Sukces Kancelarii! Sąd orzekł podwyższenie sumy gwarancyjnej prawie o 7 milionów!

W wielu przypadkach poszkodowani, którzy ucierpieli w wyniku wypadku nie mają pełnej wiedzy w zakresie wypłacanego im odszkodowania. Niewiele osób wie, że z tytułu umowy ubezpieczenia OC, z którego wypłacana jest dla nich np. comiesięczna renta, możliwe jest również wypłacanie renty lub innego świadczenia na rzecz innych uprawnionych. Powoduje to, że suma ubezpieczenia z polisy z miesiąca na miesiąc drastycznie się zmniejsza. Dlatego istotne jest, aby pamiętać, że wyczerpanie sumy gwarancyjnej powoduje  wygaśnięcie zobowiązania ubezpieczyciela.

 

 

podwyższenie sumy gwarancyjnej

Co robić kiedy skończą się pieniądze z polisy OC?

 

Zgodnie z art. 22 a ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, zakład ubezpieczeń informuje poszkodowanego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia o możliwości wyczerpania się określonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej. Następuje to w przypadku, gdy łączna kwota wypłaconych odszkodowań lub innych świadczeń przekroczy 80% określonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej. Zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do poinformowania o możliwości wytoczenia powództwa do właściwego sądu o ukształtowanie stosunku prawnego wynikającego z umowy ubezpieczenia. Niezwykle istotne jest, aby w przypadku otrzymania zawiadomienia jak najszybciej podjąć kroki prawne zmierzające do wytoczenia takiego powództwa. Zakład Ubezpieczeń dobrowolnie nie dokona podwyższenia sumy gwarancyjnej.

 

Z jakich powodów można żądać podwyższenia sumy gwarancyjnej?

 

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy sp. k. podjęła się poprowadzenia sprawy o podwyższenie sumy gwarancyjnej obowiązkowego ubezpieczenia OC. Sprawa dotyczyła dziecka, które mając półtora roku straciło ojca na skutek wypadku komunikacyjnego. Sytuacja dziecka była bardzo trudna, ponieważ było rehabilitowane od pierwszego miesiąca życia ze względu na swoją niepełnosprawność: towarzyszące porażenie mózgowe, padaczkę lekooporną, a także czterokończynowy niedowład.

Po wypadku wytoczone zostało powództwo w imieniu członków rodziny zmarłego, w tym małoletniego synka, o zapłatę od pozwanego odszkodowania z art. 446 § 3 k.c. oraz renty z art. 446 § 2 k.c. Wyrokiem z dnia 29 listopada 2006r. Sąd Okręgowy w Przemyślu zasądził od ubezpieczyciela Towarzystwa Ubezpieczeń Compensa S.A. na rzecz małoletniego powoda kwotę 50 000 zł z odsetkami oraz tytułem renty – kwotę 300 zł miesięcznie z ustawowymi odsetkami. Świadczenia zostały również zasądzone na rzecz innych członków rodziny. Osobie małoletniej została przyznana renta alimentacyjnej, która ma być wypłacana co miesiąc. Co istotne, w momencie zasądzenia renty było wiadomo, że stan zdrowia dziecka nie rokuje poprawy, a w konsekwencji będzie wymagał opieki do końca życia. W związku z powyższym, obowiązek alimentacyjny rodzica nie wygaśnie po ukończeniu przez dziecka pełnoletności, a renta alimentacyjna powinna być wypłacana przez ubezpieczyciela dożywotnio.

 

Potrzebujesz porady prawnej? Sprawdź!

 

 

Pomoc prawna w podwyższeniu sumy gwarancyjnej

 

W omawianej sprawie, po 16 latach od wydania wyroku, matka pełnoletniego już wówczas powoda, który z uwagi na stan zdrowia został ubezwłasnowolniony, otrzymała od zakładu ubezpieczeń zawiadomienie, że z sumy gwarancyjnej, która wynosiła 350 000 euro, pozostało tylko 5%. Pamiętać należy, że wyczerpanie sumy gwarancyjnej spowodowałoby wygaśnięcie zobowiązania ubezpieczyciela o zapłatę zasądzonej wyrokiem renty.

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy sp.k. wytoczyła powództwo o ukształtowanie stosunku prawnego poprzez ustalenie górnej granicy odpowiedzialności Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group wobec powoda za skutki wypadku komunikacyjnego do sumy gwarancyjnej kwoty 5 210 000 euro. Podstawą prawną do wytoczenia powództwa stanowił art. art. 357 1 kc , regulujący tzw. klauzulę rebus sic stantibus. Pełnomocnik powoda powołał indywidualne okoliczności dotyczące sytuacji życiowej i majątkowej powoda, podkreślając, że nastąpiła nadzwyczajna zmiana okoliczności uzasadniająca podwyższenie sumy gwarancyjnej. Pozwany kwestionował powództwo, wskazując na brak podstaw do podwyższenia sumy gwarancyjnej.

Sąd I instancji po przesłuchaniu opiekuna prawnego powoda już na pierwszym terminie rozprawy wydał wyrok uwzględniający powództwo. Sąd Okręgowy podwyższył sumę ubezpieczenia z kwoty 350 000 euro do kwoty 8 489 936 zł. Wyrok ten spowodował, że renta alimentacyjna wypłacana będzie dożywotnio na rzecz powoda, bez ryzyka wyczerpania sumy gwarancyjnej. W przyszłości możliwe będzie również wytoczenie powództwa o podwyższenie renty z uwagi na zwiększenie potrzeb ubezwłasnowolnionego całkowicie powoda.

 

Wyrok Sądu Okręgowego w Przemyślu I Wydział Cywilny z dn. 19.06.2023r. sygn.. akt I C 865/22, nieprawomocny

Sprawa prowadzona w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy sp. k. przez radcę prawnego Kamilę Przygońską pod kierownictwem radcy prawnego Agnieszki Antończak-Bernadowskiej

Sprawdź więcej...

Szkoda w nieruchomości

Pomoc prawna po szkodzie w nieruchomości Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy sp. k. od 2006r. specjalizuje się w reprezentacji klientów w sprawach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przeciwko zakładom ubezpieczeń. Sprawy szkód w nieruchomościach stanowią znaczący odsetek spraw, które zakończyliśmy z sukcesami na drodze postępowania sądowego. Od kilku…

Praca kancelaria

Praca w Kancelarii Nasza kancelaria już od 17 lat pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach. Klikakrotnie zdobywaliśmy podium  w Rankingach dziennika "Rzeczpospolita". Dołącz do naszego zespołu! Szukasz pracy w kancelarii adwokatów i radców prawnych we Wrocławiu? Sprawdź naszą ofertę.  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie…

Porady Prawnika

Prawnik radzi Szukasz porad prawnych? Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych Nr 1.  2023 - ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria…

Aktualności Kancelarii

Aktualności z Kancelarii Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych jesteśmy NR 1.  w kategorii ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria Adwokatów i…

Ranking Kancelarii Odszkodowania

Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy z Grupy Kapitałowej Votum kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza. Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i…

Kontakt Kancelaria Odszkodowania

Opinie Jesteś dla nas ważny. Kontakt Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy  kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza.  Adres 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 56 i …

Oferta

Odszkodowanie czy zadośćuczynienie po wypadku? Osoby poszkodowane oraz ich rodziny często nie wiedzą, jakie mają uprawnienia i jakie roszczenia przysługują im od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Sprawdź jak możemy Ci pomóc. Usługi KancelariiKontakt ;   Postępowanie karne po wypadku Osoba pokrzywdzona oraz ustanowiony przez nią pełnomocnik ma prawo do udziału…

O nas

O nas Eksperci w naszej Kancelarii to głównie adwokaci i radcowie prawni z wieloletnim doświadczeniem w branży. Wiemy jak pomagać poszkodowanym i ich rodzinom. Nasza wąska specjalizacja, doświadczenie zdobyte przez 17 lat reprezentowania pokrzywdzonych i ich rodzin, daje nam przewagę i pozycję lidera na rynku kancelarii świadczących pomoc poszkodowanym w…

Blog firmowy

 Aktualności | News Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut efficitur condimentum mauris. Mauris in consequat mauris. Nagana, grzywna, a nawet areszt – co jeszcze grozi sprawcy hałasu? kwi 12, 2024 | Aktualności | 0 Comments  Skuteczna walka ze źródłami hałasu nie jest prosta, ani szybka, ale jest…

Wyroki

 Nasze Wyroki Nasze doświadczeni poparte wyrokami w reprezentacji klientów w związku z wypadkiem. Sprawy z obrażeniami ciała Sprawy ze skutkiem śmiertelnym Wypadki przy pracy Wypadki w rolnictwie Reprezentacja Klienta w postępowaniu karnym Inne Sprawy z obrażeniem ciała TUiR WARTA wypłaci ponad 1 mln zł za wypadek motocyklisty mar 21, 2024W…