Odszkodowanie za wpadek na stoku narciarskim. Za co odpowiada właściciel stoku?

utworzone przez | sty 16, 2024 | Aktualności

W sezonie zimowym wypadki na stokach narciarskich to jedne z najczęstszych szkód zgłaszanych do zakładów ubezpieczeń. Warto wiedzieć, że właściciel stoku ma obowiązek przeprowadzania kontroli warunków na trasach zjazdowych, stosowania odpowiednich oznaczeń miejsc niebezpiecznych oraz oświetlenia stoku po zmroku. Jeśli do wypadku na stoku doszło w wyniku zaniedbań jego zarządcy, a poszkodowany będzie w stanie to udowodnić, może starać się o odszkodowanie od właściciela stoku narciarskiego.


srok narciarski

Za co odpowiada właściciel stoku narciarskiego?

 

Obowiązki, których dopełnić musi właściciel stoku narciarskiego są określone ustawą o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich. Ustawa ta wskazuje, że zarządzający jest zobowiązany do

  • codziennego kontrolowania stanu zabezpieczeń na trasie,
  • zwracania uwagi na oznakowanie i stan przygotowania terenów narciarskich, wyciągów oraz kontrolowania obiektów znajdujących się w obrębie terenu narciarskiego np. rampy do snowboardu, a w przypadku stoków lub nartostrad udostępnianych dla użytkowników po zmroku, przedsiębiorca prowadzący stok musi je wyposażyć w oświetlenie zapewniające możliwość oceny warunków narciarskich oraz czytelności oznakowania i zabezpieczeń,
  • informowania narciarzy o warunkach atmosferycznych oraz śniegowych,
  • umieszczania przy każdej kasie biletowej widocznej instrukcji dla narciarzy, opisującej sposób
  • wzywania pomocy w razie wypadku czy niebezpiecznego wydarzenia na stoku,
  • zorganizowania na własny koszt działalności ratowniczej na stoku.

Do obowiązków zarządcy stoku należy również dbałość o ilość osób korzystających jednocześnie ze stoku i infrastruktury. Co więcej, właściciel ma obowiązek dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo korzystającym z atrakcji turystom poprzez umieszczenie na trasie znaków ostrzegawczych.

 

Pomoc prawna po wypadku na stoku

 

Kiedy właściciel odpowie za wypadek na stoku narciarskim?

 

Warto zadać pytanie, czy zarządca stoku narciarskiego będzie odpowiadał za wypadek na stoku tylko w momencie, gdy udowodni się mu zaniechanie jego obowiązków, czy też jako przedsiębiorca będzie odpowiadał na zasadzie ryzyka za zdarzenia, jakie mogą się wydarzyć na terenie, którego jest właścicielem.

Dla portalu prawo.pl radca prawny Agnieszka Madej z Kancelarii Łebek, Madej i Wspólnicy wskazuje, że:

„zgodnie z przepisami dotyczącymi zasady ryzyka prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.) ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu (chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności).”

Można więc wnioskować, że przy zasadzie ryzyka, właściciel każdorazowo ponosi odpowiedzialność za doznaną szkodę jeśli nie przyczynił się do tego poszkodowany lub osoba trzecia.

 

wyciąg narciarski

 

Jednocześnie powstaje pytanie, czy stok narciarski można zakwalifikować jako przedsiębiorstwo wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody. Jak bowiem ma się do tego fakt, że na większości stoków właściciele wykorzystują armatki śnieżne, wyciągi orczykowe czy kolej liniową?

Sąd Okręgowy w Warszawie, w sprawie oznaczonej jako XXV C 1269/16, wskazał, że dla ustalenia, czy przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za zdarzenia na swoim terenie, konieczne jest ustalenie, czy dane przedsiębiorstwo wykorzystuje siły przyrody jako główne źródło napędu dla całego przedsiębiorstwa lub zakładu, umożliwiając osiągnięcie celów ich funkcjonowania.

Radca prawny Agnieszka Madej tłumaczy, że „dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa objętego zakresem art. 435 par. 1 k.c. w swej działalności musi ono wykorzystywać siły elementarne o dużej mocy i niewystarczające jest posługiwanie się siłami przyrody tylko do działań wspomagających. Zdaniem sądu samo użycie w przedsiębiorstwie poszczególnych maszyn zaopatrzonych w silniki (np. elektryczne, spalinowe) nie daje jeszcze podstawy do zastosowania art. 435 par. 1 k.c.”

 

Pomoc prawna po wypadku na stoku

 

Odpowiedzialność właściciela stoku narciarskiego a odpowiedzialność narciarza

 

Sąd Okręgowy w Warszawie, który rozpatrywał sprawę poszkodowanego na stoku snowboardzisty wskazał, że stok narciarski nie można uznać za przedsiębiorstwo wprawiane w ruch za pomocą siły przyrody. W swoim orzeczeniu sąd podkreślał, że stosowanie infrastruktury zasilanej energią elektryczną jest działaniem wspierającym funkcjonowanie przedsiębiorstwa i nie przesądza o zakwalifikowaniu zarządcy, jako przedsiębiorstwa odpowiadającego za szkodę na zasadzie ryzyka.

Warto zatem podkreślić, że za bezpieczeństwo narciarzy i snowboardzistów odpowiadają przede wszystkim sami użytkownicy stoków narciarskich. Istotne jest, aby przed skorzystaniem z obiektu zapoznali się z jego regulaminem, a także wymogami ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich. Warto również dodać, że w razie spostrzeżenia jakiegokolwiek niebezpieczeństwa na trasie, bezzwłocznie należy zgłosić to właścicielowi stoku narciarskiego.

Sprawdź więcej...

Szkoda w nieruchomości

Pomoc prawna po szkodzie w nieruchomości Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy sp. k. od 2006r. specjalizuje się w reprezentacji klientów w sprawach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przeciwko zakładom ubezpieczeń. Sprawy szkód w nieruchomościach stanowią znaczący odsetek spraw, które zakończyliśmy z sukcesami na drodze postępowania sądowego. Od kilku…

Praca kancelaria

Praca w Kancelarii Nasza kancelaria już od 17 lat pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach. Klikakrotnie zdobywaliśmy podium  w Rankingach dziennika "Rzeczpospolita". Dołącz do naszego zespołu! Szukasz pracy w kancelarii adwokatów i radców prawnych we Wrocławiu? Sprawdź naszą ofertę.  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie…

Porady Prawnika

Prawnik radzi Szukasz porad prawnych? Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych Nr 1.  2023 - ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria…

Aktualności Kancelarii

Aktualności z Kancelarii Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych jesteśmy NR 1.  w kategorii ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria Adwokatów i…

Ranking Kancelarii Odszkodowania

Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy z Grupy Kapitałowej Votum kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza. Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i…

Kontakt Kancelaria Odszkodowania

Opinie Jesteś dla nas ważny. Kontakt Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy  kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza.  Adres 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 56 i …

Oferta

Odszkodowanie czy zadośćuczynienie po wypadku? Osoby poszkodowane oraz ich rodziny często nie wiedzą, jakie mają uprawnienia i jakie roszczenia przysługują im od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Sprawdź jak możemy Ci pomóc. Usługi KancelariiKontakt ;   Postępowanie karne po wypadku Osoba pokrzywdzona oraz ustanowiony przez nią pełnomocnik ma prawo do udziału…

O nas

O nas Eksperci w naszej Kancelarii to głównie adwokaci i radcowie prawni z wieloletnim doświadczeniem w branży. Wiemy jak pomagać poszkodowanym i ich rodzinom. Nasza wąska specjalizacja, doświadczenie zdobyte przez 17 lat reprezentowania pokrzywdzonych i ich rodzin, daje nam przewagę i pozycję lidera na rynku kancelarii świadczących pomoc poszkodowanym w…

Blog firmowy

 Aktualności | News Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut efficitur condimentum mauris. Mauris in consequat mauris. Jak powstrzymać hałas z boisk sportowych? maj 17, 2024 | Aktualności | 0 Comments  Hałas z boisk sportowych to częsty problem, który dotyka wiele społeczności. Choć sport jest niezaprzeczalnie ważny dla…

Wyroki

 Nasze Wyroki Nasze doświadczeni poparte wyrokami w reprezentacji klientów w związku z wypadkiem. Sprawy z obrażeniami ciała Sprawy ze skutkiem śmiertelnym Wypadki przy pracy Wypadki w rolnictwie Reprezentacja Klienta w postępowaniu karnym Inne Sprawy z obrażeniem ciała 450 tys. zadośćuczynienia od TUiR WARTA S.A. dla bliskich poszkodowanej w wypadku kwi…