Wrocław, ul. Wyścigowa 56i

tel.: 71 33 93 600

biuro@lebekiwspolnicy.pl

Zespół

Władze

Adwokat Andrzej Łebek

Wspólnik - Założyciel

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii. Od 1983 r. prowadzi działalność jako adwokat, początkowo w Zespole Adwokackim w Wałbrzychu, obecnie w prywatnej Kancelarii Adwokackiej. W latach 1977-1979 odbył aplikację sądową, natomiast w latach 1980-1983 aplikację adwokacką. Obecnie wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Wałbrzychu. Od 2006 r. jest wspólnikiem i założycielem Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp. k., a także założycielem i członkiem Rady Nadzorczej Fundacji Szkolnej w Wałbrzychu. Od wielu lat specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa karnego oraz obsługi prawnej przedsiębiorców.

Łebek i Wspólnicy

Adwokat Aniela Łebek

Wspólnik, Z-ca Dyrektora Prawnego

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2004 r. rozpoczęła działalność zawodową. Od 2004 r. wpisana na listę adwokatów prowadzona przez Okręgową Radę Adwokatów w Wałbrzychu. Absolwentka Studiów Podyplomowych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek Prawo Gospodarcze i Handlowe. Od 2006 r. współpracuje z Kancelarią Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy. Specjalizuje się w prawie karnym, prawie cywilnym (odszkodowania komunikacyjne) oraz w prawe rodzinnym. We wrześniu 2015 r. została wspólnikiem Kancelarii.

Bartłomiej Krupa

Dyrektor Prawny

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2005 r. słuchacz na Studiach Doktoranckich Nauk Prawnych na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 2005 – 2007 związany z jedną z firm z branży doradztwa odszkodowawczego z Wrocławia. Od 2007 r. związany grupą kapitałową Votum S.A., od 2013 r. zajmuje stanowisko Dyrektora Prawnego w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp. k. Jest Prezesem Zarządu Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych, która zrzesza przedsiębiorców z branży odszkodowawczej, członkiem Zarządu Votum S.A., a także członkiem Stowarzyszenia dla rozwoju Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Rynku Motoryzacyjnego „ProMotor”. Jego publikacje ukazują się w prasie branżowej.

Łebek i wspólnicy

Radca prawny Agnieszka Madej

Wspólnik, Dyrektor Departamentu Spraw Procesowych

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2008 r. rozpoczęła działalność zawodową. Od 2013 r. wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Posiada doświadczenie w prawie administracyjnym, szczególnie ochronie praw lokatorów oraz prawie spadkowym. Z Kancelarią Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy związana jest od 2010 r. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa ubezpieczeniowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych o roszczenia odszkodowawcze.

Departament Spraw Procesowych

Departament Spraw Procesowych zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych w postępowaniu przed sądami powszechnymi. Zakres działalności obejmuje przede wszystkim sprawy z zakresu prawa cywilnego i prawa pracy. Zdobyte doświadczenie, odpowiednie zaplecze techniczne i organizacyjne pozwoliło na specjalizację departamentu w sprawach z zakresu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Wysoki poziom merytoryczny kadry oraz sieć pracowników obejmująca kraj, daje Klientom gwarancję świadczenia profesjonalnej obsługi prawnej i poczucie bezpieczeństwa w walce z każdym przeciwnikiem procesowym (nawet dużym zakładem ubezpieczeń).

Agnieszka Madej

Łebek i wspólnicy

Radca Prawny Agnieszka Madej

Dyrektor Departamentu Spraw Procesowych

Dyrektor - wspólnik Kancelarii sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw o roszczenia odszkodowawcze w Departamencie Spraw Procesowych. Obecnie zarządza dwoma zespołami doświadczonych praktyków prawa. Posiada wieloletnie doświadczenie w bezpośredniej obsłudze spraw, wiele lat prowadziła z sukcesami liczne procesy o zadośćuczynienie i odszkodowanie.

Zespół I

Łebek i Wspólnicy

Radca Prawny Michał Graf

Kierownik Zespołu

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aplikację radcowską odbył przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Wpisany na listę radców prawnych w 2015 r. Z Kancelarią Adwokatów i Radców Prawnych A.Łebek i Wspólnicy związany od 2013 r. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa ubezpieczeniowego.

Zespół II

Łebek i wspólnicy

Radca Prawny Agnieszka Antończak - Bernadowska

Kierownik Zespołu

Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Wyższej Szkoły Humanistycznej we Wrocławiu z kierunku Nadzoru, kontroli i audytu wewnętrznego. Działalność zawodową rozpoczęła w roku 2007. W roku 2014 wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Z Kancelarią współpracuje od 2010r. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym oraz prawie pracy.

Departament Karny

Departament Karny zajmuje się prowadzeniem spraw karnych, w szczególności spraw Klientów poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Reprezentuje pokrzywdzonych zarówno na etapie postępowania przygotowawczego dbając o właściwe reprezentowanie interesów Klientów, w postępowaniu zażaleniowym po niesłusznym lub przedwczesnym umorzeniu dochodzenia lub śledztwa, jak i w postępowaniu sądowym na każdym jego etapie. Departament zajmuje się również obroną osób niesłusznie oskarżonych o popełnienie przestępstw związanych z prowadzeniem pojazdów. W zakresie działalności Departamentu mieści się również prowadzenie spraw o ubezwłasnowolnienie, spraw z zakresu opieki i kurateli, jak również innych spraw rodzinnych. Departament karny zajmuje się także prowadzeniem spraw karnych związanych z wypadkami w gospodarstwach rolnych, jak również reprezentacją osób poszkodowanych w postępowaniach karnych dotyczących popełnienia błędu medycznego zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i w postępowaniu sądowym. Z uwagi na wąską specjalizację i współpracę z najlepszymi fachowcami, dział zapewnia najwyższą jakość usług w każdej prowadzonej sprawie. Dodatkowa ścisła współpraca z biegłymi z zakresu rekonstrukcji wypadków zapewnia niezbędną wiedzę do ponadstandardowego poziomu obsługi Klientów.

ryznar

Agnieszka Ryznar

Radca Prawny

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2007 r. rozpoczęła działalność zawodową. Od 2013 r. wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Z Kancelarią Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy związana jest od 2013 r. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa ubezpieczeniowego.