Jak przebiega proces likwidacji szkody po zalaniu nieruchomości?

utworzone przez | sty 22, 2024 | Szkoda w nieruchomości

W celu uzyskania odszkodowania, poszkodowany właściciel musi przejść przez cały proces likwidacji szkody po zalaniu nieruchomości. Jakie są poszczególne etapy tego procesu i do czego jest zobowiązany poszkodowany na każdym z nich?

 

ubezpieczenie domu

Jak uzyskać odszkodowanie po zalaniu nieruchomości? Proces likwidacji szkody

 

Proces likwidacji szkody po zalaniu nieruchomości składa się z kilku etapów, przez które musi przejść poszkodoway, aby uzyskać pieniądze z odszkodowania, które pokryją wszystkie koszty naprawy i remontu. Poszczególne kroki obejmują:

  • Zgłoszenie szkody do zakładu ubezpieczeń,
  • Oględziny zalanej nieruchomości,
  • Wydanie decyzji przez ubezpieczyciela,
  • Ewentualne złożenie reklamacji od decyzji ubezpieczyciela,
  • Odpowiedź zakładu ubezpieczeń na złożoną reklamację.

W związku z szeregiem czynności, które muszą zostać wykonane w celu określenia wielkości straty po zalaniu, a tym samym wysokości odszkodowania, poszkodowany powinien mieć świadomość jakie kroki powinien podjąć.

 

Pomoc prawna po zalaniu nieruchomości

 

Zgłoszenie szkody do zakładu ubezpieczeń po zalaniu nieruchomości

 

Pierwszy krok do uzyskania odszkodowania za zalanie nieruchomości to zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela. Szkoda najczęściej zgłaszana jest telefonicznie lub poprzez formularz internetowy na stronie zakładu ubezpieczeń. Podczas takiej rozmowy poszkodowany zostanie poproszony o podanie szczegółowych danych zdarzenia, między innymi o dokładnym miejscu wystąpienia szkody, czasie jej stwierdzenia, okoliczności jej zaistnienia i podejrzewanej przyczynie. Następnie szkoda jest rejestrowana w systemie ubezpieczyciela i nadawany jest jej numer.

 

Oględziny zalanej nieruchomości przez rzeczoznawcę

 

W następnej kolejności, po zgłoszeniu szkody powinien nastąpić kontakt ze strony rzeczoznawcy powołanego przez zakład ubezpieczeń. Podczas oględzin rzeczoznawca sporządza protokół szkody, który zawiera jej opis i dokumentację fotograficzną. W dokumencie opisywany jest stan zastany przez rzeczoznawcę, co umożliwia ubezpieczycielowi sporządzenie dokładnego kosztorysu. Na zakończenie oględzin poszkodowany powinien dokładnie zweryfikować sporządzony protokół i złożyć na nim podpis.

 

zalane mieszkanie

Osuszenie zalanej nieruchomości przez firmę osuszającą

 

Po dokonaniu oględzin przez rzeczoznawcę, aby uniknąć pogłębienia szkody, poszkodowany musi rozpocząć proces osuszania zalanej nieruchomości. W przypadku wykonywania usługi osuszania nieruchomości proces ten może trwać od kilku dni do nawet kilku tygodni, w zależności od rozmiaru szkody i stopnia skomplikowania prac. Po wykonanych pracach osuszania i ozonowania nieruchomości po zalaniu konieczne jest przesłanie do zakładu ubezpieczeń pełnej dokumentacji z wykonanych prac. Firma dokonująca osuszania powinna sporządzić bardzo dokładną dokumentację z każdego etapu wykonywanej usługi. Jeżeli chodzi o wykonanie remontu nieruchomości po wykonanej usłudze osuszania, najkorzystniej jest przedstawić ubezpieczycielowi kosztorys powykonawczy, który będzie odzwierciedlać poniesione koszty przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego.

 

Decyzja ubezpieczyciela o wysokości przyznanego odszkodowania

 

Ubezpieczyciel zgodnie z art. 817 § 1 kodeksu cywilnego powinien dokonać wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności, wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie 30 dni. Najczęściej niestety wysokość odszkodowania z tytułu wykonanej usługi osuszania nieruchomości oraz kosztów remontu nieruchomości nie pozwala na przywrócenie jej do stanu poprzedniego.

 

Pomoc prawna po zalaniu nieruchomości

 

Złożenie reklamacji od decyzji ubezpieczyciela

 

Na postawie dokumentacji dostarczonej przez rzeczoznawcę, właściciela zalanej nieruchomości oraz firmę osuszeniową, ubezpieczyciel wylicza wysokość odszkodowania. Co ciekawe, pomimo dostarczonych dowodów w postaci rachunków i faktur, ubezpieczyciel często przyznaje odszkodowanie, które nie wystarcza na pokrycie wszystkich kosztów związanych z doprowadzeniem nieruchomości do stanu sprzed zalania. Na tym etapie warto jest skorzystać z pomocy kancelarii prawnej, która zajmuje się reprezentacją klienta w walce z ubezpieczycielem. Specjaliści z zakresu roszczeń odszkodowawczych dokładnie zweryfikują kosztorys zakładu ubezpieczeń i przyczyn, dla których odmówił on wypłaty pełnej kwoty świadczenia. Reklamacja powinna zawierać uzasadnienie stanowiska poszkodowanego i przedstawienie dodatkowych dokumentów na jego poparcie.

 

Decyzja ubezpieczyciela w odpowiedzi na reklamację poszkodowanego

Po analizie reklamacji zakład ubezpieczeń ma obowiązek wydania merytorycznej decyzji w terminie 30 dni. W tym celu ubezpieczyciel może zweryfikować swój pierwotny kosztorys i dokonać wypłaty dodatkowej kwoty odszkodowania. Niejednokrotnie jednak na tym etapie ubezpieczyciel odmawia zapłaty, a zatem koniecznym staje się skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

 

Sprawdź więcej...

Szkoda w nieruchomości

Pomoc prawna po szkodzie w nieruchomości Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy sp. k. od 2006r. specjalizuje się w reprezentacji klientów w sprawach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przeciwko zakładom ubezpieczeń. Sprawy szkód w nieruchomościach stanowią znaczący odsetek spraw, które zakończyliśmy z sukcesami na drodze postępowania sądowego. Od kilku…

Praca kancelaria

Praca w Kancelarii Nasza kancelaria już od 17 lat pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach. Klikakrotnie zdobywaliśmy podium  w Rankingach dziennika "Rzeczpospolita". Dołącz do naszego zespołu! Szukasz pracy w kancelarii adwokatów i radców prawnych we Wrocławiu? Sprawdź naszą ofertę.  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie…

Porady Prawnika

Prawnik radzi Szukasz porad prawnych? Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych Nr 1.  2023 - ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria…

Aktualności Kancelarii

Aktualności z Kancelarii Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych jesteśmy NR 1.  w kategorii ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria Adwokatów i…

Ranking Kancelarii Odszkodowania

Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy z Grupy Kapitałowej Votum kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza. Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i…

Kontakt Kancelaria Odszkodowania

Opinie Jesteś dla nas ważny. Kontakt Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy  kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza.  Adres 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 56 i …

Oferta

Odszkodowanie czy zadośćuczynienie po wypadku? Osoby poszkodowane oraz ich rodziny często nie wiedzą, jakie mają uprawnienia i jakie roszczenia przysługują im od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Sprawdź jak możemy Ci pomóc. Usługi KancelariiKontakt ;   Postępowanie karne po wypadku Osoba pokrzywdzona oraz ustanowiony przez nią pełnomocnik ma prawo do udziału…

O nas

O nas Eksperci w naszej Kancelarii to głównie adwokaci i radcowie prawni z wieloletnim doświadczeniem w branży. Wiemy jak pomagać poszkodowanym i ich rodzinom. Nasza wąska specjalizacja, doświadczenie zdobyte przez 17 lat reprezentowania pokrzywdzonych i ich rodzin, daje nam przewagę i pozycję lidera na rynku kancelarii świadczących pomoc poszkodowanym w…

Blog firmowy

 Aktualności | News Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut efficitur condimentum mauris. Mauris in consequat mauris. Co zrobić, gdy ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania? cze 7, 2024 | Aktualności | 0 CommentsOdmowa wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela to poważny problem dla poszkodowanych. Co należy zrobić, gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty…

Wyroki

 Nasze Wyroki Nasze doświadczeni poparte wyrokami w reprezentacji klientów w związku z wypadkiem. Sprawy z obrażeniami ciała Sprawy ze skutkiem śmiertelnym Wypadki przy pracy Wypadki w rolnictwie Reprezentacja Klienta w postępowaniu karnym Inne Sprawy z obrażeniem ciała Tragiczny finał koszenia traw. Pracodawca odpowie za brak sprzętu ochronnego maj 24, 2024 …