Tragiczny finał koszenia traw. Pracodawca odpowie za brak sprzętu ochronnego

koszenie traw

 

Zapewnienie środków ochrony przez pracodawcę jest niezmiernie ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników na miejscu pracy. Wypadki przy pracy mogą prowadzić do poważnych obrażeń, chorób zawodowych lub nawet śmierci, dlatego też należy podejmować wszelkie możliwe środki zapobiegawcze. Pracodawca ma obowiązek przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostarczać pracownikom odpowiednie środki ochrony. Konsekwencje niezachowania należytych środków ostrożności odczuł mężczyzna, który doznał poważnego urazu oka podczas koszenia traw.

 

Tragiczny wypadek podczas koszenia traw

 

Do wypadku doszło w maju 2016 roku podczas wykonywania prac sezonowych przy koszeniu traw w okolicach torów kolejowych. Wkrótce po rozpoczęciu pracy, wówczas 20-letni mężczyzna doznał poważnego urazu oka, przez co został skierowany do Szpitala Wojewódzkiego w Przemyślu na Oddział Okulistyczny, a następnie przewieziony do Kliniki Chirurgii Siatkówki i Ciała Szklistego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie. U poszkodowanego zdiagnozowano ciało obce (kawałek metalu) wewnątrzgałkowe w lewym oku, krwotok do ciała szklistego oka lewego, krwiak spojówki gałkowej oka lewego, ranę powieki dolnej oka lewego, ranę twardówki, siatkówki i uniesienie naczyniówki oka lewego. Mężczyzna przeszedł operację, jednak po niedługim czasie okazało się, że niezbędny jest kolejny zabieg z powodu odklejenia siatkówki oka.

 

Pomoc prawna po wypadku

 

Wypadek w pracy przy koszeniu traw przekreślił marzenia młodego mężczyzny

 

Po drugiej operacji poszkodowany nadal kontynuował leczenie w warunkach ambulatoryjnych i przychodni. U mężczyzny stwierdzono 3% widzenia w lewym oku, problemy z ciśnieniem w oku oraz stwierdzoną zaćmę i jaskrę. Najprawdopodobniej czeka go kolejna operacja, ale nie odzyska już pierwotnego stopnia widzenia.

Wypadek podczas koszenia traw diametralnie zmienił sytuację młodego mężczyzny. Nie ma już szans pracy w służbach mundurowych, do której przygotowywał się w specjalistycznej szkole. Ucierpiało jego życie osobiste i towarzyskie, ponieważ nie spotyka się ze znajomymi tak jak wcześniej. Codziennie obawia się, aby nie doznać kolejnego urazu w tym oku i mierzy się z częstymi bólami głowy. Ze względu na ograniczone widzenie, ma problemy ze znalezieniem pracy. Jeszcze przed wypadkiem przy koszeniu traw lubił jeździć w plener i robić zdjęcia. Aktualnie pracuje na ¼ etatu u fotografa, jednak obowiązki wykonuje w zakładzie, nie wyjeżdża w plener. Zarabia 500-800 złotych netto miesięcznie, przez co mieszka z matką, która pomaga mu finansowo. Po zdarzeniu poszkodowany otrzymał rentę powypadkową, która skończyła mu się w październiku 2019 r. Od dnia wypadku przy pracy podczas koszenia traw, poszkodowany na stałe jest osobą praktycznie jednooczną i wykazuje stały brak widzenia obuocznego. Rokowania na przyszłość są niepomyślne, ponieważ nie ma możliwości przywrócenia funkcji uszkodzonego oka z powodu zmian bliznowatych siatkówki.

 

Pracodawca odpowie za brak sprzętu ochronnego dla pracownika

 

Przeprowadzone dochodzenie wykazało, że ilość okularów ochronnych i kasków nie była taka jak ilość pracujących w danym dniu pracowników. Praktycznie obowiązywała zasada „ kto pierwszy ten lepszy”, a przesłuchiwani pracownicy wskazali, że codziennie pracowali z innym sprzętem. W dniu wypadku w pracy podczas koszenia traw, poszkodowany korzystał z kosy, na twarzy miał siatkę ochronną i nauszniki, a na dłoniach rękawice ochronne.

Z instrukcji kosiarki spalinowej jednoznacznie wynika, że do przystąpienia do koszenia trawy wymagane są okulary ochronne, których mężczyzna nie posiadał w chwili wypadku. Na pracodawcy ciążył obowiązek takiego organizowania pracy i zapewnienie takich środków ochrony osobistej, żeby wykonywana praca była bezpieczna dla pracownika. Nie zostało wykazane, aby okulary ochronne były w odpowiedniej ilości dla wszystkich koszących oraz aby nadzorujący ich pracę pilnowali, aby każdy z nich pobrał i używał odpowiedni zestaw ochronny.

 

ochrona pracownika

 

Ile pieniędzy za uraz oka w wyniku wypadku przy pracy?

 

W chwili zdarzenia pracodawca posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością. Pełnomocnik powoda zgłosił szkodę pracodawcy i jego ubezpieczycielowi, ale ostatecznie pozwany ubezpieczyciel wydał decyzję o odmowie przyznania poszkodowanemu jakichkolwiek świadczeń. Poszkodowany otrzymał jedynie jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W związku z tym, sprawę skierowano do sądu, który orzekł kwotę 90.000 zł zadośćuczynienia mając na względzie wypłaconą powodowi kwotę 29.890 złotych tytułem jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy podczas koszenia traw. Zgodnie z ugruntowanym już orzecznictwem jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy wypłacone przez ZUS nie podlega odliczeniu od zadośćuczynienia pieniężnego przysługującemu poszkodowanemu. Pozwany ubezpieczyciel odwołał się od wyroku do sądu II instancji, jednak została ona oddalona.

 

Pomoc prawna po wypadku

 

Kwietniowe wygrane Klientów Kancelarii Łebek, Madej i Wspólnicy

 

Klienci reprezentowani przez Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy odnieśli zwycięstwo w łącznie 56 sprawach rozstrzyganych w sądach I i II instancji. Wśród nich znajdują się zarówno korzystne wyroki jak i ugody zawarte ubezpieczycielami.

W sądach I instancji poszkodowani uzyskali orzeczenia w 45 sprawach, na łączną kwotę 2 770 072 zł. Sprawy te dotyczyły:

 • Wypadku komunikacyjnego z naruszeniem dobra osobistego –  3 sprawy,
 • Wypadku komunikacyjnego z obrażeniami ciała –  9 spraw,
 • Wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym – 26 spraw,
 • Wypadku przy pracy z obrażeniami ciała – 1 sprawa,
 • Wypadku przy pracy ze skutkiem śmiertelnym – 2 sprawy,
 • Innego typy szkody – 1 sprawa,
 • Renty – 1 sprawa,
 • Szkody w budynku – 1 sprawa,
 • Wypadku ze skutkiem śmiertelnym – 1 sprawa.

 

Sądy drugoinstancyjne wydały 11 orzeczeń orzekając na korzyść Klientów kancelarii na łączną kwotę 379 099 zł. Wyroki zostały wydane w postępowaniach dotyczących:

 • Wypadku komunikacyjnego z obrażeniami ciała –  2 sprawy,
 • Wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym –  7 spraw,
 • Wypadku przy pracy z obrażeniami ciała –  2 sprawy.

Jeśli Ty również zostałeś poszkodowany i potrzebujesz pomocy prawnej, skorzystaj ze wsparcia Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy. Od 2019 roku zajmujemy I miejsce w rankingu Rzeczpospolitej w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza.

 

 

Sprawdź więcej...

Szkoda w nieruchomości

Pomoc prawna po szkodzie w nieruchomości Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy sp. k. od 2006r. specjalizuje się w reprezentacji klientów w sprawach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przeciwko zakładom ubezpieczeń. Sprawy szkód w nieruchomościach stanowią znaczący odsetek spraw, które zakończyliśmy z sukcesami na drodze postępowania sądowego. Od kilku…

Praca kancelaria

Praca w Kancelarii Nasza kancelaria już od 17 lat pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach. Klikakrotnie zdobywaliśmy podium  w Rankingach dziennika "Rzeczpospolita". Dołącz do naszego zespołu! Szukasz pracy w kancelarii adwokatów i radców prawnych we Wrocławiu? Sprawdź naszą ofertę.  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie…

Porady Prawnika

Prawnik radzi Szukasz porad prawnych? Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych Nr 1.  2023 - ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria…

Aktualności Kancelarii

Aktualności z Kancelarii Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych jesteśmy NR 1.  w kategorii ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria Adwokatów i…

Ranking Kancelarii Odszkodowania

Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy z Grupy Kapitałowej Votum kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza. Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i…

Kontakt Kancelaria Odszkodowania

Opinie Jesteś dla nas ważny. Kontakt Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy  kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza.  Adres 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 56 i …

Oferta

Odszkodowanie czy zadośćuczynienie po wypadku? Osoby poszkodowane oraz ich rodziny często nie wiedzą, jakie mają uprawnienia i jakie roszczenia przysługują im od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Sprawdź jak możemy Ci pomóc. Usługi KancelariiKontakt ;   Postępowanie karne po wypadku Osoba pokrzywdzona oraz ustanowiony przez nią pełnomocnik ma prawo do udziału…

O nas

O nas Eksperci w naszej Kancelarii to głównie adwokaci i radcowie prawni z wieloletnim doświadczeniem w branży. Wiemy jak pomagać poszkodowanym i ich rodzinom. Nasza wąska specjalizacja, doświadczenie zdobyte przez 17 lat reprezentowania pokrzywdzonych i ich rodzin, daje nam przewagę i pozycję lidera na rynku kancelarii świadczących pomoc poszkodowanym w…

Blog firmowy

 Aktualności | News Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut efficitur condimentum mauris. Mauris in consequat mauris. Co zrobić, gdy ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania? cze 7, 2024 | Aktualności | 0 CommentsOdmowa wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela to poważny problem dla poszkodowanych. Co należy zrobić, gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty…

Wyroki

 Nasze Wyroki Nasze doświadczeni poparte wyrokami w reprezentacji klientów w związku z wypadkiem. Sprawy z obrażeniami ciała Sprawy ze skutkiem śmiertelnym Wypadki przy pracy Wypadki w rolnictwie Reprezentacja Klienta w postępowaniu karnym Inne Sprawy z obrażeniem ciała 450 tys. zadośćuczynienia od TUiR WARTA S.A. dla bliskich poszkodowanej w wypadku kwi…