Kiedy zasada ryzyka znajduje zastosowanie?

utworzone przez | maj 15, 2017 | Bez kategorii

Zasada ryzyka obciążająca posiadacza pojazdu mechanicznego znajduje zastosowanie także w przypadku szkody, którą doznał kierujący tym właśnie pojazdem, niebędący jego posiadaczem -tak orzekł Sąd Okręgowy w Siedlcach w wyroku z dnia 13 czerwca 2016 r., sygn. akt I C 280/15.

 

Poszkodowany wykonywał prace porządkowe polegające na wypompowaniu ze studzienki kanalizacyjnej odpadu poprodukcyjnego (gnojowicy) przy użyciu pompy beczkowozu asenizacyjnego – napędzanej przez silnik ciągnika za pośrednictwem wałka przekaźnika mocy. Ciągnik i beczkowóz stanowiły własność spółki zlecającej wyżej opisane prace. Kilkanaście minut po uruchomieniu pompy wirujący wałek przegubowo-teleskopowy, z nieosłoniętym przegubem kardana, pochwycił ubranie poszkodowanego, pociągnął go i okręcił, doprowadzając do urazu wielonarządowego (urazu zgniatającego głowy i klatki piersiowej), a w konsekwencji śmierci.

 

Przeprowadzone śledztwo zakończyło się postanowieniem o umorzeniu, utrzymanym w mocy przez sąd karny, z uwagi na wniosek opinii biegłego bhp o niezachowaniu szczególnej ostrożności przez pokrzywdzonego (przebywanie w bezpośrednim sąsiedztwie strefy zagrożenia) jako bezpośredniej przyczynie wypadku. Badanie krwi pokrzywdzonego ujawniło nadto alkohol w stężeniu 0,18‰.

 

Do ubezpieczyciela OC pojazdu mechanicznego (ciągnika, którego silnik napędzał wałek przegubowo-teleskopowy, którego ruch z kolei doprowadził do wypadku) swoje roszczenia odszkodowawcze dochodziła żona zmarłego. Konsekwentna odmowa ubezpieczyciela przyjęcia odpowiedzialności opierała się na twierdzeniu, że sam fakt kierowania pojazdem mechanicznym przez poszkodowanego zwalnia posiadacza tego pojazdu z odpowiedzialności cywilnej za szkodę wyrządzoną jego ruchem, ponieważ poszkodowany nie jest wówczas osobą trzecią w stosunku do ubezpieczonego.

 

Sąd Okręgowy w Siedlcach nie podzielił tej argumentacji ubezpieczyciela i przychylił się do stanowiska powódki, że jej zmarły mąż nie posiadał statusu posiadacza pojazdu, tym samym objęty jest pojęciem „komukolwiek” użytym przez ustawodawcę w art. 435 § 1 k.c. (w związku z art. 436 § 1 k.c.). Skoro poszkodowany posługiwał się (kierował) pojazdem służbowym w celu wykonywania obowiązków pracowniczych na polecenie posiadacza tego pojazdu, nie można go uznać za posiadacza zależnego, był bowiem dzierżycielem tego pojazdu, nieposiadającym faktycznego władztwa nad nim (art. 338 k.c.).

 

Sąd uznał przy tym, że postanowienie o umorzeniu śledztwa nie jest dowodem wyłącznej winy zmarłego, ponieważ różne są cele i rozumienie pojęcia winy w obydwóch postępowaniach (cywilnym i karnym), nadto postanowienie to nie jest objęte art. 11 k.p.c. Odnosząc się do stężenia alkoholu we krwi poszkodowanego, sąd wskazał, że nie był to nawet stan po użyciu alkoholu (0,2-0,5‰), a ubezpieczyciel nie wykazał, żeby alkohol miał jakikolwiek wpływ na zachowanie poszkodowanego w dniu zdarzenia.

 

Złożona od powyższego wyroku apelacja ubezpieczyciela została w całości oddalona wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 12 kwietnia 2017 r., sygn. akt I ACa 727/16.

 

Sprawa prowadzona w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp. k. przez radcę prawnego Piotra Sobczaka pod kierownictwem radcy prawnego Alberta Demidowskiego.

Sprawdź więcej...

Szkoda w nieruchomości

Pomoc prawna po szkodzie w nieruchomości Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy sp. k. od 2006r. specjalizuje się w reprezentacji klientów w sprawach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przeciwko zakładom ubezpieczeń. Sprawy szkód w nieruchomościach stanowią znaczący odsetek spraw, które zakończyliśmy z sukcesami na drodze postępowania sądowego. Od kilku…

Praca kancelaria

Praca w Kancelarii Nasza kancelaria już od 17 lat pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach. Klikakrotnie zdobywaliśmy podium  w Rankingach dziennika "Rzeczpospolita". Dołącz do naszego zespołu! Szukasz pracy w kancelarii adwokatów i radców prawnych we Wrocławiu? Sprawdź naszą ofertę.  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie…

Porady Prawnika

Prawnik radzi Szukasz porad prawnych? Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych Nr 1.  2023 - ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria…

Aktualności Kancelarii

Aktualności z Kancelarii Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych jesteśmy NR 1.  w kategorii ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria Adwokatów i…

Ranking Kancelarii Odszkodowania

Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy z Grupy Kapitałowej Votum kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza. Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i…

Kontakt Kancelaria Odszkodowania

Opinie Jesteś dla nas ważny. Kontakt Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy  kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza.  Adres 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 56 i …

Oferta

Odszkodowanie czy zadośćuczynienie po wypadku? Osoby poszkodowane oraz ich rodziny często nie wiedzą, jakie mają uprawnienia i jakie roszczenia przysługują im od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Sprawdź jak możemy Ci pomóc. Usługi KancelariiKontakt ;   Postępowanie karne po wypadku Osoba pokrzywdzona oraz ustanowiony przez nią pełnomocnik ma prawo do udziału…

O nas

O nas Eksperci w naszej Kancelarii to głównie adwokaci i radcowie prawni z wieloletnim doświadczeniem w branży. Wiemy jak pomagać poszkodowanym i ich rodzinom. Nasza wąska specjalizacja, doświadczenie zdobyte przez 17 lat reprezentowania pokrzywdzonych i ich rodzin, daje nam przewagę i pozycję lidera na rynku kancelarii świadczących pomoc poszkodowanym w…

Blog firmowy

 Aktualności | News Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut efficitur condimentum mauris. Mauris in consequat mauris. Nagana, grzywna, a nawet areszt – co jeszcze grozi sprawcy hałasu? kwi 12, 2024 | Aktualności | 0 Comments  Skuteczna walka ze źródłami hałasu nie jest prosta, ani szybka, ale jest…

Wyroki

 Nasze Wyroki Nasze doświadczeni poparte wyrokami w reprezentacji klientów w związku z wypadkiem. Sprawy z obrażeniami ciała Sprawy ze skutkiem śmiertelnym Wypadki przy pracy Wypadki w rolnictwie Reprezentacja Klienta w postępowaniu karnym Inne Sprawy z obrażeniem ciała TUiR WARTA wypłaci ponad 1 mln zł za wypadek motocyklisty mar 21, 2024W…