Zalanie nieruchomości – jak uzyskać odszkodowanie od zakładu ubezpieczeń?

utworzone przez | paź 2, 2023 | Szkoda w nieruchomości

Szkody w nieruchomościach najczęściej powstają w wyniku zdarzeń losowych, które obejmują m.in. powódź, pożar czy wichurę. Jednak to zalanie mieszkania stanowi najczęstszą przyczynę szkód zgłaszanych ubezpieczycielom. Jakie działania powinni podjąć właściciele, aby uzyskać odszkodowanie za zalane mieszkanie?

 

zalane mieszkanie

Jak postępować w przypadku wystąpienia szkody w nieruchomości ?

 

W pierwszej kolejności należy ustalić jaki zakład ubezpieczeń będzie ponosić odpowiedzialność za szkodę w nieruchomości. Może być to zakład ubezpieczeń, w którym zawarliśmy umowę ubezpieczenia nieruchomości, jeśli jednak do zalania doszło z winy osoby trzeciej, odpowiedzialność ponosić może zakład ubezpieczeń, w którym ubezpieczone zostało mieszkanie naszego sąsiada, wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni czy zarządcy nieruchomości. Bardzo ważne w tym zakresie będzie zapoznanie się z treścią polisy oraz ogólnymi warunkami ubezpieczenia, celem ustalenia zakresu ubezpieczenia i sumy ubezpieczenia.

 

Jak zgłosić szkodę w nieruchomości?

 

Zgłoszenie szkody do zakładu ubezpieczeń powinno nastąpić niezwłocznie, w większości przypadków wystarczy zgłoszenie telefoniczne lub poprzez formularz internetowy. Następnie w zależności od ubezpieczyciela, odbywają się oględziny zalanego mieszkania, z których sporządzany jest protokół zalania mieszkania lub przesyłamy zdjęcia pokazujące zniszczenie mieszkania po zalaniu. W terminie 30 dni zakład ubezpieczeń powinien co do zasady dokonać wypłaty odszkodowania.

 

 

spadek wynagrodzenia mniej pieniędzy

Odmowa zapłaty odszkodowania lub wypłata zaniżonej kwoty – dlaczego tak się dzieje?

 

W większości przypadków odszkodowanie wypłacane przez ubezpieczycieli w takich sytuacjach nie pozwala na przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego. Zdarzają się również przypadki, gdy ubezpieczyciel kwestionuje swoją odpowiedzialność za szkodę i odmawia wypłaty odszkodowania.  Najczęstszą przyczyną wypłaty zaniżonego odszkodowania jest stosowanie przez rzeczoznawców ubezpieczycieli zaniżonych stawek roboczogodzin, czy cen materiałów budowlanych. Kwestionowane są koszty osuszania i ozonowania nieruchomości po zalaniu. Ponadto zakłady ubezpieczeń niekiedy powołują się na wyłączenia odpowiedzialności zawarte w OWU.

 

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania

 

Jak otrzymać odszkodowanie od ubezpieczyciela w pełnej wysokości ?

 

W celu dochodzenia odszkodowania za zalaną nieruchomość, które pozwoli na przywrócenie jej do  stanu poprzedniego, warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Konieczne w tym celu będzie zgromadzenie i przekazanie dokumentacji, która pozwoli na określenie zakresu odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń oraz wysokości szkody. Do dokumentów, które będą niezbędne, należą:

  • dokument potwierdzający prawo do lokalu,
  • polisa i Ogólne Warunki Ubezpieczenia,
  • zdjęcia z miejsca zdarzenia dokumentujące szkodę,
  • szczegółowe zestawienie zniszczonych przedmiotów,
  • rachunki, paragony, faktury potwierdzające wartość zniszczonego mienia,
  • kosztorys powykonawczy, jeżeli remont został wykonany,
  • kosztorys za osuszanie nieruchomości,
  • rachunki, paragony, faktury potwierdzające usunięcie szkody,
  • decyzje zakładu ubezpieczeń i sporządzone przez niego kosztorysy.

 

Brak dobrowolnej wypłaty odszkodowania za zalaną nieruchomość w pełnej wysokości przez zakład ubezpieczeń rodzi konieczność dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. W celu dokonania pełnej analizy dokumentów, która pozwoli na ocenę zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz wysokości odszkodowania o jakie możemy ubiegać, warto zlecić prowadzenie sprawy profesjonalnemu pełnomocnikowi.

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy sp.k. posiada bogate doświadczenie w  dochodzeniu roszczeń przeciwko zakładom ubezpieczeń z tytułu szkód w nieruchomościach.

 

 

 

 

Sprawdź więcej...

Szkoda w nieruchomości

Pomoc prawna po szkodzie w nieruchomości Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy sp. k. od 2006r. specjalizuje się w reprezentacji klientów w sprawach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przeciwko zakładom ubezpieczeń. Sprawy szkód w nieruchomościach stanowią znaczący odsetek spraw, które zakończyliśmy z sukcesami na drodze postępowania sądowego. Od kilku…

Praca kancelaria

Praca w Kancelarii Nasza kancelaria już od 17 lat pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach. Klikakrotnie zdobywaliśmy podium  w Rankingach dziennika "Rzeczpospolita". Dołącz do naszego zespołu! Szukasz pracy w kancelarii adwokatów i radców prawnych we Wrocławiu? Sprawdź naszą ofertę.  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie…

Porady Prawnika

Prawnik radzi Szukasz porad prawnych? Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych Nr 1.  2023 - ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria…

Aktualności Kancelarii

Aktualności z Kancelarii Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych jesteśmy NR 1.  w kategorii ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria Adwokatów i…

Ranking Kancelarii Odszkodowania

Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy z Grupy Kapitałowej Votum kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza. Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i…

Kontakt Kancelaria Odszkodowania

Opinie Jesteś dla nas ważny. Kontakt Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy  kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza.  Adres 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 56 i …

Oferta

Odszkodowanie czy zadośćuczynienie po wypadku? Osoby poszkodowane oraz ich rodziny często nie wiedzą, jakie mają uprawnienia i jakie roszczenia przysługują im od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Sprawdź jak możemy Ci pomóc. Usługi KancelariiKontakt ;   Postępowanie karne po wypadku Osoba pokrzywdzona oraz ustanowiony przez nią pełnomocnik ma prawo do udziału…

O nas

O nas Eksperci w naszej Kancelarii to głównie adwokaci i radcowie prawni z wieloletnim doświadczeniem w branży. Wiemy jak pomagać poszkodowanym i ich rodzinom. Nasza wąska specjalizacja, doświadczenie zdobyte przez 17 lat reprezentowania pokrzywdzonych i ich rodzin, daje nam przewagę i pozycję lidera na rynku kancelarii świadczących pomoc poszkodowanym w…

Blog firmowy

 Aktualności | News Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut efficitur condimentum mauris. Mauris in consequat mauris. Jak powstrzymać hałas z boisk sportowych? maj 17, 2024 | Aktualności | 0 Comments  Hałas z boisk sportowych to częsty problem, który dotyka wiele społeczności. Choć sport jest niezaprzeczalnie ważny dla…

Wyroki

 Nasze Wyroki Nasze doświadczeni poparte wyrokami w reprezentacji klientów w związku z wypadkiem. Sprawy z obrażeniami ciała Sprawy ze skutkiem śmiertelnym Wypadki przy pracy Wypadki w rolnictwie Reprezentacja Klienta w postępowaniu karnym Inne Sprawy z obrażeniem ciała 450 tys. zadośćuczynienia od TUiR WARTA S.A. dla bliskich poszkodowanej w wypadku kwi…