TUiR WARTA wypłaci ponad 1 mln zł za wypadek motocyklisty

W lipcu 2017 roku doszło do wypadku komunikacyjnego z udziałem kobiety kierującej samochodem osobowym oraz mężczyzny poruszającym się na motocyklu. W wyniku wypadku poszkodowany motocyklista doznał poważnych, wielonarządowych obrażeń ciała. Na skutek doznanych urazów trafił do szpitala, gdzie poddany został długotrwałej hospitalizacji i  przeszedł szereg zabiegów ratujących życie. Następnie poszkodowany przebywał w Polskim Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej, gdzie uczestniczył w 8 turnusach rehabilitacyjnych. Pomimo długotrwałej rehabilitacji i leczenia, które trwa do dnia dzisiejszego, poszkodowany mężczyzna nadal nie wrócił do pełnej sprawności, a co więcej okazało się, że na skutek wypadku doszło do nieodwracalnego urazu lewej stopy. Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy, która reprezentowała poszkodowanego w sądzie uzyskała dla niego świadczenia, które pomogą mu w codziennej walce o powrót do sprawności.

 

wypadek motocykl

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy w obronie poszkodowanego motocyklisty

 

W związku z doznaną szkodą, poszkodowany motocyklista z pomocą specjalistów z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy wniósł pozew przeciwko TUiR WARTA S.A. o wypłatę świadczeń z tytułu zadośćuczynienia, odszkodowania, kosztów rehabilitacji i leczenia, zwrotu kosztów dojazdów do placówek medycznych, kosztów opieki osoby trzeciej, utraconych dochodów, renty z tytuły zwiększonych potrzeb, renty wyrównawczej oraz renty z powodu zmniejszonych widoków powodzenia na przyszłość na łączną kwotę blisko 950 000 zł. Dodatkowo powód wniósł o wypłatę comiesięcznych rent o łącznej wartości prawie 19 500 zł. Co istotne, po wypadku komunikacyjnym TUiR WARTA wypłacił poszkodowanemu jedynie 200 000 zł tytułem zadośćuczynienia.

 

TUiR Warta odmawia wypłaty pełnych świadczeń po wypadku

 

Strona pozwana Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. w odpowiedzi na pozew wniosła o oddalenie powództwa i obarczenie powoda kosztami postępowania sądowego. Ubezpieczyciel wskazał, że żądanie 600 000 zł z tytułu zadośćuczynienia jest bezzasadne, ponieważ poszkodowany nie doznał daleko idącego upośledzenia funkcji życiowych i nie jest w stanie wegetatywnym. Dodatkowo ubezpieczyciel zaznaczył, że poszkodowany motocyklista nie udowodnił, że wymagał opieki osób trzecich, a pomoc świadczona była przez najbliższych. Zdaniem strony pozwanej, powód nie udowodnił również kosztów leczenia, które przedstawił w pozwie, a co więcej, twierdzi, że pomoc mogła być świadczona w ramach opieki publicznej, a poszkodowany nie musiał korzystać z prywatnej rehabilitacji. Towarzystwo ubezpieczeń WARTA  S.A. nie zgodziło się również na wypłatę pełnej kwoty świadczeń rentowych z tytułu zwiększonych potrzeb, utraconych dochodów i zmniejszonych widoków na powodzenie w przyszłości. Co istotne, ubezpieczyciel podniósł zarzut, że poszkodowany motocyklista przyczynił się do zaistnienia wypadku.

 

Pomoc prawna po wypadku

 

Blisko 950 tys. zł świadczeń i prawie 16 500 zł comiesięcznej renty dla poszkodowanego motocyklisty od TUiR Warta

 

W postępowaniu karnym kierująca samochodem osobowym została uznana za winną spowodowania wypadku, do którego doszło z uwagi na niezachowanie należytej ostrożności i nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu mężczyźnie poruszającemu się motocyklem. Kierująca została ukarana karą 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy rozszerzyła dodatkowo powództwo o 200 000 zł tytułem zadośćuczynienia. Ostatecznie sąd cywilny przychylił się do roszczeń poszkodowanego mężczyzny i nie uwzględnił jego przyczynienia się do winy, ponieważ to kierująca nie zatrzymała się przed znakiem STOP. W związku z czym, sąd zasądził na rzecz powoda świadczenia od ubezpieczyciela sprawcy TUiR Warta na łączną kwotę 947 095,57 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz 16 455,36 zł comiesięcznych rent. Sąd uznał, że łączna kwota zadośćuczynienia powinna wynosić 800 000 zł. Pozwana strona została obciążona również kosztami postępowania procesowego w wysokości 13 117 zł, a nadto kosztami postępowania sądowego na kwotę ponad 75 000 zł.

 

sąd

Wyniki Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy w lutym. Klienci otrzymają łącznie ponad 6 mln zł!

 

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy od 2006 roku daje gwarancję profesjonalnej obsługi prawnej na najwyższym poziomie, na każdym etapie postępowania. W lutym tego roku uzyskała dla swoich Klientów 32 rozstrzygnięcia w sądach I instancji oraz  11 rozstrzygnięć w sądach drugoinstancyjnych.

Kancelaria reprezentowała Klientów w następujących sprawach:

  • Wypadek komunikacyjny z naruszeniem dobra osobistego (5 spraw w sądzie I instancji),
  • Wypadek komunikacyjny z obrażeniami ciała (11 spraw w sądzie I instancji, 3 sprawy w sądzie II instancji),
  • Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym (14 spraw w sądzie I instancji, 6 spraw w sądzie II instancji),
  • Wypadek przy pracy z obrażeniami ciała (1 sprawa w sądzie I instancji, 1 sprawa w sądzie II instancji),
  • Inny typ szkody (1 sprawa w sądzie I instancji, 1 sprawa w sądzie II instancji).

 

Na skutek wyroków i zawartych ugód Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy uzyskała w lutym dla swoich Klientów kwotę ponad 6 mln zł!

Sprawdź więcej...

Szkoda w nieruchomości

Pomoc prawna po szkodzie w nieruchomości Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy sp. k. od 2006r. specjalizuje się w reprezentacji klientów w sprawach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przeciwko zakładom ubezpieczeń. Sprawy szkód w nieruchomościach stanowią znaczący odsetek spraw, które zakończyliśmy z sukcesami na drodze postępowania sądowego. Od kilku…

Praca kancelaria

Praca w Kancelarii Nasza kancelaria już od 17 lat pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach. Klikakrotnie zdobywaliśmy podium  w Rankingach dziennika "Rzeczpospolita". Dołącz do naszego zespołu! Szukasz pracy w kancelarii adwokatów i radców prawnych we Wrocławiu? Sprawdź naszą ofertę.  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie…

Porady Prawnika

Prawnik radzi Szukasz porad prawnych? Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych Nr 1.  2023 - ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria…

Aktualności Kancelarii

Aktualności z Kancelarii Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych jesteśmy NR 1.  w kategorii ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria Adwokatów i…

Ranking Kancelarii Odszkodowania

Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy z Grupy Kapitałowej Votum kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza. Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i…

Kontakt Kancelaria Odszkodowania

Opinie Jesteś dla nas ważny. Kontakt Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy  kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza.  Adres 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 56 i …

Oferta

Odszkodowanie czy zadośćuczynienie po wypadku? Osoby poszkodowane oraz ich rodziny często nie wiedzą, jakie mają uprawnienia i jakie roszczenia przysługują im od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Sprawdź jak możemy Ci pomóc. Usługi KancelariiKontakt ;   Postępowanie karne po wypadku Osoba pokrzywdzona oraz ustanowiony przez nią pełnomocnik ma prawo do udziału…

O nas

O nas Eksperci w naszej Kancelarii to głównie adwokaci i radcowie prawni z wieloletnim doświadczeniem w branży. Wiemy jak pomagać poszkodowanym i ich rodzinom. Nasza wąska specjalizacja, doświadczenie zdobyte przez 17 lat reprezentowania pokrzywdzonych i ich rodzin, daje nam przewagę i pozycję lidera na rynku kancelarii świadczących pomoc poszkodowanym w…

Blog firmowy

 Aktualności | News Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut efficitur condimentum mauris. Mauris in consequat mauris. Nagana, grzywna, a nawet areszt – co jeszcze grozi sprawcy hałasu? kwi 12, 2024 | Aktualności | 0 Comments  Skuteczna walka ze źródłami hałasu nie jest prosta, ani szybka, ale jest…

Wyroki

 Nasze Wyroki Nasze doświadczeni poparte wyrokami w reprezentacji klientów w związku z wypadkiem. Sprawy z obrażeniami ciała Sprawy ze skutkiem śmiertelnym Wypadki przy pracy Wypadki w rolnictwie Reprezentacja Klienta w postępowaniu karnym Inne Sprawy z obrażeniem ciała Renta powypadkowa – najważniejsze informacje o świadczeniu mar 13, 2024Renta powypadkowa to jedno…