Odpowiedzialność za zwierzęta w gospodarstwie rolnym

utworzone przez | maj 15, 2023 | Prawnik radzi

Rozwój środków masowego przekazu przyczynił się do wzrostu świadomości ludzi co do przysługujących im praw. Znaczna część osób decyduje się na zakup dobrowolnej polisy mającej ochronić ich rodziny, majątek oraz ich samych przed potencjalnymi zagrożeniami. Czasem zaś do zakupu polisy zobowiązują nas przepisy prawa, jak np. w sytuacji wykupu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. Wydawać by się więc mogło, że pokrzywdzeni w wypadkach do których doszło na terenie gospodarstw rolnych, mają więc otwartą drogę do ubiegania się o stosowne rekompensaty. Co jednak w sytuacji, gdy zostaliśmy pokrzywdzeni w wyniku wypadku na terenie gospodarstwa rolnego z udziałem zwierzęcia, a ubezpieczyciel pomimo zawartej polisy odmawia wypłaty świadczeń?

 

 

gospodarstwo rolne

Wypadek z udziałem zwierzęcia – czy należy się odszkodowanie?

 

W zdarzeniach kiedy doszło do wypadku w rolnictwie z udziałem zwierzęcia ubezpieczyciel często odmawia przyjęcia odpowiedzialności argumentując, że doszło do niego w wyniku popędu zwierzęcia, zaś sam ubezpieczony nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenie. Czy ma rację? Odpowiedź na to pytanie zależy od wielu czynników, tym niemniej jak wynika z bogatego już orzecznictwa sądów powszechnych, odmowa przyjęcia odpowiedzialności przez ubezpieczyciela bardzo często jest bezpodstawna.

Odszkodowanie z ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego przysługuje jeżeli rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w jego gospodarstwie rolnym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia.

Tym samym dla stwierdzenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, niezbędne jest wykazanie przez poszkodowanego, że osoba która zwierzę chowa (lub posługuje się nim) nie dopełniła obowiązków w nadzorze nad zwierzęciem i było to przyczyną doznanych przez niego uszczerbków na zdrowiu. Odpowiedzialność właściciela zwierzęcia oparta jest na zasadzie winy w nadzorze. Dla przypisania mu odpowiedzialności osoby, która zwierzę chowa (lub posługuje się nim) niezbędne jest stwierdzenie obiektywnej nieprawidłowości jej postępowania oraz możliwości postawienia z tego tytułu indywidualnego zarzutu. Zakres obowiązków chowającego zwierzę zależy od okoliczności konkretnego przypadku, wśród nich wymienia się przede wszystkim cechy samego zwierzęcia, stopień niebezpieczeństwa jakie stanowi dla otoczenia, a także miejsce w którym się znajduje. Wina może odnieść się zarówno do bezpośredniego nadzoru nad zwierzęciem, jak również kierowania nim i przechowywania go. Tym samym dla zwolnienia od odpowiedzialności chowający zwierzę lub się nim posługujący musi wykazać brak winy własnej i innych osób, za które ponosi odpowiedzialność na podstawie określonego stosunku prawnego lub tylko czysto faktycznego.

 

Sprawdź jak możemy Ci pomóc

 

Zwierzęta niebezpieczne w gospodarstwie rolnym

 

W tym miejscu należy zauważyć, że przy obsłudze zwierząt niebezpiecznych co do zasady powinno zachowywać się szczególne środki ostrożności, m.in.:

  • zwierzęta niebezpieczne powinny być obsługiwane przez te same osoby,
  • zwierzęta niebezpieczne powinny być utrzymywane w oddzielnych kojcach albo boksach lub przywiązywane uwiązani,
  • kojce i boksy, powinny być wykonane w taki sposób, aby karmienie zwierząt w nich przebywających odbywało się bez konieczności wchodzenia do nich, drzwi otwierały się na zewnątrz, zaś budowa ogrodzeń boksów i kojców powinna uniemożliwiać zwierzętom w nich przebywającym ich przeskoczenie lub zniszczenie;
  • niedopuszczalne jest przywiązywanie zwierząt niebezpiecznych do ruchomych lub niewłaściwie umocowanych przedmiotów;
  • zwierzętom niebezpiecznym, które wykazują skłonności do gryzienia, jeżeli przebywają poza stałym miejscem utrzymywania, nakłada się kagańce.

 

Obowiązkiem rolnika jest zapewnienie wszystkim osobom, które wykonują czynności związane z prowadzeniem należącego do niego gospodarstwa rolnego takich warunków pracy, aby z zachowaniem obowiązujących przepisów, reguł doświadczenia życiowego i zdrowego rozsądku zapewnić jej uczestnikom bezpieczeństwo. Jednocześnie jak przyjmuje się w orzecznictwie, brak jest podstaw do wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za szkodę na osobie nawet w sytuacji, gdy w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego poniosła ją osoba będąca współposiadaczem tego gospodarstwa.

 

Mając powyższe na względzie, w przypadku wypadku z udziałem zwierzęcia warto skontaktować się z kancelarią specjalizującą się w uzyskiwaniu odszkodowań. Każdy taki wypadek  powiem być oceniany indywidualnie i dopiero ocena eksperta pozwoli na oszacowanie szans w ewentualnym procesie. Jak wynika zaś z doświadczenia naszej Kancelarii odmowa przyjęcia odpowiedzialności przez ubezpieczyciela, bardzo często ma charakter automatyczny i dopiero skierowanie sprawy na drogę sądową daje poszkodowanym szansę na uzyskanie stosownych rekompensat.

Sprawdź więcej...

Szkoda w nieruchomości

Pomoc prawna po szkodzie w nieruchomości Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy sp. k. od 2006r. specjalizuje się w reprezentacji klientów w sprawach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przeciwko zakładom ubezpieczeń. Sprawy szkód w nieruchomościach stanowią znaczący odsetek spraw, które zakończyliśmy z sukcesami na drodze postępowania sądowego. Od kilku…

Praca kancelaria

Praca w Kancelarii Nasza kancelaria już od 17 lat pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach. Klikakrotnie zdobywaliśmy podium  w Rankingach dziennika "Rzeczpospolita". Dołącz do naszego zespołu! Szukasz pracy w kancelarii adwokatów i radców prawnych we Wrocławiu? Sprawdź naszą ofertę.  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie…

Porady Prawnika

Prawnik radzi Szukasz porad prawnych? Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych Nr 1.  2023 - ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria…

Aktualności Kancelarii

Aktualności z Kancelarii Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych jesteśmy NR 1.  w kategorii ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria Adwokatów i…

Ranking Kancelarii Odszkodowania

Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy z Grupy Kapitałowej Votum kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza. Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i…

Kontakt Kancelaria Odszkodowania

Opinie Jesteś dla nas ważny. Kontakt Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy  kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza.  Adres 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 56 i …

Oferta

Odszkodowanie czy zadośćuczynienie po wypadku? Osoby poszkodowane oraz ich rodziny często nie wiedzą, jakie mają uprawnienia i jakie roszczenia przysługują im od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Sprawdź jak możemy Ci pomóc. Usługi KancelariiKontakt ;   Postępowanie karne po wypadku Osoba pokrzywdzona oraz ustanowiony przez nią pełnomocnik ma prawo do udziału…

O nas

O nas Eksperci w naszej Kancelarii to głównie adwokaci i radcowie prawni z wieloletnim doświadczeniem w branży. Wiemy jak pomagać poszkodowanym i ich rodzinom. Nasza wąska specjalizacja, doświadczenie zdobyte przez 17 lat reprezentowania pokrzywdzonych i ich rodzin, daje nam przewagę i pozycję lidera na rynku kancelarii świadczących pomoc poszkodowanym w…

Blog firmowy

 Aktualności | News Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut efficitur condimentum mauris. Mauris in consequat mauris. Nagana, grzywna, a nawet areszt – co jeszcze grozi sprawcy hałasu? kwi 12, 2024 | Aktualności | 0 Comments  Skuteczna walka ze źródłami hałasu nie jest prosta, ani szybka, ale jest…

Wyroki

 Nasze Wyroki Nasze doświadczeni poparte wyrokami w reprezentacji klientów w związku z wypadkiem. Sprawy z obrażeniami ciała Sprawy ze skutkiem śmiertelnym Wypadki przy pracy Wypadki w rolnictwie Reprezentacja Klienta w postępowaniu karnym Inne Sprawy z obrażeniem ciała TUiR WARTA wypłaci ponad 1 mln zł za wypadek motocyklisty mar 21, 2024W…