Suma gwarancyjna zapewnia ochronę poszkodowanemu. Co jeśli się wyczerpie?

utworzone przez | cze 5, 2023 | Prawnik radzi

Wysoka suma gwarancyjna zapewnia ochronę poszkodowanemu

 

Odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkodę nie jest nieograniczona. Odpowiedzialność ta może być ograniczona czasowo ze względu na terminy przedawnienia, ale także tzw. sumę gwarancyjną, która stanowi górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych suma gwarancyjna określona jest w umowie. Z kolei w odniesieniu do ubezpieczenia obowiązkowego OC pojazdów, wysokość sumy gwarancyjnej określona jest w ustawie. Aktualnie suma gwarancyjna w przypadku szkód na osobie nie może być niższa niż równowartość 5 210 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych. Określenie tej sumy na tak wysokim poziomie oznacza, że jej wyczerpanie jest praktycznie niemożliwe, co zapobiega w praktyce wyłączeniu odpowiedzialności ubezpieczyciela i gwarantuje poszkodowanemu pełną ochronę.

 

suma gwarancyjna

 

Czynniki wpływające na wzrost sumy gwarancyjnej

 

Jednak suma gwarancyjna nie zawsze była ukształtowana na tak wysokim poziomie. Odnośnie wypadków sprzed kilku lub kilkunastu lat należy sięgnąć do regulacji, które ustalały wysokość sumy gwarancyjnej w danym okresie. Przykładowo, w 2003 r. suma gwarancyjna w wypadku szkód na osobie była określona na kwotę jedynie 350.000 euro. Systematyczne podnoszenie wysokości sumy gwarancyjnej wynikało m.in. z dostosowania prawa polskiego do wymogów unijnych, ale także uwzględniało konieczność realnego zapewnienia ochrony wszystkim poszkodowanym. Dodatkowo wzrosła nie tylko liczba dostępnych świadczeń medycznych, lecz również cena świadczonych usług i nabywanych leków oraz środków ortopedycznych. Pojawiły się także nowe możliwości techniczne i osiągnięcia medycyny. Refundowanie tych świadczeń przez ubezpieczycieli wiązało się z szybszym wyczerpywaniem sumy gwarancyjnej. Powyższe zmuszało ustawodawcę do systematycznego podnoszenia sumy gwarancyjnej – aż do poziomu obecnie obowiązującego.

 

Wyczerpana suma gwarancyjna – kto pokryje koszty?

 

Co zatem w sytuacji, gdy suma gwarancyjna jest bliska wyczerpaniu lub już uległa wyczerpaniu? Wyczerpanie sumy ubezpieczenia jest równoznaczne z tym, że ubezpieczyciel zaprzestaje dalszych wypłat, ponieważ osiągnięty został limit jego odpowiedzialności. Przede wszystkim ten problem może dotknąć poszkodowanych w wypadkach sprzed wielu lat, gdy suma gwarancyjna była kształtowana na stosunkowo niskim poziomie. Ustawodawca przewidując taką możliwość w dniu 19 lipca 2019 r. uchwalił ustawę o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r. Zgodnie z założeniami powyżej ustawy, w razie wyczerpania sumy gwarancyjnej poszkodowany, który pobiera świadczenia rentowe, może zwrócić się do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z wnioskiem o dalsze płatności renty. Zaznaczyć przy tym należy, że powyższe dotyczy wyłącznie roszczeń rentowych. Tym samym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nie dokona zwrotu np. poniesionych kosztów zakupu nowej protezy czy sprzętu rehabilitacyjnego. Wobec wyczerpania sumy gwarancyjnej to poszkodowanego będą obciążały koszty tego typu odszkodowania, które mogą sięgać nawet kilkuset tysięcy złotych.

 

Sprawdź jak możemy Ci pomóc

 

Poszkodowany musi zadbać o swoje interesy

 

Dlatego tak istotne jest podjęcie odpowiedniej reakcji przez poszkodowanego, gdy suma gwarancyjna jeszcze nie uległa wyczerpaniu. Sygnałem dla poszkodowanego, że suma może ulec wyczerpaniu jest zawiadomienie, które powinien otrzymać od ubezpieczyciela. Zakład ubezpieczeń ma bowiem obowiązek poinformować poszkodowanego o możliwości wyczerpania się sumy gwarancyjnej, w przypadku gdy łączna kwota wypłaconych odszkodowań przekroczy 80%. Otrzymanie takiego pisma daje poszkodowanemu możliwość podjęcia odpowiednich kroków, które zabezpieczą jego roszczenia. Ma to istotne znaczenie dla osób, których przyszłe roszczenia obejmują nie tylko rentę, ale np. koszty cyklicznych wymiany protez, drogiego sprzętu rehabilitacyjnego. Aktualnie koszty nowoczesnych protez mogą sięgać nawet kilkuset tysięcy złotych, a przy tym konieczność ich wymiany może zachodzić do kilka – kilkanaście lat. Jak zatem w takiej sytuacji uchronić się przed wyczerpaniem sumy gwarancyjnej i zapewnić sobie gwarancję refundacji dalszych kosztów od ubezpieczyciela?

Przepisy kodeksu cywilnego umożliwiają sądowe uregulowanie stosunków między poszkodowanym a ubezpieczycielem, co musi być jednak wywołane nadzwyczajną zmianą stosunków. Orzecznictwo Sądu Najwyższego potwierdza dopuszczalność modyfikacji sumy gwarancyjnej w celu zapewnienia realnej ochrony pokrzywdzonemu. Obowiązkiem poszkodowanego przed sądem będzie jednak wykazanie nadzwyczajnej zmiany stosunków, co wymaga odpowiedniej argumentacji i przedstawienia niezbędnych dowodów. Dodatkowo istotne jest by powództwo o zwiększenie sumy gwarancyjnej zostało wytoczone przed wyczerpaniem się sumy gwarancyjnej, co jest warunkiem bezwzględnie koniecznym.

Sprawdź więcej...

Szkoda w nieruchomości

Pomoc prawna po szkodzie w nieruchomości Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy sp. k. od 2006r. specjalizuje się w reprezentacji klientów w sprawach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przeciwko zakładom ubezpieczeń. Sprawy szkód w nieruchomościach stanowią znaczący odsetek spraw, które zakończyliśmy z sukcesami na drodze postępowania sądowego. Od kilku…

Praca kancelaria

Praca w Kancelarii Nasza kancelaria już od 17 lat pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach. Klikakrotnie zdobywaliśmy podium  w Rankingach dziennika "Rzeczpospolita". Dołącz do naszego zespołu! Szukasz pracy w kancelarii adwokatów i radców prawnych we Wrocławiu? Sprawdź naszą ofertę.  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie…

Porady Prawnika

Prawnik radzi Szukasz porad prawnych? Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych Nr 1.  2023 - ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria…

Aktualności Kancelarii

Aktualności z Kancelarii Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych jesteśmy NR 1.  w kategorii ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria Adwokatów i…

Ranking Kancelarii Odszkodowania

Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy z Grupy Kapitałowej Votum kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza. Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i…

Kontakt Kancelaria Odszkodowania

Opinie Jesteś dla nas ważny. Kontakt Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy  kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza.  Adres 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 56 i …

Oferta

Odszkodowanie czy zadośćuczynienie po wypadku? Osoby poszkodowane oraz ich rodziny często nie wiedzą, jakie mają uprawnienia i jakie roszczenia przysługują im od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Sprawdź jak możemy Ci pomóc. Usługi KancelariiKontakt ;   Postępowanie karne po wypadku Osoba pokrzywdzona oraz ustanowiony przez nią pełnomocnik ma prawo do udziału…

O nas

O nas Eksperci w naszej Kancelarii to głównie adwokaci i radcowie prawni z wieloletnim doświadczeniem w branży. Wiemy jak pomagać poszkodowanym i ich rodzinom. Nasza wąska specjalizacja, doświadczenie zdobyte przez 17 lat reprezentowania pokrzywdzonych i ich rodzin, daje nam przewagę i pozycję lidera na rynku kancelarii świadczących pomoc poszkodowanym w…

Blog firmowy

 Aktualności | News Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut efficitur condimentum mauris. Mauris in consequat mauris. Nagana, grzywna, a nawet areszt – co jeszcze grozi sprawcy hałasu? kwi 12, 2024 | Aktualności | 0 Comments  Skuteczna walka ze źródłami hałasu nie jest prosta, ani szybka, ale jest…

Wyroki

 Nasze Wyroki Nasze doświadczeni poparte wyrokami w reprezentacji klientów w związku z wypadkiem. Sprawy z obrażeniami ciała Sprawy ze skutkiem śmiertelnym Wypadki przy pracy Wypadki w rolnictwie Reprezentacja Klienta w postępowaniu karnym Inne Sprawy z obrażeniem ciała TUiR WARTA wypłaci ponad 1 mln zł za wypadek motocyklisty mar 21, 2024W…