Zasada pełnego odszkodowania – na czym polega?

utworzone przez | kwi 17, 2023 | Aktualności

zasada pełnego odszkodowania

 

Pijany kierowca sprawcą wypadku

 

Dnia 1 stycznia 2016 r. w Kamieńsku doszło do kolizji drogowej, podczas której kierowca znajdujący się pod wpływem alkoholu nie udzielił pierwszeństwa przejazdu jadącemu prawidłowo pojazdowi, którym kierował klient Kancelarii. W wyniku wypadku pokrzywdzony doznał obrażeń ciała w postaci złamania kłykcia bocznego kości piszczelowej, stłuczenia barku prawego, które spowodowały u niego rozstrój zdrowia powyżej 7 dni. Wskutek postępowania karnego sprawca wypadku został skazany prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Radomsku z dnia 07.06.2016 r. sygn. akt VI K 135/16, na mocy którego pokrzywdzonemu przyznano nawiązkę w wysokości 10.000 zł.

 

Zwrot utraconego zarobku

 

W dniu zdarzenia pokrzywdzony zatrudniony był na stanowisku zawodowego kierowcy. Obrażenia, których doznał wiązały się nie tylko z dolegliwościami fizycznymi, ale również finansowymi – mężczyzna został pozbawiony możliwości wykonywania pracy, a tym samym zarobienia pieniędzy. Do czasu kolizji mężczyzna systematycznie podejmował zlecenia w ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Po zakończeniu leczenia, powrócił do świadczenia swoich usług. Należy podkreślić, że gdyby nie doszło do wypadku, pokrzywdzony podejmowałby zlecenia i otrzymywał za nie wynagrodzenie. W toku postępowania likwidacyjnego pozwany ubezpieczyciel uznał swoją odpowiedzialność co do zasady i wypłacił powodowi tytułem zadośćuczynienia kwotę 8.000 zł, tytułem kosztów opieki 720 zł i tytułem utraconych zarobków kwotę 3.080,13 zł. Klient nie był zadowolony z przyznanego odszkodowania i złożył odwołanie, które ubezpieczyciel odrzucił.

 

odszkodowanie

 

Roszczenia z tytułu obowiązku naprawienia szkody 

 

W związku z powyższym – reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A.Łebek i Wspólnicy sp.k. – powód wniósł o zasądzenie na swoją rzecz zadośćuczynienia w dalszej kwocie 12.000 zł, odszkodowania w wysokości 640 zł oraz zwrotu utraconego dochodu w wysokości 15.753,90 zł. Sąd Rejonowy ustalając wysokość zadośćuczynienia dokonał oceny cierpień fizycznych i psychicznych pozwanego biorąc pod uwagę ww. kryteria oraz dodatkowo wskazany uszczerbek na zdrowiu powoda. Uznał, że doznaną krzywdę rekompensuje dodatkowo kwota 12.000 złotych.

Należy zaznaczyć, że naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Oznacza to, że odszkodowanie obejmuje nie tylko straty poniesione przez pokrzywdzonego, ale również korzyści, które pokrzywdzony mógł osiągnąć, gdyby nie doszło do szkody. W związku z powyższym na rzecz powoda przyznane zostały kwoty nie tylko z tytułu zadośćuczynienia, a również z tytułu zwrotu kosztów leczenia w wysokości 640 zł oraz tytułu utraconych zarobków – 11.075 zł.

 

Sprawdź jak możemy Ci pomóc

 

Wygrana sprawa w Sądach obu instancji

 

Od powyższego wyroku strona pozwana wniosła apelację, twierdząc, że orzeczone przez Sąd I instancji kwoty są rażąco zawyżone. Podważone zostały również wysokie koszty leczenia. Dodatkowo zaskarżono wysokość kwoty przeznaczonej na pokrycie kosztów z tytułu utraconego zarobku. Sąd Okręgowy podzielił jednak ocenę Sądu I instancji i oddalił apelację strony pozwanej, uprawomacniając tym samym wyrok Sądu Rejonowego. Swoją decyzję argumentował tym, że przez wypadkiem poszkodowany pracował na podstawie terminowych umów zlecenia, zależnych od rezultatu. W związku z tym, nie można było ustalić miesięcznego stałego zarobku, dlatego Sąd Rejonowy prawidłowo ustalił średniomiesięczny dochód powoda, który utracił w wyniku wypadku.

Jak pokazuje powyższa sprawa, nawet jeśli w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego umowa poszkodowanego wygasła, wskutek upływu okresu na jaki została zawarta, nie pozbawia go to prawa do żądania odszkodowania za utracone dochody. Dotychczasowy przebieg ścieżki zawodowej powoda uzasadniał bowiem przekonanie, że gdyby nie wypadek, powód cały czas pracowałby w zawodzie kierowcy i otrzymywałby z tego powodu wynagrodzenie, które sąd uwzględnił w wysokości średniomiesięcznych dochodów z okresów poprzedzających wypadek – mówi radczyni prawna Małgorzata Zimoch z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy Sp. k.

 

  • Wyrok Sądu Rejonowego w Radomsku z dnia 22.06.2022 r., sygn. akt I C 886//17
  • Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26.01.2023 r., sygn. akt II Ca 977/22

Sprawdź więcej...

Szkoda w nieruchomości

Pomoc prawna po szkodzie w nieruchomości Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy sp. k. od 2006r. specjalizuje się w reprezentacji klientów w sprawach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przeciwko zakładom ubezpieczeń. Sprawy szkód w nieruchomościach stanowią znaczący odsetek spraw, które zakończyliśmy z sukcesami na drodze postępowania sądowego. Od kilku…

Praca kancelaria

Praca w Kancelarii Nasza kancelaria już od 17 lat pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach. Klikakrotnie zdobywaliśmy podium  w Rankingach dziennika "Rzeczpospolita". Dołącz do naszego zespołu! Szukasz pracy w kancelarii adwokatów i radców prawnych we Wrocławiu? Sprawdź naszą ofertę.  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie…

Porady Prawnika

Prawnik radzi Szukasz porad prawnych? Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych Nr 1.  2023 - ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria…

Aktualności Kancelarii

Aktualności z Kancelarii Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych jesteśmy NR 1.  w kategorii ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria Adwokatów i…

Ranking Kancelarii Odszkodowania

Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy z Grupy Kapitałowej Votum kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza. Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i…

Kontakt Kancelaria Odszkodowania

Opinie Jesteś dla nas ważny. Kontakt Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy  kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza.  Adres 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 56 i …

Oferta

Odszkodowanie czy zadośćuczynienie po wypadku? Osoby poszkodowane oraz ich rodziny często nie wiedzą, jakie mają uprawnienia i jakie roszczenia przysługują im od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Sprawdź jak możemy Ci pomóc. Usługi KancelariiKontakt ;   Postępowanie karne po wypadku Osoba pokrzywdzona oraz ustanowiony przez nią pełnomocnik ma prawo do udziału…

O nas

O nas Eksperci w naszej Kancelarii to głównie adwokaci i radcowie prawni z wieloletnim doświadczeniem w branży. Wiemy jak pomagać poszkodowanym i ich rodzinom. Nasza wąska specjalizacja, doświadczenie zdobyte przez 17 lat reprezentowania pokrzywdzonych i ich rodzin, daje nam przewagę i pozycję lidera na rynku kancelarii świadczących pomoc poszkodowanym w…

Blog firmowy

 Aktualności | News Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut efficitur condimentum mauris. Mauris in consequat mauris. Nagana, grzywna, a nawet areszt – co jeszcze grozi sprawcy hałasu? kwi 12, 2024 | Aktualności | 0 Comments  Skuteczna walka ze źródłami hałasu nie jest prosta, ani szybka, ale jest…

Wyroki

 Nasze Wyroki Nasze doświadczeni poparte wyrokami w reprezentacji klientów w związku z wypadkiem. Sprawy z obrażeniami ciała Sprawy ze skutkiem śmiertelnym Wypadki przy pracy Wypadki w rolnictwie Reprezentacja Klienta w postępowaniu karnym Inne Sprawy z obrażeniem ciała TUiR WARTA wypłaci ponad 1 mln zł za wypadek motocyklisty mar 21, 2024W…