Zadośćuczynienie za wypadek z dnia 18.07.1996 r.

utworzone przez | sty 23, 2017 | Inne, Sprawy z obrażeniami ciała

Nasza Klientka uległa wypadkowi komunikacyjnemu w dniu 18.07.1996 r. Kierujący samochodem osobowym nie dostosował prędkości jazdy do warunków drogowych, utracił panowanie nad pojazdem, wjechał na chodnik, czym doprowadził do potrącenia łącznie trzech osób. Nasza Klientka doznała rozległych obrażeń ciała przede wszystkim w obrębie twarzoczaszki, co skutkuje oszpeceniem twarzy i znacznym pogorszeniem wzroku, w tym ślepotą oka prawego. Następstwa wypadku rzutowały również negatywnie na kondycję psychiczną naszej Klientki, która od wypadku w znacznym stopniu ograniczyła swoje życie prywatne, społeczne i zawodowe.

 

W związku z upadłością zakładu ubezpieczeń, w którym pojazd sprawcy posiadał obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny przejął jego zobowiązania. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny decyzją z dnia 16.09.1997 r. wypłacił na rzecz naszej Klientki 40 000 zł tytułem zadośćuczynienia. Ponieważ wypłacona kwota tytułem zadośćuczynienia nie rekompensowała w pełni rozmiaru krzywdy, nasza Klientka podjęła decyzję o wytoczeniu powództwa o zapłatę dalszej kwoty tytułem zadośćuczynienia.

 

Sąd I instancji oddalił powództwo w całości wskazując, że roszczenie naszej Klientki uległo przedawnieniu. Sąd I instancji przyjął, że w sprawie ma zastosowanie 10-letni termin przedawnienia, stąd też skoro wypadek nastąpił w dniu 18.07.1996 r., to roszczenie naszej Klientki uległo przedawnieniu w dniu 18.07.2006 r. Od powyższego wyroku nasza Klientka złożyła apelację podnosząc, iż zgodnie z przepisami prawa cywilnego do sprawy ma zastosowanie 20-letni termin przedawnienia. Sąd II instancji uwzględnił apelację naszej Klientki, uchylił wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

 

 

Sąd I instancji po przeprowadzeniu rozprawy, na której przesłuchał powódkę uzupełniającego wydał wyrok. W sprawie został wydany kolejny wyrok oddalający powództwo w całości. W ocenie Sądu I instancji wypłacona w 1997 r. kwota 40 000 zł tytułem zadośćuczynienia była w ówczesnych realiach adekwatna do rozmiarów krzywdy naszej Klientki. Ponadto Sąd I instancji wskazał, że po siedemnastu latach od zdarzenia nie ma żadnych dowodów, że w sprawie wystąpiły nowe okoliczności nie dające się przewidzieć w dacie przyznania naszej Klientce zadośćuczynienia w 1997 r., a które mogłyby zostać uznane obecnie za nową krzywdę.

 

Nasza Klientka podjęła decyzję o wniesieniu kolejnej apelacji. Sąd II instancji nie miał wątpliwości, że apelacja powódki zasługuje na uwzględnienie i zasądził dalszą kwotę 50 000 zł tytułem zadośćuczynienia. Łącznie z odsetkami na rzecz naszej Klientki została wypłacona dalsza kwota 60 000 zł.

 

 

Sprawa prowadzona w Kancelarii przez radcę prawnego Iwonę Lesiuk w zespole pod kierownictwem radcy prawnego Agnieszka Ryznar.

Sprawdź więcej...

Szkoda w nieruchomości

Pomoc prawna po szkodzie w nieruchomości Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy sp. k. od 2006r. specjalizuje się w reprezentacji klientów w sprawach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przeciwko zakładom ubezpieczeń. Sprawy szkód w nieruchomościach stanowią znaczący odsetek spraw, które zakończyliśmy z sukcesami na drodze postępowania sądowego. Od kilku…

Praca kancelaria

Praca w Kancelarii Nasza kancelaria już od 17 lat pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach. Klikakrotnie zdobywaliśmy podium  w Rankingach dziennika "Rzeczpospolita". Dołącz do naszego zespołu! Szukasz pracy w kancelarii adwokatów i radców prawnych we Wrocławiu? Sprawdź naszą ofertę.  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie…

Porady Prawnika

Prawnik radzi Szukasz porad prawnych? Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych Nr 1.  2023 - ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria…

Aktualności Kancelarii

Aktualności z Kancelarii Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych jesteśmy NR 1.  w kategorii ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria Adwokatów i…

Ranking Kancelarii Odszkodowania

Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy z Grupy Kapitałowej Votum kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza. Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i…

Kontakt Kancelaria Odszkodowania

Opinie Jesteś dla nas ważny. Kontakt Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy  kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza.  Adres 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 56 i …

Oferta

Odszkodowanie czy zadośćuczynienie po wypadku? Osoby poszkodowane oraz ich rodziny często nie wiedzą, jakie mają uprawnienia i jakie roszczenia przysługują im od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Sprawdź jak możemy Ci pomóc. Usługi KancelariiKontakt ;   Postępowanie karne po wypadku Osoba pokrzywdzona oraz ustanowiony przez nią pełnomocnik ma prawo do udziału…

O nas

O nas Eksperci w naszej Kancelarii to głównie adwokaci i radcowie prawni z wieloletnim doświadczeniem w branży. Wiemy jak pomagać poszkodowanym i ich rodzinom. Nasza wąska specjalizacja, doświadczenie zdobyte przez 17 lat reprezentowania pokrzywdzonych i ich rodzin, daje nam przewagę i pozycję lidera na rynku kancelarii świadczących pomoc poszkodowanym w…

Blog firmowy

 Aktualności | News Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut efficitur condimentum mauris. Mauris in consequat mauris. Jak powstrzymać hałas z boisk sportowych? maj 17, 2024 | Aktualności | 0 Comments  Hałas z boisk sportowych to częsty problem, który dotyka wiele społeczności. Choć sport jest niezaprzeczalnie ważny dla…

Wyroki

 Nasze Wyroki Nasze doświadczeni poparte wyrokami w reprezentacji klientów w związku z wypadkiem. Sprawy z obrażeniami ciała Sprawy ze skutkiem śmiertelnym Wypadki przy pracy Wypadki w rolnictwie Reprezentacja Klienta w postępowaniu karnym Inne Sprawy z obrażeniem ciała 450 tys. zadośćuczynienia od TUiR WARTA S.A. dla bliskich poszkodowanej w wypadku kwi…