Zaniżone odszkodowanie za szkody w budynku rolnym

utworzone przez | paź 26, 2023 | Prawnik radzi

Każdy rolnik ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia budynku wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych, a także m.in. huraganu, powodzi, podtopienia, eksplozji, lawiny czy na wypadek upadku statku powietrznego. Z jakich powodów ubezpieczyciele zaniżają odszkodowanie za szkody w budynku rolnym, nawet jeśli rolnik posiada stosowne ubezpieczenie?

 

gospodarstwo rolne

Od czego zależy wysokość odszkodowania za szkodę w budynku rolnym?

 

W odróżnieniu od ubezpieczeń dobrowolnych, sposób określenia sumy ubezpieczenia oraz wysokość szkody nie regulują Ogólne Warunki Ubezpieczenia, a ustawa.       Ustalenia wysokości szkody w budynkach rolniczych dokonuje się w oparciu o art. 68 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. W związku z tym należy rozdzielić podstawę wyliczania szkody w zależności od tego, czy została podjęta odbudowa, naprawa lub remont budynku. Co więcej, jeśli szkoda nie została naprawiona, ustalenie jej wysokości następuje na podstawie cenników stosowanych przez zakład ubezpieczeń. Natomiast w przypadku, gdy rolnik podjął się odbudowy lub remontu budynku, wyliczenie szkody zostanie dokonane w oparciu o kosztorys uwzględniający poniesione koszty. Istotne jest, że nie ma wymogu, by kosztorys został sporządzony przez profesjonalny podmiot zajmujący się działalnością budowlaną lub remontową. Warto podkreślić, że może go spisać poszkodowany rolnik, jeśli sam podjął się przywrócenia budynku do stanu sprzed szkody.

 

Stopień zużycia budynku rolnego – w jaki sposób wpływa na wysokość odszkodowania?

 

W wielu sprawach po zgłoszeniu szkody do ubezpieczyciela okazuje się, że wypłacone odszkodowanie nie pozwala na przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego. Zakłady ubezpieczeń bardzo często pomniejszają wysokość odszkodowania o tak zwany stopień zużycia budynku. Jest to zmniejszenie jego wartości, w zależności od wieku gospodarczego i technicznego, aktualnego stanu obiektu oraz jakości wykonywanych napraw. Normy zużycia budynków rolniczych określa zakład ubezpieczeń stosownie do przepisów prawa budowlanego. W każdej polisie, zakład ubezpieczeń ustala jaki jest stopień zużycia budynku rolnego na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia. Określa się go procentowo i wpływa on na pomniejszenie sumy ubezpieczenia oraz wysokość składki ubezpieczeniowej.

 

powódź

Dlaczego ubezpieczyciele zaniżają odszkodowanie za szkodę w budynku rolnym?

 

Po wystąpieniu szkody ubezpieczyciel często raz jeszcze odejmuje procent zużycia technicznego określonego w umowie od ustalonej kwoty odszkodowania, przez co dochodzi do jego znacznego zaniżenia. Zgodnie z dominującą linią orzeczniczą przy ustalaniu wysokości szkody możliwe jest pomniejszenie odszkodowania tylko o stopień zużycia budynku, który wystąpił pomiędzy datą zawarcia umowy ubezpieczenia, a datą wystąpienia szkody.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 października 2019 r. sygn. akt II CSK 437/18 stwierdził, że „uwzględnienie faktycznego zużycia budynku odnosi się wyłącznie do jego zużycia w czasie od dnia rozpoczęcia odpowiedzialności ubezpieczyciela do dnia szkody, a nie do całkowitego stopnia zużycia. W związku z powyższym potencjalne koszty takiej odbudowy są ograniczane tylko przez ustaloną sumę ubezpieczenia, a nie pomniejszone za każdym razem o współczynnik odpowiadający faktycznemu zużyciu budynku”.

Powyższe stanowisko znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie sądów powszechnych, jak choćby w wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 20. Grudnia 2018 r.,  sygn. akt II Ca 1321/18, w którym wskazano, że jeżeli suma ubezpieczenia została ustalona według wartości rzeczywistej, uwzględnia się również faktyczne zużycie, a odszkodowanie nie może ulec pomniejszeniu o wcześniejsze zużycie budynku.

 

Pomoc w uzyskaniu pełnego odszkodowania

 

Zaniżone odszkodowanie przez błędne określenie stanu zużycia budynku rolnego

 

Niezasadnie przyjmowane zużycie techniczne budynku powoduje konieczność wytaczania spraw sądowych przeciwko ubezpieczycielom. Coraz więcej poszkodowanych decyduje się podjąć walkę w celu uzyskania odszkodowania, które pokryje koszty poniesione za naprawę, remont lub odbudowę budynku. Różnica pomiędzy odszkodowaniem wypłaconym przez ubezpieczyciela, a uzyskanym w wyniku wydania prawomocnego wyroku przez Sąd często wynosi od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który posiada bogate doświadczenie w dochodzeniu roszczeń w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolniczych.

Sprawdź więcej...

Szkoda w nieruchomości

Pomoc prawna po szkodzie w nieruchomości Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy sp. k. od 2006r. specjalizuje się w reprezentacji klientów w sprawach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przeciwko zakładom ubezpieczeń. Sprawy szkód w nieruchomościach stanowią znaczący odsetek spraw, które zakończyliśmy z sukcesami na drodze postępowania sądowego. Od kilku…

Praca kancelaria

Praca w Kancelarii Nasza kancelaria już od 17 lat pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach. Klikakrotnie zdobywaliśmy podium  w Rankingach dziennika "Rzeczpospolita". Dołącz do naszego zespołu! Szukasz pracy w kancelarii adwokatów i radców prawnych we Wrocławiu? Sprawdź naszą ofertę.  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie…

Porady Prawnika

Prawnik radzi Szukasz porad prawnych? Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych Nr 1.  2023 - ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria…

Aktualności Kancelarii

Aktualności z Kancelarii Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych jesteśmy NR 1.  w kategorii ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria Adwokatów i…

Ranking Kancelarii Odszkodowania

Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy z Grupy Kapitałowej Votum kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza. Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i…

Kontakt Kancelaria Odszkodowania

Opinie Jesteś dla nas ważny. Kontakt Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy  kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza.  Adres 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 56 i …

Oferta

Odszkodowanie czy zadośćuczynienie po wypadku? Osoby poszkodowane oraz ich rodziny często nie wiedzą, jakie mają uprawnienia i jakie roszczenia przysługują im od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Sprawdź jak możemy Ci pomóc. Usługi KancelariiKontakt ;   Postępowanie karne po wypadku Osoba pokrzywdzona oraz ustanowiony przez nią pełnomocnik ma prawo do udziału…

O nas

O nas Eksperci w naszej Kancelarii to głównie adwokaci i radcowie prawni z wieloletnim doświadczeniem w branży. Wiemy jak pomagać poszkodowanym i ich rodzinom. Nasza wąska specjalizacja, doświadczenie zdobyte przez 17 lat reprezentowania pokrzywdzonych i ich rodzin, daje nam przewagę i pozycję lidera na rynku kancelarii świadczących pomoc poszkodowanym w…

Blog firmowy

 Aktualności | News Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut efficitur condimentum mauris. Mauris in consequat mauris. Jak powstrzymać hałas z boisk sportowych? maj 17, 2024 | Aktualności | 0 Comments  Hałas z boisk sportowych to częsty problem, który dotyka wiele społeczności. Choć sport jest niezaprzeczalnie ważny dla…

Wyroki

 Nasze Wyroki Nasze doświadczeni poparte wyrokami w reprezentacji klientów w związku z wypadkiem. Sprawy z obrażeniami ciała Sprawy ze skutkiem śmiertelnym Wypadki przy pracy Wypadki w rolnictwie Reprezentacja Klienta w postępowaniu karnym Inne Sprawy z obrażeniem ciała 450 tys. zadośćuczynienia od TUiR WARTA S.A. dla bliskich poszkodowanej w wypadku kwi…