Odszkodowanie od sprawcy czy od ubezpieczyciela – co jest lepsze dla poszkodowanego?

utworzone przez | maj 22, 2023 | Prawnik radzi

 

Zdarzenie powodujące odpowiedzialność ubezpieczyciela za skutki wypadku w postaci obrażeń ciała albo śmierci (wobec osób najbliższych dla poszkodowanego) bardzo często pozostaje przedmiotem postępowania karnego. Czyn niedozwolony (tzw. delikt) popełniony przez ubezpieczonego bywa bowiem jednocześnie kwalifikowany jako przestępstwo ścigane z urzędu. Jeżeli w wyniku postępowania karnego sprawa trafi do sądu, to może on w wyroku orzec środek kompensacyjny w postaci obowiązku naprawienia szkody albo nawiązki.

 

poszkodowany

 

Zadośćuczynienie v nawiązka

 

Zgodnie z art. 46 Kodeksu karnego w razie skazania za przestępstwo sąd może orzec, a na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej orzeka obligatoryjnie obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Przy czym jeżeli orzeczenie tego obowiązku jest znacznie utrudnione, sąd może orzec zamiast tego obowiązku nawiązkę w wysokości nawet do 200 000 złotych na rzecz pokrzywdzonego albo osoby najbliższej (w przypadku śmierci poszkodowanego).

 

Odszkodowanie od sprawcy może być niekorzystne dla poszkodowanego

 

Taki wyrok, na mocy którego sprawca został zobligowany do zapłaty na rzecz poszkodowanego kwoty rzędu 200 000 złotych często jawi się jako sprawiedliwy i adekwatny do stopnia zawinienia oraz wyrządzonej przez sprawcę krzywdy. Niestety doświadczenie pokazuje, że w przypadku, gdy dane przestępstwo było wynikiem zachowania sprawcy, jednocześnie było objęte odpowiedzialnością firmy ubezpieczeniowej. Posiadane ubezpieczenie z tytułu OC sprawcy wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy lub na podstawie dobrowolnej polisy powoduje, że zasądzenie wysokiej kwoty w sprawie karnej bezpośrednio od sprawcy może być wysoce niekorzystne dla poszkodowanego.

 

Otóż, wykonanie wyroku poprzez zapłatę wspomnianej nawiązki w kwocie np. 100 000 złotych przez osobę fizyczną – sprawcę wypadku niejednokrotnie może być niemożliwe z powodu nieposiadania takich środków. W efekcie uniemożliwi egzekucję i spowoduje, że taki wyrok pozostanie jedynie symboliczny. Tym bardziej jeżeli sprawca wypadku zostanie dodatkowo skazany na karę pozbawienia wolności i nie będzie on w stanie fizycznie zarobić środków na pokrycie zobowiązania określonego w wyroku.

 

Sprawdź jak możemy Ci pomóc

 

Odszkodowanie od ubezpieczyciela korzystniejsze dla poszkodowanego

 

Firma ubezpieczająca jest podmiotem o znacznym budżecie i znikomym ryzyku niewypłacalności. Ponadto, ubezpieczyciel nie ma obowiązku wypłaty zasądzonej kwoty z tytułu nawiązki albo zadośćuczynienia w sprawie karnej. Sąd cywilny rozpoznający sprawę przeciwko ubezpieczycielowi pomniejszy przyznane świadczenie o kwotę zasądzoną od sprawcy, chyba, że przed wydaniem wyroku przeprowadzimy bezskuteczną egzekucję komorniczą.

 

 

Podsumowując, środek kompensacyjny w postaci nawiązki albo odszkodowania zastosowany w sprawie karnej wobec sprawcy zdarzenia może być problematyczny, ponieważ istotnie wpływa na zakres roszczeń dających się uzyskać na drodze postępowania cywilnego wobec ubezpieczyciela, u którego dany sprawca posiadał wykupione ubezpieczenie. W skrócie, im wyższa kwota zasądzona od sprawcy tym mniejsze odszkodowanie od ubezpieczyciela.

Sprawdź więcej...

Szkoda w nieruchomości

Pomoc prawna po szkodzie w nieruchomości Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy sp. k. od 2006r. specjalizuje się w reprezentacji klientów w sprawach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przeciwko zakładom ubezpieczeń. Sprawy szkód w nieruchomościach stanowią znaczący odsetek spraw, które zakończyliśmy z sukcesami na drodze postępowania sądowego. Od kilku…

Praca kancelaria

Praca w Kancelarii Nasza kancelaria już od 17 lat pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach. Klikakrotnie zdobywaliśmy podium  w Rankingach dziennika "Rzeczpospolita". Dołącz do naszego zespołu! Szukasz pracy w kancelarii adwokatów i radców prawnych we Wrocławiu? Sprawdź naszą ofertę.  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie…

Porady Prawnika

Prawnik radzi Szukasz porad prawnych? Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych Nr 1.  2023 - ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria…

Aktualności Kancelarii

Aktualności z Kancelarii Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych jesteśmy NR 1.  w kategorii ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria Adwokatów i…

Ranking Kancelarii Odszkodowania

Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy z Grupy Kapitałowej Votum kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza. Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i…

Kontakt Kancelaria Odszkodowania

Opinie Jesteś dla nas ważny. Kontakt Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy  kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza.  Adres 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 56 i …

Oferta

Odszkodowanie czy zadośćuczynienie po wypadku? Osoby poszkodowane oraz ich rodziny często nie wiedzą, jakie mają uprawnienia i jakie roszczenia przysługują im od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Sprawdź jak możemy Ci pomóc. Usługi KancelariiKontakt ;   Postępowanie karne po wypadku Osoba pokrzywdzona oraz ustanowiony przez nią pełnomocnik ma prawo do udziału…

O nas

O nas Eksperci w naszej Kancelarii to głównie adwokaci i radcowie prawni z wieloletnim doświadczeniem w branży. Wiemy jak pomagać poszkodowanym i ich rodzinom. Nasza wąska specjalizacja, doświadczenie zdobyte przez 17 lat reprezentowania pokrzywdzonych i ich rodzin, daje nam przewagę i pozycję lidera na rynku kancelarii świadczących pomoc poszkodowanym w…

Blog firmowy

 Aktualności | News Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut efficitur condimentum mauris. Mauris in consequat mauris. Nagana, grzywna, a nawet areszt – co jeszcze grozi sprawcy hałasu? kwi 12, 2024 | Aktualności | 0 Comments  Skuteczna walka ze źródłami hałasu nie jest prosta, ani szybka, ale jest…

Wyroki

 Nasze Wyroki Nasze doświadczeni poparte wyrokami w reprezentacji klientów w związku z wypadkiem. Sprawy z obrażeniami ciała Sprawy ze skutkiem śmiertelnym Wypadki przy pracy Wypadki w rolnictwie Reprezentacja Klienta w postępowaniu karnym Inne Sprawy z obrażeniem ciała TUiR WARTA wypłaci ponad 1 mln zł za wypadek motocyklisty mar 21, 2024W…