Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy sp. k. z siedzibą we Wrocławiu w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje kandydatów na stanowisko:

Praktykant (m/k)2019-03-liniaKairp

Miejsce pracy: Wrocław

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za wsparcie w codziennych obowiązkach mecenasów w kancelarii, przygotowywanie projektów pism procesowych pod nadzorem mecenasów, kontakt z sądami i organami ścigania, kontakt telefoniczny, mailowy i listowny z Klientami oraz prace biurowe i organizacyjne.

 

Oferujemy:

 • umowę zlecenia,
 • zdobycie nowego doświadczenia zawodowego pod okiem doświadczonych adwokatów i radców prawnych oraz możliwość pozyskania wiedzy praktycznej w kancelarii o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • przyjazną atmosferę pracy w ambitnym zespole,
 • elastyczne godziny pracy,
 • miejsce pracy zlokalizowane w budynku dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Wymagania:

 • student/ka IV – V roku studiów prawniczych,
 • dyspozycyjność – co najmniej 24 godziny w tygodniu,
 • praca stacjonarna w siedzibie kancelarii,
 • otwarty umysł i chęć rozwoju w obszarze prawnym dotyczącym roszczeń odszkodowawczych,
 • ambicja, nastawienie na rezultaty i pracę w zespole,
 • odpowiedzialne i kreatywne podchodzenie do problemów,
 • systematyczność, skrupulatność oraz umiejętność pracy pod presją czasu,
 • mile widziane doświadczenie w pracy biurowej zdobyte podczas praktyk,
 • znajomość pakietu MS Office (Excel, Word, Power Point),
 • komunikatywność i umiejętność współpracy.

 

2019-03-liniaKairp

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego,

wraz z oświadczeniami i zgodami zamieszczonymi poniżej, w formie elektronicznej na adres: hr@lebekiwspolnicy.pl

W temacie prosimy o wpisanie: Praktykant (m/k)

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

 1. Zapoznałam/em się z treścią informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Kancelarię
 2. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu w celu udziału w rekrutacji”.
 3. W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych rekrutacjach tej firmy treść zgody powinna być następująca: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu w celu udziału w obecnej i przyszłych rekrutacjach”.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

 

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest przez Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu (53-012), ul. Wyścigowa 56i, KRS 0000262469.
 2. W sprawach przetwarzania danych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem e-mail: iod@lebekiwspolnicy.pl lub listownie, pisząc na adres Administratora.
 3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), zaś dane niewymagane przepisami prawa będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Podanie danych osobowych wymaganych przepisami prawa pracy stanowi wymóg ustawowy. Odmowa ich podania uniemożliwi wzięcie udziału w rekrutacji. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 5. Dane są przetwarzane do zakończenia rekrutacji, a jeżeli kandydat wyraził zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, dane będą przetwarzane do końca następnego roku (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 6. Przysługuje Pani/u prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 7. Odbiorcami Pani/a danych osobowych będą podmioty świadczące usługi kadrowe i IT.
 8. Posiada Pani/n prawo żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych. Może Pani/n złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych do celów wynikających z prawie uzasadnionych interesów, przy czym sprzeciw przysługuje, jeśli nie występują nadrzędne cele przetwarzania.
 9. Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 11. Pani/a dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.