Zasada słuszności przy spłacie kredytu przez ubezpieczyciela

utworzone przez | lut 3, 2016 | Inne

Klientka zawarła w dniu 29 maja 2008r. z Bankiem umowę kredytu budowlano- hipotecznego, zaś z pozwanym zawarła umowę ubezpieczenia spłaty powyższego kredytu. W 2011 r. z tym samym bankiem zawarła pożyczkę- spłata pożyczki również została ubezpieczona. Klientka miała wówczas rozpoznaną zmianę guzkowatą. Na początku 2012r. Klientka zachorowała na nowotwór, rozpoczęła leczenie. Pod koniec 2012r. została rozwiązana z Klientką umowa o pracę bez wypowiedzenia– z powodu nieobecności spowodowanej chorobą.
Klientka wystąpiła z wnioskiem o realizację świadczenia z tytułu umów ubezpieczenia. Pozwany odmówił – powołał się na szereg wyłączeń z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Odnośnie pożyczki wskazał, że przed podpisaniem umowy u klientki stwierdzono zmianę guzkowatą.
Klientka zgłosiła się do Kancelarii o pomoc. Został złożony wniosek do Rzecznika Ubezpieczonych. Rzecznik podzielił pogląd, że stwierdzenie zmiany guzkowatej nie jest nowotworem, ubezpieczyciel w całości zrealizował świadczenie.
W przypadku kredytu budowlano- hipotecznego Rzecznik również potwierdził stanowisko Kancelarii, iż ochrona ubezpieczeniowa okazała się pusta albowiem Klientka nie jest uprawniona do uzyskania świadczenia z tytułu żadnego ze zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową. Pozwany jednak nie wypłacił świadczeń.
Został złożony pozew do Sądu Rejonowego. Wskazano, że zawarte w OWU wyłączenia odpowiedzialności, nie są niczym innym, jak tylko zastrzeżeniem (wyjątkiem) na korzyść ubezpieczyciela. To na pozwanym jako profesjonaliście ciąży obowiązek precyzyjnego formułowania treści umów.
Sąd oddalił pozew – podzielił pogląd pozwanego, dot. zasady swobody umów wskazał, że powódka przed podpisaniem umowy mogła zapoznać się z OWU i nie musiała ich podpisywać.
Została złożona apelacja od wyroku. Powołano się m.in. na zasadę słuszności oraz na wzorzec należytej staranności wynikający z faktu prowadzonej przez pozwanego działalności- co też uzasadnia zwiększone oczekiwania co do jego umiejętności, wiedzy, znajomości obowiązującego prawa oraz następstw z niego wynikających.
Sąd Okręgowy nie podzielił oceny prawnej, którą ustalił Sąd Rejonowy. Podzielił zarzuty powódki, stwierdził nadto, że dążenie do osiągniecia korzyści za wszelką cenę poprzez uchylenie się od ochrony ubezpieczeniowej w okolicznościach niezawinionych przez powódkę nie zasługuje na ochronę prawną, a żądnie przez powódkę odszkodowania odpowiada zasadom słuszności.

 

Sprawa prowadzona w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy Sp. K. przez prawnika Joanna Sopel pod kierownictwem Radcy Prawnego Ireny Laskowskiej .

Sprawdź więcej...

Szkoda w nieruchomości

Pomoc prawna po szkodzie w nieruchomości Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy sp. k. od 2006r. specjalizuje się w reprezentacji klientów w sprawach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przeciwko zakładom ubezpieczeń. Sprawy szkód w nieruchomościach stanowią znaczący odsetek spraw, które zakończyliśmy z sukcesami na drodze postępowania sądowego. Od kilku…

Praca kancelaria

Praca w Kancelarii Nasza kancelaria już od 17 lat pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach. Klikakrotnie zdobywaliśmy podium  w Rankingach dziennika "Rzeczpospolita". Dołącz do naszego zespołu! Szukasz pracy w kancelarii adwokatów i radców prawnych we Wrocławiu? Sprawdź naszą ofertę.  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie…

Porady Prawnika

Prawnik radzi Szukasz porad prawnych? Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych Nr 1.  2023 - ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria…

Aktualności Kancelarii

Aktualności z Kancelarii Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych jesteśmy NR 1.  w kategorii ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria Adwokatów i…

Ranking Kancelarii Odszkodowania

Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy z Grupy Kapitałowej Votum kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza. Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i…

Kontakt Kancelaria Odszkodowania

Opinie Jesteś dla nas ważny. Kontakt Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy  kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza.  Adres 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 56 i …

Oferta

Odszkodowanie czy zadośćuczynienie po wypadku? Osoby poszkodowane oraz ich rodziny często nie wiedzą, jakie mają uprawnienia i jakie roszczenia przysługują im od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Sprawdź jak możemy Ci pomóc. Usługi KancelariiKontakt ;   Postępowanie karne po wypadku Osoba pokrzywdzona oraz ustanowiony przez nią pełnomocnik ma prawo do udziału…

O nas

O nas Eksperci w naszej Kancelarii to głównie adwokaci i radcowie prawni z wieloletnim doświadczeniem w branży. Wiemy jak pomagać poszkodowanym i ich rodzinom. Nasza wąska specjalizacja, doświadczenie zdobyte przez 17 lat reprezentowania pokrzywdzonych i ich rodzin, daje nam przewagę i pozycję lidera na rynku kancelarii świadczących pomoc poszkodowanym w…

Blog firmowy

 Aktualności | News Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut efficitur condimentum mauris. Mauris in consequat mauris. Nagana, grzywna, a nawet areszt – co jeszcze grozi sprawcy hałasu? kwi 12, 2024 | Aktualności | 0 Comments  Skuteczna walka ze źródłami hałasu nie jest prosta, ani szybka, ale jest…

Wyroki

 Nasze Wyroki Nasze doświadczeni poparte wyrokami w reprezentacji klientów w związku z wypadkiem. Sprawy z obrażeniami ciała Sprawy ze skutkiem śmiertelnym Wypadki przy pracy Wypadki w rolnictwie Reprezentacja Klienta w postępowaniu karnym Inne Sprawy z obrażeniem ciała TUiR WARTA wypłaci ponad 1 mln zł za wypadek motocyklisty mar 21, 2024W…