Dowody od detektywa w walce o odszkodowanie

utworzone przez | cze 19, 2023 | Prawnik radzi

Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, dowody to fakty mające istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Za fakty prawnie istotne uznaje się wszelkie okoliczności faktyczne, które powodują powstanie stosunku prawnego[1]. Warto jednak zaznaczyć, że przepisy prawne zakładają, że w postępowaniu cywilnym nie można wykorzystać dowodów, które zostały zdobyte nielegalnie.

Wypadek w pracy – walka w sądzie z pracodawcą

 

Niekiedy zdarza się, że w sprawach z powództw osób poszkodowanych w wypadkach (zwłaszcza) przy pracy, gdzie stroną pozwaną jest pracodawca, przedmiotem roszczeń są wysokie kwoty z tytułu zadośćuczynienia oraz świadczenia rentowe. Stąd pracodawca niedysponujący odpowiednią polisą OC, podejmuje wszelkie możliwe działania zmierzające do odsunięcia od siebie odpowiedzialności.

 

detektyw

 

Co istotne, nawet jeżeli nie można uchylić się od odpowiedzialności w zakresie przyczyn wypadku, to dochodząc w procesie sądowym zadośćuczynienia, odszkodowania oraz prawa do rent, niezwykle istotne jest dokładne wykazanie skutków zdarzenia. Chodzi o to, że konsekwencje zdrowotne wypadku opisane w opiniach biegłych czy wynikające z dokumentacji medycznej mogą być weryfikowane w toku procesu na skutek inicjatywy dowodowej pozwanego. W ten sposób pozwany może starać się wykazać, że ustalony w dokumentacji sądowej uszczerbek na zdrowiu nie jest aż tak dotkliwy dla poszkodowanego lub też poszkodowany mimo urazów jest w stanie pokonywać trudności i możliwie normalnie funkcjonować, w tym zarabiać.

 

Dowody zebrane przez detektywa

 

W tym kontekście strona pozwana sięga niekiedy po usługi detektywa, a  wyniki jego pracy w postaci nagranych z ukrycia treści mających podważać stopień pokrzywdzenia poszkodowanego, są załączane jako dowód w sprawie sądowej. Należy się liczyć z tym, że Sądy respektują taki dowód.

 

Sprawdź jak możemy Ci pomóc

 

Należy mieć jednak na uwadze, że brak zgody np. na nagrywanie wymaga przeprowadzenia oceny, czy dowód – ze względu na swoją treść i sposób uzyskania – nie narusza konstytucyjnie gwarantowanego prawa do prywatności osoby nagranej. Dowody detektywa mogą być poddane wątpliwości z powodu możliwości sterowania lub nadawania kontekstu przez nagrywającego, jednak nie są one dyskwalifikowane. Dopiero przedstawiony dowód może być oceniony pod kątem wartości dowodowej. Ograniczenia dotyczące wykorzystania nagrania wynikać mogą z charakteru zawartych w nim treści, m.in. sfery prywatności osoby nagrywanej. Z kolei dowód taki mogą dyskwalifikować okoliczności, w jakich nastąpiło nagranie. Jeżeli wskazują one jednoznacznie na poważne naruszenie zasad współżycia społecznego, np. przez naganne wykorzystanie trudnego położenia, stanu psychicznego lub psychofizycznego osoby, która jest nagrywana. Dodać również należy, że wyrażenie przez osoby nagrywane zgody na wykorzystanie nagrania w celach dowodowych przed sądem cywilnym usuwa zazwyczaj przeszkodę, jaką stanowi nielegalne pozyskanie nagrania i czyni taki dowód w pełni legalnym i aprobowanym przez sąd. Coraz częściej z tego typu środków dowodowych zaczynają korzystać także ubezpieczyciele, zarówno na etapie likwidacji szkody, jak i w procesie sądowym.

 

 

[1] zob. E. Rudkowska-Ząbczyk, w: E. Marszałkowska-Krześ (red.), Kodeks, 2021, art. 227, Nb 2; T. Demendecki, w: A. Jakubecki (red.), Kodeks, art. 227, Nb 2

 

Sprawdź więcej...

Szkoda w nieruchomości

Pomoc prawna po szkodzie w nieruchomości Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy sp. k. od 2006r. specjalizuje się w reprezentacji klientów w sprawach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przeciwko zakładom ubezpieczeń. Sprawy szkód w nieruchomościach stanowią znaczący odsetek spraw, które zakończyliśmy z sukcesami na drodze postępowania sądowego. Od kilku…

Praca kancelaria

Praca w Kancelarii Nasza kancelaria już od 17 lat pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach. Klikakrotnie zdobywaliśmy podium  w Rankingach dziennika "Rzeczpospolita". Dołącz do naszego zespołu! Szukasz pracy w kancelarii adwokatów i radców prawnych we Wrocławiu? Sprawdź naszą ofertę.  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie…

Porady Prawnika

Prawnik radzi Szukasz porad prawnych? Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych Nr 1.  2023 - ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria…

Aktualności Kancelarii

Aktualności z Kancelarii Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych jesteśmy NR 1.  w kategorii ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria Adwokatów i…

Ranking Kancelarii Odszkodowania

Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy z Grupy Kapitałowej Votum kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza. Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i…

Kontakt Kancelaria Odszkodowania

Opinie Jesteś dla nas ważny. Kontakt Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy  kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza.  Adres 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 56 i …

Oferta

Odszkodowanie czy zadośćuczynienie po wypadku? Osoby poszkodowane oraz ich rodziny często nie wiedzą, jakie mają uprawnienia i jakie roszczenia przysługują im od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Sprawdź jak możemy Ci pomóc. Usługi KancelariiKontakt ;   Postępowanie karne po wypadku Osoba pokrzywdzona oraz ustanowiony przez nią pełnomocnik ma prawo do udziału…

O nas

O nas Eksperci w naszej Kancelarii to głównie adwokaci i radcowie prawni z wieloletnim doświadczeniem w branży. Wiemy jak pomagać poszkodowanym i ich rodzinom. Nasza wąska specjalizacja, doświadczenie zdobyte przez 17 lat reprezentowania pokrzywdzonych i ich rodzin, daje nam przewagę i pozycję lidera na rynku kancelarii świadczących pomoc poszkodowanym w…

Blog firmowy

 Aktualności | News Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut efficitur condimentum mauris. Mauris in consequat mauris. Nagana, grzywna, a nawet areszt – co jeszcze grozi sprawcy hałasu? kwi 12, 2024 | Aktualności | 0 Comments  Skuteczna walka ze źródłami hałasu nie jest prosta, ani szybka, ale jest…

Wyroki

 Nasze Wyroki Nasze doświadczeni poparte wyrokami w reprezentacji klientów w związku z wypadkiem. Sprawy z obrażeniami ciała Sprawy ze skutkiem śmiertelnym Wypadki przy pracy Wypadki w rolnictwie Reprezentacja Klienta w postępowaniu karnym Inne Sprawy z obrażeniem ciała TUiR WARTA wypłaci ponad 1 mln zł za wypadek motocyklisty mar 21, 2024W…