Co pokrywa OC sprawcy śmiertelnego wypadku?

utworzone przez | lis 15, 2023 | Prawnik radzi

Informacja o śmierci członka rodziny pociąga za sobą szereg zmian w codziennym życiu. Rodzina i bliscy nie tylko muszą uporać się z traumą po starcie, ale często narażeni są na pogorszenie sytuacji materialnej. Jeżeli do śmierci bliskiej osoby doszło w wyniku wypadku lub przestępstwa, warto wiedzieć, że rodzinie osoby zmarłej przysługuje szereg świadczeń od zakładu ubezpieczeń, w którym zawarta była polisa OC sprawcy wypadku.

 

wypadek

Jak ustalić sprawcę wypadku?

 

Aby ustalić odpowiedzialność za wypadek śmiertelny, konieczne jest ustalenie przyczyn i przebiegu wypadku. Pierwszym krokiem jest wezwanie policji na miejsce zdarzenia, której funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora zabezpieczą miejsce wypadku oraz przeprowadzą niezbędne czynności mające na celu zebranie dowodów i informacji dotyczących okoliczności wypadku. Dalsze czynności w sprawie prowadzi lub nadzoruje prokurator. W trakcie śledztwa ważne jest przesłuchanie świadków, zebranie ewentualnych nagrań z monitoringu czy danych z rejestratorów pojazdów, a także sporządzenie opinii przez biegłych sądowych (np. z zakresu medycyny sądowej czy rekonstrukcji wypadków). Po  zgromadzeniu materiału dowodowego prokuratura podejmie decyzję co do ewentualnego postawienia zarzutów podejrzanemu oraz o skierowaniu do sądu aktu oskarżenia. Całe postępowanie karne często trwa kilka lub kilkanaście miesięcy.

 

Pomoc prawna dla rodzin ofiar wypadków

 

Świadczenia dla rodziny z OC sprawcy wypadku

 

Świadczenia z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku mają kluczowe znaczenie dla rodziny zmarłego, oferując istotne wsparcie finansowe w trudnym okresie po utracie bliskiej osoby. Z OC pojazdu sprawcy wypadku przysługują roszczenia tj.:

  • Koszty pogrzebu –  roszczenie przysługuje każdemu kto poniósł koszty w związku z pogrzebem zmarłego, tj. ceremonia pogrzebowa, trumna, kwiaty czy nagrobek,
  • Zadośćuczynienie dla najbliższych członków rodziny zmarłego– rekompensata za doznaną krzywdę, w tym m.in. za naruszenie prawa do życia w pełnej rodzinie oraz ból po stracie bliskiego,
  • Odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej najbliższych członków rodziny zmarłego, którego celem jest rekompensata szkody majątkowej. Świadczenia te mogą pomóc w pokryciu utraty głównego źródła utrzymania rodzin,
  • Renta dla osób, względem których ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny lub którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania-  renta obliczona jest stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego,
  • Koszty leczenia psychicznego dla pozostałych członków rodziny – jeśli w wyniku wypadku pozostali członkowie rodziny doświadczyli urazu psychicznego, OC sprawcy może również pokrywać koszty leczenia psychicznego dla nich,
  • Koszty procesowe – ubezpieczenie OC sprawcy wypadku może obejmować koszty związane z ewentualnymi kwestiami prawno-cywilnymi, takie jak koszty wynajęcia prawnika w celu reprezentacji rodziny zmarłego przed sądem.

 

prawnik

Pomoc prawna po stracie bliskiego w wypadku

 

Ubezpieczyciele dysponują wysoko wykwalifikowanym personelem oraz solidnym zapleczem finansowym, technicznym i organizacyjnym, co umożliwia im skuteczne rozpatrywanie tysięcy spraw każdego dnia. W przeciwieństwie do nich, rodzina zmarłego znajduje się w mniej komfortowej sytuacji. To na niej spoczywa cały ciężar udowodnienia prawdy i uzyskania należnych świadczeń. W wielu przypadkach samodzielna konfrontacja z ubezpieczycielem nie przynosi oczekiwanych rezultatów, a udział profesjonalnego pełnomocnika w procesie likwidacji szkód staje się kluczowym elementem w zniwelowaniu nierównowagi w dochodzeniu praw.

Warto zaznaczyć, że proces uzyskania świadczeń może być skomplikowany, a więc korzystne jest skonsultowanie się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach ubezpieczeniowych. Dzięki pomocy prawnika rodzina ma szanse na lepsze zrozumienie swoich praw oraz uzyskanie wszystkich należnych świadczeń. Co istotne, staranne zidentyfikowanie i zgłoszenie wszystkich roszczeń wobec ubezpieczyciela może znacząco wpłynąć na stabilność finansową rodziny w obliczu tragicznego wydarzenia.

Sprawdź więcej...

Szkoda w nieruchomości

Pomoc prawna po szkodzie w nieruchomości Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy sp. k. od 2006r. specjalizuje się w reprezentacji klientów w sprawach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przeciwko zakładom ubezpieczeń. Sprawy szkód w nieruchomościach stanowią znaczący odsetek spraw, które zakończyliśmy z sukcesami na drodze postępowania sądowego. Od kilku…

Praca kancelaria

Praca w Kancelarii Nasza kancelaria już od 17 lat pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach. Klikakrotnie zdobywaliśmy podium  w Rankingach dziennika "Rzeczpospolita". Dołącz do naszego zespołu! Szukasz pracy w kancelarii adwokatów i radców prawnych we Wrocławiu? Sprawdź naszą ofertę.  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie…

Porady Prawnika

Prawnik radzi Szukasz porad prawnych? Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych Nr 1.  2023 - ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria…

Aktualności Kancelarii

Aktualności z Kancelarii Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych jesteśmy NR 1.  w kategorii ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria Adwokatów i…

Ranking Kancelarii Odszkodowania

Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy z Grupy Kapitałowej Votum kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza. Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i…

Kontakt Kancelaria Odszkodowania

Opinie Jesteś dla nas ważny. Kontakt Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy  kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza.  Adres 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 56 i …

Oferta

Odszkodowanie czy zadośćuczynienie po wypadku? Osoby poszkodowane oraz ich rodziny często nie wiedzą, jakie mają uprawnienia i jakie roszczenia przysługują im od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Sprawdź jak możemy Ci pomóc. Usługi KancelariiKontakt ;   Postępowanie karne po wypadku Osoba pokrzywdzona oraz ustanowiony przez nią pełnomocnik ma prawo do udziału…

O nas

O nas Eksperci w naszej Kancelarii to głównie adwokaci i radcowie prawni z wieloletnim doświadczeniem w branży. Wiemy jak pomagać poszkodowanym i ich rodzinom. Nasza wąska specjalizacja, doświadczenie zdobyte przez 17 lat reprezentowania pokrzywdzonych i ich rodzin, daje nam przewagę i pozycję lidera na rynku kancelarii świadczących pomoc poszkodowanym w…

Blog firmowy

 Aktualności | News Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut efficitur condimentum mauris. Mauris in consequat mauris. Jak powstrzymać hałas z boisk sportowych? maj 17, 2024 | Aktualności | 0 Comments  Hałas z boisk sportowych to częsty problem, który dotyka wiele społeczności. Choć sport jest niezaprzeczalnie ważny dla…

Wyroki

 Nasze Wyroki Nasze doświadczeni poparte wyrokami w reprezentacji klientów w związku z wypadkiem. Sprawy z obrażeniami ciała Sprawy ze skutkiem śmiertelnym Wypadki przy pracy Wypadki w rolnictwie Reprezentacja Klienta w postępowaniu karnym Inne Sprawy z obrażeniem ciała 450 tys. zadośćuczynienia od TUiR WARTA S.A. dla bliskich poszkodowanej w wypadku kwi…