zadośćuczynienie po wypadku? Osoby poszkodowane oraz ich rodziny często nie wiedzą, jakie mają uprawnienia i jakie roszczenia przysługują im od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Sprawdź jak możemy Ci pomóc. Usługi KancelariiKontakt ;   Postępowanie karne po wypadku Osoba pokrzywdzona oraz ustanowiony przez nią pełnomocnik ma prawo do udziału…

O nas

O nas Eksperci w naszej Kancelarii to głównie adwokaci i radcowie prawni z wieloletnim doświadczeniem w branży. Wiemy jak pomagać poszkodowanym i ich rodzinom. Nasza wąska specjalizacja, doświadczenie zdobyte przez 17 lat reprezentowania pokrzywdzonych i ich rodzin, daje nam przewagę i pozycję lidera na rynku kancelarii świadczących pomoc poszkodowanym w…

Blog firmowy

 Aktualności | News Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut efficitur condimentum mauris. Mauris in consequat mauris. Jak powstrzymać hałas z boisk sportowych? maj 17, 2024 | Aktualności | 0 Comments  Hałas z boisk sportowych to częsty problem, który dotyka wiele społeczności. Choć sport jest niezaprzeczalnie ważny dla…

Wyroki

 Nasze Wyroki Nasze doświadczeni poparte wyrokami w reprezentacji klientów w związku z wypadkiem. Sprawy z obrażeniami ciała Sprawy ze skutkiem śmiertelnym Wypadki przy pracy Wypadki w rolnictwie Reprezentacja Klienta w postępowaniu karnym Inne Sprawy z obrażeniem ciała 450 tys. zadośćuczynienia od TUiR WARTA S.A. dla bliskich poszkodowanej w wypadku kwi…