Wypadek z winy rodzica – czy dziecko dostanie odszkodowanie?

utworzone przez | cze 29, 2023 | Prawnik radzi

Ofiarami wypadków niekiedy zostają również dzieci. W takich sytuacjach współwinnymi często są rodzice, którzy swoim zachowaniem przyczynili się do wypadku przez to, że m.in nie zapewnili dziecku stosownej opieki lub też nie zadbali o jego bezpieczeństwo.

 

Wiek dziecka, a odpowiedzialność rodzica lub opiekuna

 

Rodzice lub opiekunowie dziecka, które nie ukończyło 7 lat, są zobowiązani do zapewnienia mu nadzoru i opieki oraz stworzenia odpowiednich warunków w celu uniknięcia narażenia bezpieczeństwa dziecka. W praktyce oznacza to, że dzieci poniżej tego roku życia nie mogą zostać pozostawione bez opieki, a co za tym idzie – nie mogą same poruszać się po ulicy. Starsze dzieci mogą już np. bawić się w miejscu, które znają, np. na podwórku przed domem, ponieważ od dziecka w tym wieku oczekuje się już pewnego stopnia samodzielności. Niewątpliwie nauka samodzielności dziecka musi następować stopniowo, w sposób dostosowany do danego dziecka, ale powinna również rozpocząć się od najmłodszych lat. Przyjęte jest, że w wieku 13 lat dziecko powinno już  być w stanie racjonalnie i bez ingerencji osób dorosłych podejmować decyzje mieszczące się w ramach przyjętych reguł społecznych. Wraz z wiekiem wzrasta stopień odpowiedzialności dziecka, a w konsekwencji również jego zdolność do samodzielnej oceny zagrożenia i możliwości jego unikania.

 

dziecko w foteliku

Odpowiedzialność dorosłych za bezpieczeństwo dziecka

 

Rodzice są również zobowiązani do zapewnienia dziecku bezpieczeństwa, zarówno zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ale i z powszechnym stanem wiedzy. Przykładowo wskazać należy na obowiązek przewożenia w foteliku samochodowym dziecka, które nie osiągnęło wzrostu 150 cm czy też zapewnienie dziecku kasku ochronnego, gdy planuje ono jeździć na nartach, rowerze czy hulajnodze. Rodzic nie powinien również dopuścić do sytuacji, w której dziecko będzie przewożone przez kierowcę, będącego pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

 

Sprawdź jak możemy Ci pomóc

 

Odpowiedzialność karna rodziców i opiekunów

 

Zaniechanie rodziców i niedopełnienie przez nich obowiązku zapewnienia dziecku bezpieczeństwa, może pociągać za sobą ewentualnie ich odpowiedzialność karną. Nie daje jednak podstaw do zmiarkowania odszkodowania, które małoletniemu poszkodowanemu należy się od sprawcy szkody lub towarzystwa ubezpieczeń. Art. 362 kodeksu cywilnego pozwala na obniżenie należnych kwoty poprzez porównanie stopnia winy sprawcy i poszkodowanego. Zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem sądów, „nie daje jednak możliwości przyjęcia przyczynienia się rodziców poszkodowanego za samego poszkodowanego, nawet jeżeli szkoda pozostawała w związku przyczynowym z zaniedbaniem rodziców poszkodowanego.” (tak np. Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z dnia 5 września 2014 r. w sprawie o sygn. akt I ACa 315/14).

Sprawdź więcej...

Szkoda w nieruchomości

Pomoc prawna po szkodzie w nieruchomości Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy sp. k. od 2006r. specjalizuje się w reprezentacji klientów w sprawach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przeciwko zakładom ubezpieczeń. Sprawy szkód w nieruchomościach stanowią znaczący odsetek spraw, które zakończyliśmy z sukcesami na drodze postępowania sądowego. Od kilku…

Praca kancelaria

Praca w Kancelarii Nasza kancelaria już od 17 lat pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach. Klikakrotnie zdobywaliśmy podium  w Rankingach dziennika "Rzeczpospolita". Dołącz do naszego zespołu! Szukasz pracy w kancelarii adwokatów i radców prawnych we Wrocławiu? Sprawdź naszą ofertę.  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie…

Porady Prawnika

Prawnik radzi Szukasz porad prawnych? Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych Nr 1.  2023 - ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria…

Aktualności Kancelarii

Aktualności z Kancelarii Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych jesteśmy NR 1.  w kategorii ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria Adwokatów i…

Ranking Kancelarii Odszkodowania

Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy z Grupy Kapitałowej Votum kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza. Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i…

Kontakt Kancelaria Odszkodowania

Opinie Jesteś dla nas ważny. Kontakt Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy  kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza.  Adres 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 56 i …

Oferta

Odszkodowanie czy zadośćuczynienie po wypadku? Osoby poszkodowane oraz ich rodziny często nie wiedzą, jakie mają uprawnienia i jakie roszczenia przysługują im od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Sprawdź jak możemy Ci pomóc. Usługi KancelariiKontakt ;   Postępowanie karne po wypadku Osoba pokrzywdzona oraz ustanowiony przez nią pełnomocnik ma prawo do udziału…

O nas

O nas Eksperci w naszej Kancelarii to głównie adwokaci i radcowie prawni z wieloletnim doświadczeniem w branży. Wiemy jak pomagać poszkodowanym i ich rodzinom. Nasza wąska specjalizacja, doświadczenie zdobyte przez 17 lat reprezentowania pokrzywdzonych i ich rodzin, daje nam przewagę i pozycję lidera na rynku kancelarii świadczących pomoc poszkodowanym w…

Blog firmowy

 Aktualności | News Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut efficitur condimentum mauris. Mauris in consequat mauris. Co zrobić, gdy ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania? cze 7, 2024 | Aktualności | 0 CommentsOdmowa wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela to poważny problem dla poszkodowanych. Co należy zrobić, gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty…

Wyroki

 Nasze Wyroki Nasze doświadczeni poparte wyrokami w reprezentacji klientów w związku z wypadkiem. Sprawy z obrażeniami ciała Sprawy ze skutkiem śmiertelnym Wypadki przy pracy Wypadki w rolnictwie Reprezentacja Klienta w postępowaniu karnym Inne Sprawy z obrażeniem ciała Tragiczny finał koszenia traw. Pracodawca odpowie za brak sprzętu ochronnego maj 24, 2024 …