Osoba poszkodowana w wyniku wypadku komunikacyjnego lub osoba, która na skutek takiego wypadku straciła osobę najbliższą niejednokrotnie zastanawia się, czy podczas ubiegania się o zadośćuczynienie lub odszkodowanie powinna skorzystać z pomocy prawnika. Jest to słuszna droga, ponieważ  zdecydowanie  się na skorzystanie z usług profesjonalnego pełnomocnika pozwala nie tylko na zaoszczędzenie czasu, ale może także okazać się konieczne z uwagi na rodzaj i stopień skomplikowania konkretnej sprawy.

 

poszkodowany na wózku

 

Prawnik pomoże wygrać z ubezpieczycielem w sądzie

 

Przepisy prawne regulujące kwestie roszczeń odszkodowawczych i zasad odpowiedzialności za szkodę nie zawsze są jasne i precyzyjne. Dlatego prowadzenie sprawy warto powierzyć pełnomocnikowi, który specjalizuje się w prowadzeniu spraw odszkodowawczych. Specjalistyczna wiedza pełnomocnika i jego wieloletnie doświadczenie niejednokrotnie decydują o wysokości uzyskanych świadczeń. Poszkodowany, który nie posiada wiedzy prawniczej i samodzielnie występuje w sprawie, może mieć trudności z właściwą interpretacją obowiązujących przepisów prawnych oraz odpowiednim oszacowaniem możliwych do uzyskanych świadczeń.  W konsekwencji, zazwyczaj w sporze z Ubezpieczycielem skutkuje to wypłaceniem znacznie zaniżonego odszkodowania lub zadośćuczynienia albo bezpodstawną odmową uznania odpowiedzialności. Dlatego też zwrócenie się do profesjonalnego pełnomocnika po pomoc powinno nastąpić możliwie jak najwcześniej. Pozwoli to na ocenę, czy określona sprawa w ogóle spełnia przesłanki pozwalające na dochodzenie zadośćuczynienia lub odszkodowania. Co więcej, pozwoli ustalić, który podmiot ponosi odpowiedzialność za szkodę, a także jaki rodzaj roszczeń przysługuje osobie poszkodowanej. Powyższe kwestie muszą zostać ustalone przed zgłoszeniem roszczeń do podmiotu odpowiedzialnego za szkodę.

 

Sprawdź jak możemy Ci pomóc

 

Nieświadomość na niekorzyść poszkodowanego

 

Osoby pokrzywdzone w wyniku wypadków znajdują się zwykle w złej kondycji psychicznej z uwagi na stres jakiego doświadczyły. Może to doprowadzić do tego, że pod wpływem emocji będą podejmować nieracjonalne i niekorzystne dla siebie decyzje. Przykładowo, zawarcie ugody z zrzeczeniem się dalszych roszczeń związanych z wypadkiem. Podpisując ugodę, poszkodowany nie ma możliwości do wystosowania dalszych roszczeń oraz gdy z okoliczności sprawy wynika, że w przyszłości poszkodowany może mieć podstawy do domagania się w związku z nim renty. Warto zatem, aby osoby pokrzywdzone korzystały z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który podejdzie do sprawy z rozwagą i bez zbędnych emocji. Wyjaśni jakie skutki prawne mogą wyniknąć z poszczególnych działań, a następnie pomoże w podjęciu optymalnych decyzji, które nie będą godzić w interesy poszkodowanego i pozwolą na uzyskanie jak najwyższej kwoty odszkodowania.