450 tys. zadośćuczynienia od TUiR WARTA S.A. dla bliskich poszkodowanej w wypadku

wypadek komunikacyjny

 

Dzięki pomocy Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy poszkodowana kobieta, która doznała licznych obrażeń w wyniku wypadku samochodowego, uzyskała sprawiedliwe świadczenia, dzięki którym miała szanse na godne leczenie i rehabilitację. Po śmierci poszkodowanej, kancelaria uzyskała dla męża i dzieci poszkodowanej zadośćuczynienie w łącznej kwocie 450 tysięcy złotych od TUiR WARTA S.A.

 

Skutki niezachowania ostrożności na drodze

 

W sierpniu 2017 roku doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Sprawca wypadku nie zachował należytej ostrożności przez co poszkodowana doznała wielonarządowych obrażeń. Od dnia zdarzenia poszkodowana nie była w stanie powrócić do normalnego funkcjonowania. Została jej odebrana możliwość samodzielnej egzystencji, co przed wypadkiem było dla niej rzeczą oczywistą. Po zaistniałym wypadku, stan poszkodowanej był bardzo poważny i zagrażający jej życiu, dlatego pierwotnie przeprowadzono u niej czynności ratujące życie na oddziałach szpitalnych, a następnie została przewieziona do specjalistycznego ośrodka, gdzie aż do momentu śmierci była poddana czasochłonnej, specjalistycznej rehabilitacji.

 

Pomoc prawna po wypadku

 

Wypadek komunikacyjny był traumatycznym i dramatycznym wydarzeniem w życiu poszkodowanej. Rozmiar obrażeń, będących następstwem wypadku, był ogromny. Powódka ze stosunkowo młodej i zdrowej kobiety w jednej chwili stała się kaleką niezdolną do samodzielnej egzystencji. Kobieta przez wypadkiem była osobą samodzielną, aktywną fizycznie, a także społecznie. Nie tylko prowadziła gospodarstwo domowe, ale również gospodarstwo rolne wraz z mężem, miała własne pasje, korzystała z życia i aktywnie spędzała czas. Uwielbiała spotkania rodzinne i nie spędzała czasu przed telewizorem. Pozostali członkowie rodziny polegali wyłącznie na jej działaniach, albowiem to jej osoba nadzorowała wszelkie prace domowe.

 

Pomoc poszkodowanym w wypadkach – Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy

Wpadek był dla kobiety bardzo  drastycznym i bolesnym doświadczeniem, które całkowicie zmieniło jej dotychczasowe życie. W ocenie poszkodowanej, doznana przez nią krzywda zasługiwała na łączną kwotę zadośćuczynienia  w wysokości 500 000 zł, natomiast pozwany TUiR WARTA S.A. w trakcie postępowania likwidacyjnego wypłacił powódce kwotę 48 400 zł. Co więcej, łączne koszty leczenia, które poniosła poszkodowana wynosiły na chwilę składania pozwu 246 600,11 zł, a WARTA S.A. zwróciła z tego tytułu łącznie kwotę 82 680 zł. W związku z  tym, Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy wystąpiła w imieniu powódki o zwrot dalszej kwoty 163 920,11 zł.

 

pomoc kancelarii

 

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy i imieniu poszkodowanej  sformułowała także roszczenie o wyłożenie przez TUiR WARTA S.A. sumy kosztów leczenia z góry i wobec powyższego wniosła o zobowiązanie pozwanego do zapłaty na jej rzecz  sumy  71 350 zł tytułem niezbędnych dalszych kosztów leczenia i rehabilitacji.

Skutki wypadku były odczuwane cały czas podczas leczenia aż do śmierci. Spowodowały one ciężką niepełnosprawność, stałą zależność od pomocy osób trzecich. Poszkodowana nie rokowała powrotu do życia sprzed wypadku, a co więcej, istniało duże prawdopodobieństwo, że na stałe będzie osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji.

Poszkodowana w wyniku wypadku samochodowego kobieta wymagała stałej rehabilitacji, opieki osób trzecich, pampersów, innych środków niezbędnych do pielęgnacji osób obłożnie chorych. Powódka mogła korzystać z leczenia w ramach NFZ, jednak ze względu na częstość i terminy turnusów rehabilitacyjnych takie leczenie nie przyniosłoby poprawy, jaką zaobserwowano u poszkowanej dzięki prywatnej opiece medycznej. Co istotne, pełnomocnik poszkodowanej wskazywał na konieczność wypłaty przez TUiR WARTA S.A. dodatkowych świadczeń, z uwagi na fakt, że poszkodowana była osobą leżącą i prawdopodobnie przez większość czasu przebywałaby w domu opieki lub we własnym domu z koniecznością zatrudnienia osoby sprawującej całodobową opiekę. W swojej argumentacji pełnomocnik wskazał, że zasadne było umieszczenie powódki w prywatnych, wybranych ośrodkach rehabilitacji, gdyż w warunkach NFZ nie byłoby możliwości przeprowadzenia leczenia w systemie ciągłym i nie uzyskano by takich efektów leczenia.

 

Pomoc prawna po wypadku

 

Zadośćuczynienie dla rodziny poszkodowanej kobiety

 

Na skutek infekcji poszkodowana zmarła w maju 2020 r. Na skutek śmierci powódki,  mąż oraz dzieci poszkodowanej, jako jej następcy prawni wstąpili do procesu. Tym samym, żądane pierwotnie przez powódkę kwoty zostały uległy „rozbiciu” na trójkę powodów. Po wystąpieniu najbliższych, pozwany zakład ubezpieczeń WARTA S.A. konsekwentnie domagał się oddalenia powództwa, argumentując, że wszystkie należne poszkodowanej kwoty zostały wypłacone w toku postępowania likwidacyjnego.

Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności mające wpływ na rozmiar doznanej krzywdy, zdaniem Sądu adekwatną sumą zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej jakiej doznała poszkodowana w wyniku wypadku jest kwota 500 000 zł. Jest ona niemała, ale  w ocenie Sądu nie nosi znamion rażąco wygórowanej, biorąc pod uwagę olbrzymi zakres cierpień fizycznych i psychicznych.

Wobec tego, że pozwany w trakcie postępowania likwidacyjnego wypłacił poszkodowanej kwotę 48 400 zł (Sąd zaokrąglił wypłaconą przez ubezpieczyciela kwotę do 50 000 zł) zadośćuczynienia, zasadnym było zasądzenie dalszej kwoty w wysokości 450 000 zł tytułem zadośćuczynienia. Z uwagi na fakt, iż w sprawie niniejszej wstąpiło trzech następców prawnych poszkodowanej, powyższa kwota została podzielona między każdego z trójki powodów, wobec powyższego zasądzono od TUiR WARTA S.A. kwoty po 150 000 zł na rzecz każdego z nich tytułem zadośćuczynienia. Dodatkowo dla każdego z powodów WARTA S.A. wypłaci ponad 81 000 zł z tytułu odszkodowania i blisko 124 tys. zł tytułem skapitalizowanej renty.

 

podwyżka

Ponad 4 miliony świadczeń dla poszkodowanych  w wypadkach reprezentowanych przez Kancelarię Łebek, Madej i Wspólnicy

W marcu Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy doprowadziła do zakończenia 64 spraw w sądach I i II instancji, uzyskując dla poszkodowanych łącznie 4 010 342 zł świadczeń. Pełnomocnicy reprezentowali poszkodowanych w  sprawach:

  • wypadku komunikacyjnego z naruszeniem dobra osobistego (1 sprawa w sądzie I instancji),
  • wypadku komunikacyjnego z obrażeniami ciała (12 spraw w sądzie I instancji, 2 sprawy w sądzie II instancji),
  • wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym (34 sprawy w sądzie I instancji, 1 sprawa w sądzie II instancji),
  • wypadku przy pracy z obrażeniami ciała (4 sprawy w sądzie I instancji),
  • wypadku przy pracy ze skutkiem śmiertelnym (7 spraw w sądzie I instancji),
  • inny typ szkody (2 sprawy w sądzie I instancji),
  • wypadku ze skutkiem śmiertelnym (1 sprawa w sądzie II instancji).

 

Sprawdź więcej...

Szkoda w nieruchomości

Pomoc prawna po szkodzie w nieruchomości Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy sp. k. od 2006r. specjalizuje się w reprezentacji klientów w sprawach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przeciwko zakładom ubezpieczeń. Sprawy szkód w nieruchomościach stanowią znaczący odsetek spraw, które zakończyliśmy z sukcesami na drodze postępowania sądowego. Od kilku…

Praca kancelaria

Praca w Kancelarii Nasza kancelaria już od 17 lat pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach. Klikakrotnie zdobywaliśmy podium  w Rankingach dziennika "Rzeczpospolita". Dołącz do naszego zespołu! Szukasz pracy w kancelarii adwokatów i radców prawnych we Wrocławiu? Sprawdź naszą ofertę.  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie…

Porady Prawnika

Prawnik radzi Szukasz porad prawnych? Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych Nr 1.  2023 - ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria…

Aktualności Kancelarii

Aktualności z Kancelarii Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych jesteśmy NR 1.  w kategorii ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria Adwokatów i…

Ranking Kancelarii Odszkodowania

Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy z Grupy Kapitałowej Votum kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza. Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i…

Kontakt Kancelaria Odszkodowania

Opinie Jesteś dla nas ważny. Kontakt Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy  kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza.  Adres 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 56 i …

Oferta

Odszkodowanie czy zadośćuczynienie po wypadku? Osoby poszkodowane oraz ich rodziny często nie wiedzą, jakie mają uprawnienia i jakie roszczenia przysługują im od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Sprawdź jak możemy Ci pomóc. Usługi KancelariiKontakt ;   Postępowanie karne po wypadku Osoba pokrzywdzona oraz ustanowiony przez nią pełnomocnik ma prawo do udziału…

O nas

O nas Eksperci w naszej Kancelarii to głównie adwokaci i radcowie prawni z wieloletnim doświadczeniem w branży. Wiemy jak pomagać poszkodowanym i ich rodzinom. Nasza wąska specjalizacja, doświadczenie zdobyte przez 17 lat reprezentowania pokrzywdzonych i ich rodzin, daje nam przewagę i pozycję lidera na rynku kancelarii świadczących pomoc poszkodowanym w…

Blog firmowy

 Aktualności | News Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut efficitur condimentum mauris. Mauris in consequat mauris. Jak powstrzymać hałas z boisk sportowych? maj 17, 2024 | Aktualności | 0 Comments  Hałas z boisk sportowych to częsty problem, który dotyka wiele społeczności. Choć sport jest niezaprzeczalnie ważny dla…

Wyroki

 Nasze Wyroki Nasze doświadczeni poparte wyrokami w reprezentacji klientów w związku z wypadkiem. Sprawy z obrażeniami ciała Sprawy ze skutkiem śmiertelnym Wypadki przy pracy Wypadki w rolnictwie Reprezentacja Klienta w postępowaniu karnym Inne Sprawy z obrażeniem ciała TUiR WARTA wypłaci ponad 1 mln zł za wypadek motocyklisty mar 21, 2024W…