Zadośćuczynienie za krzywdę, a nie wyłącznie za uszkodzenie ciała – czyli 7000 zł za 1% uszczerbku na zdrowiu.

utworzone przez | wrz 12, 2016 | Sprawy z obrażeniami ciała

W dniu 28 sierpnia 2012 r. doszło do wypadku komunikacyjnego, w którym z naczepy nieustalonego pojazdu ciężarowego wypadła opona i uderzyła w jadący z naprzeciwka samochód osobowy. Jego pasażerką była Klientka Kancelarii, która doznała obrażeń ciała w postaci urazu głowy, urazu kręgosłupa w odcinku szyjnym oraz zaburzeń adaptacyjnych. Kierującą pojazdem osobowym była koleżanka Poszkodowanej, z którą wspólnie dojeżdżała do pracy. Po zgłoszeniu szkody do ubezpieczyciela pojazdu, którego pasażerką była Poszkodowana i przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego, pozwany odmówił przyjęcia odpowiedzialności. W uzasadnieniu swojego stanowiska ubezpieczyciel podniósł, że przewóz miał charakter przewozu z grzeczności, a zatem kierująca odpowiada względem pasażerki na zasadzie winy, której nie sposób jej przypisać w świetle okoliczności zdarzenia. Z uwagi na odmowę zmiany powyższej decyzji, Kancelaria Adwokatów i Radców Prawych A. Łebek i Wspólnicy sp. k. w imieniu Poszkodowanej wniosła pozew przeciwko ubezpieczycielowi pojazdu, którego była pasażerem. Powódka wystąpiła z żądaniem zapłaty kwoty 10 000 zł wraz z odsetkami. W trakcie procesu pozwany podtrzymywał uprzednie stanowisko. Przeprowadzone na potrzeby postępowania sądowego opinie biegłych wykazały, że przebyte urazy skutkowały powstaniem 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu.

 

Sąd I instancji uwzględnił powództwo w części, zasądzając na rzecz powódki kwotę 7000 zł tytułem zadośćuczynienia. Sąd nie podzielił stanowiska pozwanego, że w przedmiotowej sprawie doszło do przewozu z grzeczności, ustalając, że jego odpowiedzialność kształtuje się na zasadzie ryzyka, a jednocześnie nie wykazał on żadnej z przyczyn egzoneracyjnych. Sąd podkreślił, że powódka udowodniła, iż dojeżdżała wraz z koleżanką do pracy na zmianę, a ich celem było zmniejszenie kosztów dojazdu. Sąd nie znalazł, zatem podstaw do uznania, że zachodzi brak interesu i wyłącznie uprzejmość, co z kolei uzasadniało przyjęcie odpowiedzialności na zasadzie ryzyka.

 

Odnośnie wysokości kwoty tytułem zadośćuczynienia Sąd uznał, że kwotą odpowiednią będzie suma 7.000 zł. Uzasadniając powyższą kwotę wskazał, że poza ustalonym trwałym uszczerbkiem na zdrowiu w wysokości 1%, należało wziąć pod uwagę również młody wiek powódki oraz skutki wypadku na płaszczyźnie osobistej i zawodowej. Sąd podzielił stanowisko strony powodowej prezentowane w trakcie procesu, że pomimo niewielkiego uszczerbku na zdrowiu istotne przy wymiarze zadośćuczynienia są inne elementy. W przypadku powódki były to dolegliwości przy wykonywanych obowiązkach zawodowych, które wymagają wymuszonej pozycji ciała, jak również skutki wypadku na płaszczyźnie psychicznej. Jako istotną okoliczność podniesiono również konieczność zmiany trybu życia i rezygnacji z uprawianych wcześniej sportów i aktywności fizycznych.

 

Obok kwoty tytułem zadośćuczynienia Sąd zasądził na rzecz powódki odsetki zgodnie z żądaniem pozwu od 2013 r., jak również pełny zwrot kosztów procesu, pomimo że roszczenie powódki nie zostało uwzględnione w całości. W uzasadnieniu wyroku Sąd podał, że rozstrzygnięcie w zakresie wysokości dochodzonego zadośćuczynienia niewątpliwie należało do oceny sądu, co uzasadnia obciążenie pozwanego wszystkimi kosztami procesu.

 

Żadna ze stron nie zdecydowała się na zaskarżenie wyroku, w związku, z czym jest on prawomocny i został zrealizowany przez pozwanego w całości.

 

 

Sprawa prowadzona w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp. k. przez aplikanta radcowskiego Mateusz Leśniewskiego pod kierownictwem radcy prawnego Emila Mędreckiego.

 

Sprawdź więcej...

Szkoda w nieruchomości

Pomoc prawna po szkodzie w nieruchomości Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy sp. k. od 2006r. specjalizuje się w reprezentacji klientów w sprawach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przeciwko zakładom ubezpieczeń. Sprawy szkód w nieruchomościach stanowią znaczący odsetek spraw, które zakończyliśmy z sukcesami na drodze postępowania sądowego. Od kilku…

Praca kancelaria

Praca w Kancelarii Nasza kancelaria już od 17 lat pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach. Klikakrotnie zdobywaliśmy podium  w Rankingach dziennika "Rzeczpospolita". Dołącz do naszego zespołu! Szukasz pracy w kancelarii adwokatów i radców prawnych we Wrocławiu? Sprawdź naszą ofertę.  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie…

Porady Prawnika

Prawnik radzi Szukasz porad prawnych? Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych Nr 1.  2023 - ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria…

Aktualności Kancelarii

Aktualności z Kancelarii Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych jesteśmy NR 1.  w kategorii ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria Adwokatów i…

Ranking Kancelarii Odszkodowania

Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy z Grupy Kapitałowej Votum kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza. Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i…

Kontakt Kancelaria Odszkodowania

Opinie Jesteś dla nas ważny. Kontakt Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy  kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza.  Adres 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 56 i …

Oferta

Odszkodowanie czy zadośćuczynienie po wypadku? Osoby poszkodowane oraz ich rodziny często nie wiedzą, jakie mają uprawnienia i jakie roszczenia przysługują im od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Sprawdź jak możemy Ci pomóc. Usługi KancelariiKontakt ;   Postępowanie karne po wypadku Osoba pokrzywdzona oraz ustanowiony przez nią pełnomocnik ma prawo do udziału…

O nas

O nas Eksperci w naszej Kancelarii to głównie adwokaci i radcowie prawni z wieloletnim doświadczeniem w branży. Wiemy jak pomagać poszkodowanym i ich rodzinom. Nasza wąska specjalizacja, doświadczenie zdobyte przez 17 lat reprezentowania pokrzywdzonych i ich rodzin, daje nam przewagę i pozycję lidera na rynku kancelarii świadczących pomoc poszkodowanym w…

Blog firmowy

 Aktualności | News Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut efficitur condimentum mauris. Mauris in consequat mauris. Jak powstrzymać hałas z boisk sportowych? maj 17, 2024 | Aktualności | 0 Comments  Hałas z boisk sportowych to częsty problem, który dotyka wiele społeczności. Choć sport jest niezaprzeczalnie ważny dla…

Wyroki

 Nasze Wyroki Nasze doświadczeni poparte wyrokami w reprezentacji klientów w związku z wypadkiem. Sprawy z obrażeniami ciała Sprawy ze skutkiem śmiertelnym Wypadki przy pracy Wypadki w rolnictwie Reprezentacja Klienta w postępowaniu karnym Inne Sprawy z obrażeniem ciała 450 tys. zadośćuczynienia od TUiR WARTA S.A. dla bliskich poszkodowanej w wypadku kwi…