Wciąż trwają pracę nad zmianą w przepisach ruchu drogowego, która docelowo ma zwiększyć bezpieczeństwo pieszych. Wypadki z udziałem pieszych zazwyczaj kończą się poważnymi obrażeniami, których skutki odczuwane są przez długi czas lub nawet śmiercią poszkodowanego. Jakie świadczenia należą się osobie poszkodowanej?

Wypadek na przejściu dla pieszych

Latem 2013 r. doszło do wypadku na przejściu dla pieszych. Kobieta przechodząca przez oznakowane przejście dla pieszych została potrącona przez samochód. Sprawcą zdarzenia był kierowca auta, który nie zachował nie ustąpił kobiecie pierwszeństwa. Samochód poruszał się z prędkością o ponad 20 km większą od dopuszczalnej, co niestety wpłynęło na zakres doznanych przez kobietę obrażeń.

Skutkiem wypadku były poważne urazy: głowy, klatki piersiowej, w tym stłuczenie płuc i serca, a także skomplikowane złamanie nogi i zerwanie ścięgien kolana. Ich wpływ na życie i zdrowie kobiety jest odczuwalny nawet pomimo upływu czasu, jaki minął od wypadku.

Poszkodowana otrzyma zadośćuczynienie – wypadek na pasach

Początkowo poszkodowana otrzymała 90.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia. Jednak w ocenie specjalistów Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A.Łebek i Wspólnicy s.k. była to kwota zaniżona. Dlatego podjęto decyzję o dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych na drodze postępowania sądowego.

Pozew złożony w imieniu poszkodowanej obejmował dopłatę w wysokości 110.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia, a także przyznania tytułem renty z tytułu niezdolności do pracy w kwocie ponad 700,00 zł oraz ponad 12.000,00 zł tytułem skapitalizowanej renty i zwrotu kosztów leczenia. Opinie biegłych lekarzy pozwoliły ustalić procent uszczerbku na zdrowiu powódki.

Ostatecznie ubezpieczyciel zaproponował ugodowe zakończenie sprawy. Negocjacje, w których uczestniczyli eksperci Kancelarii doprowadziły do zawarcia ugody sądowej i wypłatę 100.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia oraz ponad 40.000,00 zł tytułem skapitalizowanej renty dla poszkodowanej.

Dzięki doświadczeniu i wsparciu ekspertów Kancelarii poszkodowana kobieta otrzymała 190.000,00 tytułem zadośćuczynienia oraz ponad 40.000,00 tytułem skapitalizowanej renty wyrównawczej. Nie wszyscy poszkodowani wiedzą jakie świadczenia powinien wypłacić im ubezpieczyciel. Bez pomocy specjalistów ich wyegzekwowanie od ubezpieczyciela może być trudne lub wręcz niemożliwe. W przypadku kobiety potrąconej na przejściu dla pieszych dzięki wsparciu ekspertów udało wypracować się znacznie wyższą wypłatę.