Odszkodowanie za wypadek ze skutkiem śmiertelnym dla bliskich osoby zmarłej

utworzone przez | lip 6, 2023 | Prawnik radzi

Nagła i niespodziewana śmierć osoby najbliższej będącej następstwem wypadku, łączy się z bólem, który przeżywa rodzina i najbliżsi. Wielu z nich w tych trudnych chwilach nie myśli o odszkodowaniu i zadośćuczynieniu, które może otrzymać po śmierci bliskiej osoby. Decydując się na dochodzenie roszczeń przed sądem, powód musi dostarczyć niezbędną dokumentację związaną z wypadkiem.

 

Dokumenty związane ze śmiertelnym wypadkiem bliskiej osoby

 

W celu uzyskania zadośćuczynienia i odszkodowania powód musi przekazać wszelką dokumentację potwierdzającą okoliczności wypadku – dokumenty z postępowania karnego (notatki, opinie biegłych, postanowienia lub wyroki), a jeśli się nie toczyło postępowanie karne – oświadczenie sprawcy wypadku. Dodatkowo należy przedstawić pisemne oświadczenia świadków wypadku, dokumentację zdjęciowa miejsca wypadku lub zarejestrowany film (czy z rejestratora samochodowego, nagrań z telefonu komórkowego czy wideorejestratora domowego). W przypadku, kiedy wypadek miał miejsce w pracy, strona powodowa jest zobowiązana do dostarczenia dokumentów z pracowniczego postępowania powypadkowego, np. protokół kontroli PIP lub protokół w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.

 

wypadek smiertelny

 

Zmniejszony dochód rodziny ze względu na śmierć jego członka

 

Do sądu należy dostarczyć dokumenty potwierdzające utracony dochód rodziny zmarłego. Są to dokumenty związane z sytuacją zatrudnienia zmarłego, np. umowy o pracę/dzieło/zlecenia, świadectwa pracy, kopia druków PIT, kopii decyzji rentowych ZUS, kopii dokumentów/oświadczeń w przedmiocie posiadanego wykształcenia, umiejętności zawodowych (uprawnienia, kursy, itd.), a także uzdolnień zmarłego. Dodatkowo należy okazać dokumenty członków rodziny w postaci: kopii orzeczeń lekarza orzecznika ZUS o niezdolności do pracy członków rodziny; kopii orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wydanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności członków rodziny; kopii dokumentów lub zaświadczenia wskazującego na wysokość świadczeń socjalnych płatnych przez MGOPS/GOPS lub inne instytucje członków rodziny; umów o  pracę/dzieło/zlecenia, świadectwa pracy, kopia druków PIT, kopii decyzji rentowych ZUS.

 

Sprawdź jak możemy Ci pomóc

 

Zwrot kosztów pogrzebu

 

Powód może ubiegać się o wypłacenie kwoty niezbędnej na pokrycie wydatków związanych z pogrzebem bliskiej osoby, która straciła życie w wyniku wypadku. Ważne jest, aby przedstawić dokumentację potwierdzająca poniesione koszty pogrzebu:

  • faktury (zakup nagrobka, kwiatów, ubrania zmarłego i członków rodziny, znicze, wieńce, stypa itd..),
  • zaświadczenia, (np. koszt mszy, miejsca na cmentarzu itp.), oświadczenia

 

Dodatkowe dokumenty do sprawy sądowe

 

  • wszelkie dokumenty z prowadzonego postępowania likwidacyjnego z Ubezpieczycielem/Podmiotem odpowiedzialnym – zgłoszenia, decyzje, potwierdzenie wypłat,
  • opinie biegłych sądowych – tutaj mogą pojawiać się biegli sądowi z zakresu rekonstrukcji wypadków, BHP, hodowli zwierząt, mechaniki pojazdów, medycyny sądowej, górnictwa, psychologa,
  • zeznania świadków – w przypadku kwestionowania podstaw odpowiedzialności przez pozwanego świadkowie wypadku, w pozostałym zakresie świadkowie na okoliczność relacji i więzi występujących między powodami a zmarłym oraz charakteru cierpień wynikłych wskutek jego śmierci, sytuacji materialnej rodziny, poniesionych kosztów pogrzebu.

Sprawdź więcej...

Szkoda w nieruchomości

Pomoc prawna po szkodzie w nieruchomości Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy sp. k. od 2006r. specjalizuje się w reprezentacji klientów w sprawach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przeciwko zakładom ubezpieczeń. Sprawy szkód w nieruchomościach stanowią znaczący odsetek spraw, które zakończyliśmy z sukcesami na drodze postępowania sądowego. Od kilku…

Praca kancelaria

Praca w Kancelarii Nasza kancelaria już od 17 lat pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach. Klikakrotnie zdobywaliśmy podium  w Rankingach dziennika "Rzeczpospolita". Dołącz do naszego zespołu! Szukasz pracy w kancelarii adwokatów i radców prawnych we Wrocławiu? Sprawdź naszą ofertę.  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie…

Porady Prawnika

Prawnik radzi Szukasz porad prawnych? Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych Nr 1.  2023 - ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria…

Aktualności Kancelarii

Aktualności z Kancelarii Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych jesteśmy NR 1.  w kategorii ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria Adwokatów i…

Ranking Kancelarii Odszkodowania

Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy z Grupy Kapitałowej Votum kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza. Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i…

Kontakt Kancelaria Odszkodowania

Opinie Jesteś dla nas ważny. Kontakt Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy  kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza.  Adres 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 56 i …

Oferta

Odszkodowanie czy zadośćuczynienie po wypadku? Osoby poszkodowane oraz ich rodziny często nie wiedzą, jakie mają uprawnienia i jakie roszczenia przysługują im od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Sprawdź jak możemy Ci pomóc. Usługi KancelariiKontakt ;   Postępowanie karne po wypadku Osoba pokrzywdzona oraz ustanowiony przez nią pełnomocnik ma prawo do udziału…

O nas

O nas Eksperci w naszej Kancelarii to głównie adwokaci i radcowie prawni z wieloletnim doświadczeniem w branży. Wiemy jak pomagać poszkodowanym i ich rodzinom. Nasza wąska specjalizacja, doświadczenie zdobyte przez 17 lat reprezentowania pokrzywdzonych i ich rodzin, daje nam przewagę i pozycję lidera na rynku kancelarii świadczących pomoc poszkodowanym w…

Blog firmowy

 Aktualności | News Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut efficitur condimentum mauris. Mauris in consequat mauris. Nagana, grzywna, a nawet areszt – co jeszcze grozi sprawcy hałasu? kwi 12, 2024 | Aktualności | 0 Comments  Skuteczna walka ze źródłami hałasu nie jest prosta, ani szybka, ale jest…

Wyroki

 Nasze Wyroki Nasze doświadczeni poparte wyrokami w reprezentacji klientów w związku z wypadkiem. Sprawy z obrażeniami ciała Sprawy ze skutkiem śmiertelnym Wypadki przy pracy Wypadki w rolnictwie Reprezentacja Klienta w postępowaniu karnym Inne Sprawy z obrażeniem ciała TUiR WARTA wypłaci ponad 1 mln zł za wypadek motocyklisty mar 21, 2024W…