Gdzie szukać pomocy kiedy doświadczamy nadmiernego hałasu? ŚCIEŻKA ADMINISTARCYJNA

utworzone przez | kwi 5, 2024 | Aktualności

nadmierny hałas

Chociaż większość z nas sądzi, że uciążliwy hałas to tylko dyskomfort, warto mieć świadomość, że nadmierne dźwięki mogą negatywnie wpływać nasze zdrowie. Jeśli doświadczasz nadmiernego hałasu w codziennym życiu, masz możliwość podjęcia odpowiednich kroków na ścieżce postępowania administracyjnego i walki o odszkodowanie za doświadczany hałas.

Poszkodowani, narażeni na ponadnormatywny hałas mogą w pierwszej kolejności wystąpić do zarządcy drogi z wnioskiem o wykonanie pomiarów akustycznych. Pomiarów akustycznych może też dokonać właściwy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

 

Jak pozbyć się hałasu – ścieżka postępowania administracyjnego

Jeśli z pomiarów będzie wynikało, że normy hałasu są przekroczone, to kolejnym krokiem powinno być wystąpienie do zarządcy drogi z wnioskiem o podjęcie czynności, które spowodują zmniejszenie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, poprzez np. montaż odpowiednich ekranów akustycznych. W przypadku braku reakcji ze strony zarządcy drogi, poszkodowany może wystąpić do właściwego organu ochrony środowiska, aby ten nałożył na zarządcę drogi obowiązek ograniczenia ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko wynikającego z eksploatacji drogi (w trybie art. 362 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska).

 

Uzyskaj pomoc prawną i ucisz hałas

 

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska na straży przeciwdziałania hałasowi

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska to instytucja, nadzorowana przez ministra właściwego ds. klimatu, składająca się z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i 16 wojewódzkich inspektoratów. Wniosek o interwencję w sprawie nadmiernego hałasu można wysłać w formie tradycyjnego pisma, na formularzu dostępnym na stronach inspektoratów wojewódzkich lub online na stronie GIOŚ https://www.gov.pl/web/gios, wypełniając formularz w zakładce “Zgłoś interwencję”. W zależności od przedmiotu zgłoszenia, Inspektoraty przekazują sprawę dalej do odpowiedniego urzędu (zwykle starostwa – wydział środowiska lub podobny). Takie działania wynikają z nowelizacji ustaw związanych z ochroną środowiska, która wskazuje, że od 23 września 2021 r., pomiary hałasu będące podstawą do stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu i wydanie decyzji, o których mowa w art. 115a, są kompetencją właściwych organów ochrony środowiska – starostów oraz prezydentów miast na prawach powiatu. W związku z tym wnioski o interwencje na uciążliwość akustyczną można także  kierować bezpośrednio do Starosty lub Prezydenta Miasta na prawach powiatu.

Co istotne, postępowanie w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do ograniczenia ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko organ wszczyna z urzędu, w związku z czym nie jest zobowiązany do uwzględnienia wniosku osoby zainteresowanej. Warto jednak podkreślić, że podejmując działania w zakresie ograniczenia nadmiernego hałasu na drodze postępowania administracyjnego, osoba narażona na hałas nie poniesie jakichkolwiek kosztów.

 

hałas sąsiedzi

Czy sanepid pomoże poszkodowanym przez hałas?

W przypadku ponadnormatywnych hałasów, wpływających na zdrowie, a pochodzących z technicznych źródeł w budynkach, można złożyć wniosek o kontrolę i interwencję do Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Sanepid). Może ona kontrolować instalacje i urządzenia stanowiące techniczne wyposażenie budynku lub elementy zlokalizowane na zewnątrz obiektu. Co więcej, sanepid może przeprowadzić kontrolę w pomieszczeniach nie związanych funkcjonalnie z danym budynkiem (klimatyzacja, wentylacja, windy, zsypy, pompy, drzwi garażowe, urządzenia grzewcze i chłodzące).

 

Uzyskaj pomoc prawną i ucisz hałas

 

Kto odpowie za nadmierny hałas z budowy?

Zgodnie z art. 61 pkt 1 ustawy Prawo budowlane: to właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany użytkować go w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, (…) zapewniając w szczególności spełnienie tzw. wymagań podstawowych dotyczących: (…) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami. (…)

Biorąc pod uwagę powyższe, przeprowadzenia kontroli warunków akustycznych i zobowiązania zarządcy budynku do usunięcia szkodliwego oddziaływania hałasu można domagać się również od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, a w razie nierozwiązania problemu na niższym szczeblu, od Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

 

Gdzie zgłosić się po pomoc kiedy hałas przekracza dopuszczalne normy?

Z kolei do władz samorządowych w pierwszej kolejności należy zgłaszać hałasy pochodzące z terenu inwestycji zrealizowanych lub/i zarządzanych przez te organy. Będą to na przykład publiczne obiekty sportowe, rekreacyjne i rozrywkowe. Jednak władze te są również adekwatnym adresatem skarg dotyczących różnorodnych zjawisk związanych z hałasem, mających miejsce na terenie dzielnicy/wsi/miasta.

W sprawach wymykających się prostej kwalifikacji, lub w których zaistnieje problem lekceważenia poszkodowanych przez urzędy i instytucje różnego szczebla warto skierować pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich. Do biura RPO trafia szczególnie wiele spraw dotyczących organizowanych przez miasta, gminy i podmioty prywatne nadmiernie głośnych festynów, koncertów i innych imprez plenerowych, które często trwają kilka dni i uniemożliwiają mieszkańcom spokojne funkcjonowanie.

 

Sprawdź więcej...

Szkoda w nieruchomości

Pomoc prawna po szkodzie w nieruchomości Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy sp. k. od 2006r. specjalizuje się w reprezentacji klientów w sprawach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przeciwko zakładom ubezpieczeń. Sprawy szkód w nieruchomościach stanowią znaczący odsetek spraw, które zakończyliśmy z sukcesami na drodze postępowania sądowego. Od kilku…

Praca kancelaria

Praca w Kancelarii Nasza kancelaria już od 17 lat pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach. Klikakrotnie zdobywaliśmy podium  w Rankingach dziennika "Rzeczpospolita". Dołącz do naszego zespołu! Szukasz pracy w kancelarii adwokatów i radców prawnych we Wrocławiu? Sprawdź naszą ofertę.  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie…

Porady Prawnika

Prawnik radzi Szukasz porad prawnych? Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych Nr 1.  2023 - ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria…

Aktualności Kancelarii

Aktualności z Kancelarii Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych jesteśmy NR 1.  w kategorii ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria Adwokatów i…

Ranking Kancelarii Odszkodowania

Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy z Grupy Kapitałowej Votum kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza. Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i…

Kontakt Kancelaria Odszkodowania

Opinie Jesteś dla nas ważny. Kontakt Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy  kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza.  Adres 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 56 i …

Oferta

Odszkodowanie czy zadośćuczynienie po wypadku? Osoby poszkodowane oraz ich rodziny często nie wiedzą, jakie mają uprawnienia i jakie roszczenia przysługują im od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Sprawdź jak możemy Ci pomóc. Usługi KancelariiKontakt ;   Postępowanie karne po wypadku Osoba pokrzywdzona oraz ustanowiony przez nią pełnomocnik ma prawo do udziału…

O nas

O nas Eksperci w naszej Kancelarii to głównie adwokaci i radcowie prawni z wieloletnim doświadczeniem w branży. Wiemy jak pomagać poszkodowanym i ich rodzinom. Nasza wąska specjalizacja, doświadczenie zdobyte przez 17 lat reprezentowania pokrzywdzonych i ich rodzin, daje nam przewagę i pozycję lidera na rynku kancelarii świadczących pomoc poszkodowanym w…

Blog firmowy

 Aktualności | News Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut efficitur condimentum mauris. Mauris in consequat mauris. Jak powstrzymać hałas z boisk sportowych? maj 17, 2024 | Aktualności | 0 Comments  Hałas z boisk sportowych to częsty problem, który dotyka wiele społeczności. Choć sport jest niezaprzeczalnie ważny dla…

Wyroki

 Nasze Wyroki Nasze doświadczeni poparte wyrokami w reprezentacji klientów w związku z wypadkiem. Sprawy z obrażeniami ciała Sprawy ze skutkiem śmiertelnym Wypadki przy pracy Wypadki w rolnictwie Reprezentacja Klienta w postępowaniu karnym Inne Sprawy z obrażeniem ciała 450 tys. zadośćuczynienia od TUiR WARTA S.A. dla bliskich poszkodowanej w wypadku kwi…