1.029.136,99 zł świadczeń dla poszkodowanego po amputacji ręki w wyniku wypadku

utworzone przez | sty 31, 2024 | Aktualności, Wypadki przy pracy

karetka

Amputacja ręki w trakcie pracy przy taśmociągu

 

W 2014r. w trakcie pracy poszkodowany potknął się, a jego ręka została wciągnięta przez pracujący pasek taśmociągu naczepy samowyładowczej, w wyniku czego doznał amputacji na wysokości stawu łokciowego. Poszkodowany za pośrednictwem pełnomocnika zgłosił szkodę ubezpieczycielowi pojazdu, który po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego odmówił przyjęcia odpowiedzialności w sprawie wskazując na wyłączną winę pokrzywdzonego.

 

Pomoc Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy po wypadku

 

W 2017 roku wystosowany został pozew przeciwko zakładowi ubezpieczeń z wnioskiem o zasądzenie od ubezpieczyciela na rzecz pokrzywdzonego kwoty 300.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia,  renty wyrównawczej z tytułu zwiększonych potrzeb w wysokości 1.000,00 zł, odsetek ustawowych oraz ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela wobec powoda na przyszłość.

W odpowiedzi na pozew, pozwany ubezpieczyciel pojazdu wniósł o oddalenie powództwa w całości, kwestionując roszczenia podtrzymując dotychczasowe stanowisko, że do wypadku doszło z wyłącznej winy poszkodowanego, a tym samym ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenie.

W toku postępowania Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy rozszerzyła w imieniu pokrzywdzonego powództwo o kwotę 378.745,16 zł tytułem przyszłych kosztów leczenia wiążących się z koniecznością zakupu przez pokrzywdzonego specjalistycznej protezy. Na potrzeby procesu przeprowadzono szereg dowodów. Opiniujący w sprawie biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków wskazał, iż powód nie przyczynił się do zdarzenia. Również biegły z zakresu bhp nie stwierdził naruszeń przepisów po stronie poszkodowanego.

 

Pomoc prawna po wypadku

 

Wygrana sprawa Klienta Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy

 

Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego Sąd Okręgowy w oddalił powództwo w sprawie.

W uzasadnieniu Sąd wskazał, że  mechanizm taśmociągu był podłączony do zewnętrznego źródła energii i napędzany był z gniazdka elektrycznego. Sam pojazd nie znajdował się w ruchu, silnik był wyłączony, przyczepa również nie staczała się, lecz była nieruchoma. To brak osłony linii taśmociągu oraz potknięcie powoda doprowadziło do powstania u powoda urazu. Do zdarzenia nie doszło w ramach używania pojazdu jako środka transportu, lecz podczas prac porządkowych. Tym samym w ocenie Sądu I instancji ubezpieczyciel pojazdu nie ponosił odpowiedzialności za szkodę.

Z orzeczeniem sądu nie zgodził się pełnomocnik poszkodowanego i wniósł apelację od wyroku. Po rozpoznaniu apelacji złożonej przez Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy, wyrokiem z dnia 08.07.2022r. Sąd uchylił zaskarżony wyrok oddalający powództwo w całości i przekazał sprawę Sądowi Okręgowemu w Płocku do ponownego rozpoznania. Jak zauważył Sąd Apelacyjny w Łodzi w uzasadnieniu wyroku w przedmiotowej sprawie nie można mówić o odpowiedzialności ubezpieczyciela oddzielnie co do ruchu taśmociągu i oddzielnie co do ruchu naczepy jako mechanicznego środka komunikacji.

Po uchyleniu sprawy został uzupełniony materiał dowodowy. Biegły z zakresu techniki samochodowej i ruchu drogowego w wydanej opinii uzupełniającej wskazał, że prace porządkowe nie były błędem, a normalną czynnością związaną z eksploatacją i utrzymaniem pojazdu w należytym stanie technicznym. Jednoczenie jak zauważył biegły, układ pasa transmisyjnego nie był właściwie zabezpieczony, ponieważ nie posiadał osłon ochronnych, pierwotnie zamontowanych w naczepie.

W konsekwencji Sąd Okręgowy w Płocku w dniu 18.09.2023r. wydał wyrok którym zasądził od pozwanego zakładu ubezpieczeń na rzecz powoda kwotę 300.000 zł zadośćuczynienia , kwotę 329 745,16 zł odszkodowania, odsetki ustawowe za opóźnienie oraz koszty procesu o oddalając powództwo w pozostałym zakresie.

Na skutek działania Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy sp.k. we Wrocławiu w dniu 20.12.2023r. ubezpieczyciela wypłacił na rzecz powoda łączną kwotę  1.029.136,99 zł

Sprawę w Kancelarii prowadziła r.pr. Katarzyna Dolińska

Wyrok Sądu Okręgowego w Płocku, I Wydział Cywilny z dnia 18.06.2021r. Sygn. I C 1143/18
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi, I Wydział Cywilny z dnia 08.07.2022r., Sygn. I ACa 1274/21
Wyrok Sądu Okręgowego w Płocku, I Wydział Cywilny z dnia 18.09.2023r., Sygn. I C 2347/22

 

spotkanie z prawnikiem

Grudniowe wygrane Klientów Kancelarii

 

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy reprezentując Klientów w sądach I i II instancji, uzyskała w grudniu łącznie 3 484 801 zł świadczeń dla poszkodowanych w wypadkach. Kancelaria reprezentowała Klientów w sprawach:

 

  • Wypadków przy pracy z obrażeniami ciała (2 sprawy w I instancji, 1 sprawa w II instancji)
  • Wypadków przy pracy ze skutkiem śmiertelnym (5  spraw w I instancji, 1 sprawa w II instancji)
  • Wypadków komunikacyjnych z obrażeniami ciała (9  spraw w I instancji, 7 spraw w II instancji)
  • Wypadków komunikacyjnych ze skutkiem śmiertelnym (11  spraw w I instancji, 3 sprawy w II instancji)
  • Wypadków w rolnictwie z obrażeniami ciała (3 sprawy w I instancji)
  • Inny typ szkody (2 sprawy w I instancji)

 

 

 

 

 

Sprawdź więcej...

Szkoda w nieruchomości

Pomoc prawna po szkodzie w nieruchomości Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy sp. k. od 2006r. specjalizuje się w reprezentacji klientów w sprawach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przeciwko zakładom ubezpieczeń. Sprawy szkód w nieruchomościach stanowią znaczący odsetek spraw, które zakończyliśmy z sukcesami na drodze postępowania sądowego. Od kilku…

Praca kancelaria

Praca w Kancelarii Nasza kancelaria już od 17 lat pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach. Klikakrotnie zdobywaliśmy podium  w Rankingach dziennika "Rzeczpospolita". Dołącz do naszego zespołu! Szukasz pracy w kancelarii adwokatów i radców prawnych we Wrocławiu? Sprawdź naszą ofertę.  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie…

Porady Prawnika

Prawnik radzi Szukasz porad prawnych? Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych Nr 1.  2023 - ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria…

Aktualności Kancelarii

Aktualności z Kancelarii Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych jesteśmy NR 1.  w kategorii ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria Adwokatów i…

Ranking Kancelarii Odszkodowania

Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy z Grupy Kapitałowej Votum kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza. Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i…

Kontakt Kancelaria Odszkodowania

Opinie Jesteś dla nas ważny. Kontakt Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy  kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza.  Adres 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 56 i …

Oferta

Odszkodowanie czy zadośćuczynienie po wypadku? Osoby poszkodowane oraz ich rodziny często nie wiedzą, jakie mają uprawnienia i jakie roszczenia przysługują im od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Sprawdź jak możemy Ci pomóc. Usługi KancelariiKontakt ;   Postępowanie karne po wypadku Osoba pokrzywdzona oraz ustanowiony przez nią pełnomocnik ma prawo do udziału…

O nas

O nas Eksperci w naszej Kancelarii to głównie adwokaci i radcowie prawni z wieloletnim doświadczeniem w branży. Wiemy jak pomagać poszkodowanym i ich rodzinom. Nasza wąska specjalizacja, doświadczenie zdobyte przez 17 lat reprezentowania pokrzywdzonych i ich rodzin, daje nam przewagę i pozycję lidera na rynku kancelarii świadczących pomoc poszkodowanym w…

Blog firmowy

 Aktualności | News Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut efficitur condimentum mauris. Mauris in consequat mauris. Jak powstrzymać hałas z boisk sportowych? maj 17, 2024 | Aktualności | 0 Comments  Hałas z boisk sportowych to częsty problem, który dotyka wiele społeczności. Choć sport jest niezaprzeczalnie ważny dla…

Wyroki

 Nasze Wyroki Nasze doświadczeni poparte wyrokami w reprezentacji klientów w związku z wypadkiem. Sprawy z obrażeniami ciała Sprawy ze skutkiem śmiertelnym Wypadki przy pracy Wypadki w rolnictwie Reprezentacja Klienta w postępowaniu karnym Inne Sprawy z obrażeniem ciała 450 tys. zadośćuczynienia od TUiR WARTA S.A. dla bliskich poszkodowanej w wypadku kwi…