W dniu 3 lutego 2010 r. Klientka Kancelarii uległa wypadkowi komunikacyjnemu – kierujący Fiatem Seicento doprowadził do czołowego zderzenie z pojazdem Fiat Cinquecento, kierowanym przez powódkę. Na skutek zdarzenia powódka doznała wielu rozległych obrażeń m.in. w postaci:

– urazu czaszkowo-mózgowego ze stłuczeniem krwotocznym płatów czołowych i złamaniem kości czołowej prawej, z utrzymującym się zespołem zaburzeń nastroju i skarg subiektywnych – wymagających leczenia specjalistycznego,

– urazu twarzoczaszki z wieloodłamowym złamaniem kości nosowych i przegrody nosa z przemieszczeniem odłamów, deformacją nosa, ranami ciętymi obu warg i lewego łuku brwiowego – wygojonych z pozostałymi bliznami,

– obustronnej zaćmy pourazowej,

– urazu kolana prawego z pourazową chondromalacją powierzchni stawu rzepkowo-udowego i blizny okolicy podrzepkowej,

 

Klientka poddana została operacji plastycznej polegającej na rekonstrukcji masywu chrząstno-kostnego nosa oraz korekcji blizn na udach i piszczelach. Okresowo również musi poddawać się zabiegom usuwania zaćmy na obu oczach.

 

Skutki zdarzenia były dla powódki bardzo dotkliwe, zarówno w sferze zdrowotnej, jak i osobistej oraz zawodowej. Została oszpecona, opuścił ją partner, z którym była wcześniej 8 lat, zaś zawodowo (jest fryzjerką) do dzisiaj jest znacznie ograniczona – nie może zbyt długo stać, bo drętwieją jej nogi i ręce, czasem wręcz uginają się jej nogi i upada, szybciej się męczy i denerwuje, miewa zawroty głowy. Nie może prowadzić szkolenia fryzjerek, choć przed wypadkiem uczęszczała na kurs pedagogiczny, którego w związku ze zdarzeniem, nie ukończyła. Obawia się też otworzyć swój gabinet, co wcześniej planowała.

Na etapie postępowania likwidacyjnego Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaciło Klientce:

– 50.000 zł tytułem zadośćuczynienia,

– 21.345,70 zł tytułem zwrotu kosztów leczenia,

– 2.371,60 zł tytułem zwrotu kosztów dojazdów.

 

Wobec tego Kancelaria Adwokatów i Radców Prawych A. Łebek i Wspólnicy sp. k. złożyła pozew o zapłatę na rzecz Klientki dodatkowej kwoty 50.000 zł tytułem zadośćuczynienia wraz z odsetkami. W trakcie procesu wydany zostały opinie:

1. Łączna opinia biegłych ortopedy-traumatologa oraz neurologa oraz opinia uzupełniająca.

2. Opinia biegłego otolaryngologa.

3. Łączna opinia biegłych psychologa i psychiatry oraz opinia uzupełniająca.

4. Opinia biegłej z zakresu okulistyki.

5. Opinie biegłego chirurga twarzowo-szczękowego.

 

Biegli przyznali Klientce uszczerbek w łącznej wysokości 74%, w tym m.in. 6% za oszpecenie twarzy, 15% za zaburzenia nerwicowe i zaburzenia funkcji poznawczych oraz 30% za następstwa okulistyczne. Skutkowało to rozszerzenie powództwa do łącznej kwoty zadośćuczynienia w wysokości 180.000 zł (tj. 130.000 zł roszczenia dochodzonego w procesie).

 

Sąd uwzględnił w powództwo Klientki w całości i zasądził na jej rzecz zwrot kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego w podwójnej wysokości. W ocenie Sądu nakład pracy pełnomocnika był bardzo duży, pełnomocnik aktywnie uczestniczył w procesie, składał liczne pisma, wnioski i ustosunkowywał się do sporządzanych opinii. Wyrok jest już prawomocny i został przez stronę pozwaną zrealizowany w całości.

 

Sprawa prowadzona w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp. k. przez adwokat Agatę Bosiacką-Baran pod kierownictwem radcy prawnego Agnieszki Madej.