Wpływ postępowania karnego na postępowanie cywilne

utworzone przez | maj 11, 2023 | Prawnik radzi

Każde roszczenie odszkodowawcze jest zawsze następstwem powstania szkody, a w tym szkody niematerialnej – tzw. krzywdy. Warunkiem otwierającym możliwość sformułowania roszczenia wobec sprawcy szkody jest, aby jego zachowanie można było ocenić jako naganne, tj. niezgodne z prawem lub ustalonym porządkiem i dobrymi obyczajami. Wedle definicji kodeksowej takie czyny określa się jako „czyny niedozwolone”.

 

prawo

Prawo cywilne a prawo karne

W prawie cywilnym odpowiedzialność sprawcy jest ustalana na zasadzie winy albo ryzyka, niemniej istotne jest, aby między powstałą szkodą, a zachowaniem sprawcy istniał związek przyczynowo – skutkowy. Warto w tym miejscu zauważyć, że nie każe zachowanie kwalifikowane w prawie cywilnym jako czyn niedozwolony stanowi automatycznie przestępstwo ścigane wedle przepisów prawa karnego. Katalog przestępstw jest zawarty przede wszystkim w Kodeksie karnym i wedle tam opisanych kryteriów dane zachowanie jest oceniane pod kątem wypełnienia znamion danego przestępstwa. Choć odpowiedzialność odszkodowawcza nie zawsze więc wiąże się z faktem popełnienia przez kogoś przestępstwa, to w przypadku czynów niedozwolonych często jednak zachowanie sprawcy daje się kwalifikować jako przestępstwo ścigane na podstawie przepisów karnych.

 

Informacja o popełnieniu przestępstwa z reguły powoduje, że organy ścigania (policja i prokuratura) z urzędu wszczynają postępowanie (przygotowawcze) celem ustalenia wszelkich okoliczności zdarzenia, jego uczestników i dążą potwierdzenia albo wykluczenia faktu zaistnienia przestępstwa.

 

Dla poszkodowanego (pokrzywdzonego) ustalenia te, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia finalnie z przestępstwem, są źródłem bogatej wiedzy niezbędnej dla oceny możliwości sformułowania roszczeń odszkodowawczych w stosunku do sprawcy. Ponadto, jeżeli organy ścigania dojdą do przekonania, że sprawca dopuścił się przestępstwa, to wówczas sprawa kierowana jest do sądu z odpowiednim wnioskiem (np. aktem oskarżenia przeciwko sprawcy). Uzyskany w sprawie karnej wyrok skazujący winnego przestępstwa (np. wypadku komunikacyjnego lub wypadku przy pracy) ma niebagatelne znaczenie. Zgodnie z art. 11 kpc ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa wiążą sąd w postępowaniu cywilnym.

 

Sprawdź jak możemy Ci pomóc

 

Dodać należy, że zakres związania prawomocnych wyroków skazujących dotyczy ustaleń co do okoliczności popełnienia przestępstwa zawartych w sentencji wyroku. A zatem obejmuje:

  • sprawcę przestępstwa,
  • czas i miejsce popełnienia przez niego czynu,
  • opis czynu zawierający wszystkie istotne elementy charakterystyczne dla danego przestępstwa,
  • sposób popełnienia przestępstwa,
  • przedmiot przestępstwa,
  • stwierdzenie winy sprawcy, w tym jego poczytalności, bezprawności czynu
  • oraz w przypadku przestępstw materialnych – skutek i związek przyczynowy.

 

Dowody z postępowania karnego mogą być wykorzystane przez sąd cywilny

 

Ponadto wedle obowiązujących przepisów, wszelkie dowody zgromadzone z urzędu (z reguły na koszt Skarbu Państwa lub finalnie na koszt sprawcy) przez prokuraturę lub sąd w postępowaniu karnym, a w szczególności dowód z opinii biegłego sądowego z zakresu rekonstrukcji wypadków,  mogą być wykorzystane jako dowód przez sąd cywilny w sprawie o odszkodowanie, dotyczącej tego samego zdarzenia.

Reasumując, wynik postępowania karnego ma niebagatelne, a niejednokrotnie kluczowe znacznie dla oceny możliwości sformułowania roszczeń cywilnoprawnych w przypadku czynów niedozwolonych. Po pierwsze stanowi źródło istotnej wiedzy co do okoliczności zdarzenia, a prawomocny wyrok skazujący sprawcę ma w opisanym zakresie moc wiążącą dla sądu cywilnego badającego sprawę o odszkodowanie.

Sprawdź więcej...

Szkoda w nieruchomości

Pomoc prawna po szkodzie w nieruchomości Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy sp. k. od 2006r. specjalizuje się w reprezentacji klientów w sprawach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przeciwko zakładom ubezpieczeń. Sprawy szkód w nieruchomościach stanowią znaczący odsetek spraw, które zakończyliśmy z sukcesami na drodze postępowania sądowego. Od kilku…

Praca kancelaria

Praca w Kancelarii Nasza kancelaria już od 17 lat pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach. Klikakrotnie zdobywaliśmy podium  w Rankingach dziennika "Rzeczpospolita". Dołącz do naszego zespołu! Szukasz pracy w kancelarii adwokatów i radców prawnych we Wrocławiu? Sprawdź naszą ofertę.  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie…

Porady Prawnika

Prawnik radzi Szukasz porad prawnych? Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych Nr 1.  2023 - ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria…

Aktualności Kancelarii

Aktualności z Kancelarii Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych jesteśmy NR 1.  w kategorii ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria Adwokatów i…

Ranking Kancelarii Odszkodowania

Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy z Grupy Kapitałowej Votum kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza. Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i…

Kontakt Kancelaria Odszkodowania

Opinie Jesteś dla nas ważny. Kontakt Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy  kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza.  Adres 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 56 i …

Oferta

Odszkodowanie czy zadośćuczynienie po wypadku? Osoby poszkodowane oraz ich rodziny często nie wiedzą, jakie mają uprawnienia i jakie roszczenia przysługują im od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Sprawdź jak możemy Ci pomóc. Usługi KancelariiKontakt ;   Postępowanie karne po wypadku Osoba pokrzywdzona oraz ustanowiony przez nią pełnomocnik ma prawo do udziału…

O nas

O nas Eksperci w naszej Kancelarii to głównie adwokaci i radcowie prawni z wieloletnim doświadczeniem w branży. Wiemy jak pomagać poszkodowanym i ich rodzinom. Nasza wąska specjalizacja, doświadczenie zdobyte przez 17 lat reprezentowania pokrzywdzonych i ich rodzin, daje nam przewagę i pozycję lidera na rynku kancelarii świadczących pomoc poszkodowanym w…

Blog firmowy

 Aktualności | News Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut efficitur condimentum mauris. Mauris in consequat mauris. Co zrobić, gdy ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania? cze 7, 2024 | Aktualności | 0 CommentsOdmowa wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela to poważny problem dla poszkodowanych. Co należy zrobić, gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty…

Wyroki

 Nasze Wyroki Nasze doświadczeni poparte wyrokami w reprezentacji klientów w związku z wypadkiem. Sprawy z obrażeniami ciała Sprawy ze skutkiem śmiertelnym Wypadki przy pracy Wypadki w rolnictwie Reprezentacja Klienta w postępowaniu karnym Inne Sprawy z obrażeniem ciała Tragiczny finał koszenia traw. Pracodawca odpowie za brak sprzętu ochronnego maj 24, 2024 …