W dniu 1 maja 2023r. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) rozpoczął kampanię edukacyjno-informacyjną „Mam OC, jestem OK”. W kampanii Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny  przypomina o obowiązku posiadania polisy OC pojazdu i przytacza ryzyka związane z jego brakiem. Zgodnie z przepisami osobom poszkodowanym w kolizjach i wypadkach spowodowanych przez nieubezpieczonych sprawców, świadczenia wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, następnie UFG w ramach regresu dochodzi wypłaconych świadczeń bezpośrednio od sprawcy wypadku. W 2022 UFG z tego tytułu wypłacił ponad 100 milionów złotych, a od początku swojej  działalności – ponad 1,5 mld zł.

 

Sprawdź jak możemy Ci pomóc

 

Zadłużenie nieubezpieczonych kierowców w UFG

 

Obecnie, jak wynika z danych UFG,  ponad trzysta milionów złotych mają do zwrotu sprawcy wypadków bez ważnego ubezpieczenia OC. Rekordziści muszą oddać ponad milion i więcej złotych. Średnia wartość roszczenia UFG wobec nieubezpieczonego sprawcy kolizji lub wypadku sięga już blisko 20 tys. zł. Kilka tysięcy osób ma do zwrotu kwoty w przedziale od 10 do 50 tys. zł, ponad tysiąc osób – kwotę przekraczającą 50 tys. zł, zaś ok. 600  osób jest winnych Funduszowi ponad 100 tys. zł. Aż 16 osób ma do zwrotu ponad 1 mln zł. Dług „rekordzisty” wynosi już ok. 2,3 mln zł.

 

odszkodowanie

 

Kiedy odszkodowanie wypłaci sprawca wypadku?

 

W ramach zawartej umowy ubezpieczenia OC pojazdu zasadą jest to, że ubezpieczyciel pojazdu sprawcy wypłaca roszczenia osobom poszkodowanym. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy pomimo posiadania polisy OC, to na sprawcy spoczywa obowiązek zwrotu roszczeń wypłaconych już przez ubezpieczyciela  (tzw. Regres). Przepisy wyraźnie wskazują, że dotyczy to tylko sprawców wypadku, którzy:

 

  • spowodowali wypadek celowo i umyślnie,
  • spowodowali wypadek po spożyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości, po spożyciu środków odurzających, psychotropowych i innych o podobnym działaniu,
  • ukradli pojazd i następnie spowodowali nim wypadek,
  • nie posiadali uprawnień do kierowania pojazdem,
  • uciekli z miejsca zdarzenia.

 

Roszczenia regresowe ulegają przedawnieniu na zasadach określonych według kodeksu cywilnego, nie wcześniej niż z upływem 3 lat od spełnienia świadczeń. Może więc zdarzyć się sytuacja, gdy sprawca wypadku po zapadłym wyroku karnym po ponad 20 latach od zdarzenia będzie musiał zwrócić ubezpieczycielowi/UFG wypłacone przez nich świadczenia.