Co to jest stosowne odszkodowanie i kiedy można je otrzymać?

utworzone przez | maj 1, 2023 | Prawnik radzi

Komu przysługuje zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby?

 

Śmierć poszkodowanego wskutek zdarzenia, za które podnosi odpowiedzialność inna osoba lub podmiot (np. ubezpieczyciel) daje możliwość dochodzenia roszczeń przez rodzinę i najbliższych. Dotyczy to nie tylko krewnych w rozumieniu przepisów kodeksu rodzinnego, ale również innych bliskich osoby, która poniosła śmierć w wyniku wypadku. Obok roszczenia o zadośćuczynienie, które ma na celu naprawienie krzywdy, osoba uprawniona może żądać odszkodowania z tytułu znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej. Inaczej mówiąc – rościć prawa do stosownego odszkodowania.

 

Stosowne odszkodowanie znajduje umocowanie w art. 446 § 3 kodeksu cywilnego i jak wspomniano przysługuje najbliższym członkom rodziny poszkodowanego, który w wyniku wypadku odniósł śmierć. Do kręgu najbliższych członków rodziny zmarłego należą przede wszystkim małżonek, dzieci oraz rodzice, niemniej orzecznictwo sądów powszechnych i Sądu Najwyższego traktują ten krąg nieco szerzej. Uwzględniają również osoby niespokrewnione (jak np. narzeczonych lub konkubentów).

 

stosowne odszkodowanie

 

Stosowne odszkodowanie – co oznacza?

 

Zadaniem tego odszkodowania jest naprawienie szkody poprzez zrekompensowanie faktycznego i znacznego pogorszenia sytuacji życiowej najbliższych członków rodziny zmarłego. Nie chodzi w tym przypadku o sytuację, w której uprawniony uzyskałby dodatkowe świadczenie, prowadząc do tzw. wzbogacenia. Zakres tego odszkodowania musi mieć związek ze znacznym pogorszeniem się sytuacji życiowej najbliższych członków rodziny zmarłego, w porównaniu z sytuacją przed zdarzeniem.

 

Doświadczenie życiowe pokazuje, że śmierć członka rodziny powoduje, że jego bliscy nie mogą liczyć na pomoc i wsparcie, które dotychczas otrzymywali. Dotyczy to w szczególności osób w podeszłym wieku oraz chorych lub niepełnosprawnych. Celem omawianego odszkodowania jest zatem naprawienie szkód dających się określić materialnie.

 

W orzecznictwie można zetknąć się ze sformułowaniem,  że znaczne pogorszenie sytuacji życiowej polega na utracie możliwości uzyskania pomocy przy prowadzeniu gospodarstwa domowego czy wychowaniu dzieci itp. W por. wyr. SN z 16.12.1986 r., IV CR 442/86, OSNCP 1988, Nr 4, poz. 49, Sąd Najwyższy uznał spowodowanie śmierci rodziców i tym samym pozbawienie możliwości wychowania potomków za istotne pogorszenie sytuacji życiowej dzieci.

 

Pogorszenie sytuacji życiowej, o którym mowa to nie tylko pogorszenie obecnej sytuacji materialnej, ale też możliwe przyszłe szkody majątkowe. Z uwagi na fakt, że ustawa nie przewiduje i nie precyzuje katalogu sytuacji i kryteriów pozwalających obliczyć jak zmieniła się sytuacja życiowa uprawnionego, pozostawia to zadanie stronom oraz sądowi orzekającemu w danej sprawie.

Sugeruje jedynie, że odszkodowanie to powinno być „stosowne”. Zarazem wedle litery prawa, w przypadku stwierdzenia znacznego pogorszenia sytuacji życiowej poszkodowanego, odszkodowanie powinno odpowiadać pełnej wysokości poniesionej szkody.

 

Sprawdź jak możemy Ci pomóc

 

Czym jest normalny związek w kontekście śmierci bliskiego?

 

Istotne jest również to, że warunkiem przyznania odszkodowania z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej jest istnienie normalnego związku między śmiercią bliskiego, a pogorszeniem się sytuacji życiowej osoby występującej z roszczeniem. Przykładowo, rodzic wstrząśnięty śmiercią dziecka nie był w stanie wykonywać dotychczasowej pracy zawodowej i był zmuszony do zmiany na inną, mniej korzystną. Taka przyczyna nie jest normalną konsekwencją śmierci dziecka i nie podlega kompensacji (tak trafnie SN w wyr. z 4.11.1980 r., IV CR 412/80, Legalis).

 

Powyższe wskazuje, że w obliczu wysokiej swobody w ocenie sądu, niezbędne jest dobre, fachowe i merytoryczne przygotowanie przed skierowaniem sprawy. Już przed rozpoczęciem postepowania, należy uwzględnić stopień relacji zmarłego z osobą uprawnioną do świadczenia. Dodatkowo należy ustalić stopień pogorszenia się sytuacji życiowej, niezbędne jest dobre fachowe i merytoryczne przygotowanie przed skierowaniem sprawy do sądu.

 

Sprawdź więcej...

Szkoda w nieruchomości

Pomoc prawna po szkodzie w nieruchomości Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy sp. k. od 2006r. specjalizuje się w reprezentacji klientów w sprawach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przeciwko zakładom ubezpieczeń. Sprawy szkód w nieruchomościach stanowią znaczący odsetek spraw, które zakończyliśmy z sukcesami na drodze postępowania sądowego. Od kilku…

Praca kancelaria

Praca w Kancelarii Nasza kancelaria już od 17 lat pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach. Klikakrotnie zdobywaliśmy podium  w Rankingach dziennika "Rzeczpospolita". Dołącz do naszego zespołu! Szukasz pracy w kancelarii adwokatów i radców prawnych we Wrocławiu? Sprawdź naszą ofertę.  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie…

Porady Prawnika

Prawnik radzi Szukasz porad prawnych? Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych Nr 1.  2023 - ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria…

Aktualności Kancelarii

Aktualności z Kancelarii Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych jesteśmy NR 1.  w kategorii ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria Adwokatów i…

Ranking Kancelarii Odszkodowania

Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy z Grupy Kapitałowej Votum kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza. Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i…

Kontakt Kancelaria Odszkodowania

Opinie Jesteś dla nas ważny. Kontakt Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy  kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza.  Adres 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 56 i …

Oferta

Odszkodowanie czy zadośćuczynienie po wypadku? Osoby poszkodowane oraz ich rodziny często nie wiedzą, jakie mają uprawnienia i jakie roszczenia przysługują im od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Sprawdź jak możemy Ci pomóc. Usługi KancelariiKontakt ;   Postępowanie karne po wypadku Osoba pokrzywdzona oraz ustanowiony przez nią pełnomocnik ma prawo do udziału…

O nas

O nas Eksperci w naszej Kancelarii to głównie adwokaci i radcowie prawni z wieloletnim doświadczeniem w branży. Wiemy jak pomagać poszkodowanym i ich rodzinom. Nasza wąska specjalizacja, doświadczenie zdobyte przez 17 lat reprezentowania pokrzywdzonych i ich rodzin, daje nam przewagę i pozycję lidera na rynku kancelarii świadczących pomoc poszkodowanym w…

Blog firmowy

 Aktualności | News Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut efficitur condimentum mauris. Mauris in consequat mauris. Jak powstrzymać hałas z boisk sportowych? maj 17, 2024 | Aktualności | 0 Comments  Hałas z boisk sportowych to częsty problem, który dotyka wiele społeczności. Choć sport jest niezaprzeczalnie ważny dla…

Wyroki

 Nasze Wyroki Nasze doświadczeni poparte wyrokami w reprezentacji klientów w związku z wypadkiem. Sprawy z obrażeniami ciała Sprawy ze skutkiem śmiertelnym Wypadki przy pracy Wypadki w rolnictwie Reprezentacja Klienta w postępowaniu karnym Inne Sprawy z obrażeniem ciała 450 tys. zadośćuczynienia od TUiR WARTA S.A. dla bliskich poszkodowanej w wypadku kwi…