Zadośćuczynienie, odszkodowanie i renta dla potrąconego rowerzysty

utworzone przez | gru 9, 2022 | Aktualności, Nasze wyroki, Sprawy z obrażeniami ciała

W czerwcu 2017 r. doszło do wypadku komunikacyjnego, podczas którego kierująca samochodem osobowym nieumyślnie naruszyła zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym i doprowadziła do potrącenia kierującego rowerem 26-letniego mężczyzny.

Poszkodowany został przygnieciony przez samochód osobowy do ogrodzenia posesji znajdującej się przy drodze.

Zadośćuczynienie i odszkodowanie

Wstępne zadośćuczynienie

Sprawczyni wypadku została skazana prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego, który zasądził na rzecz pokrzywdzonego kwotę 10.000 zł nawiązki. Przeprowadzona opinia biegłego wykazała, że rowerzysta poruszając się prawym pasem ruchu nie zasygnalizował manewru skrętu w lewo. W związku z tym zachował się nieprawidłowo i przyczynił się do zaistnienia wypadku.

Poszkodowany doznał bardzo poważnych obrażeń ciała w postaci: wieloodłamowego, wielopoziomowego zmiażdżeniowego złamania kości podudzia lewego. W następstwie czego doszło do amputacji lewej kończyny.

Dalszym następstwem było także zakażenie tkanek, zwichnięcie prawego stawu ramiennego, rany moszny, złamanie uda lewego, niedokrwienie goleni lewej oraz zwichnięcie kolana.

potrącony rowrzysta

Od chwili wypadku do dziś u poszkodowanego występują trwałe ograniczenia w sprawności narządu ruchu z powodu amputacji. Czynnikiem potęgującym odczuwanie przez niego cierpienia jest fakt, że przed wypadkiem był on osobą ponadprzeciętnie aktywną w zakresie sportu. Uprawiał bieganie, pływanie, jazdę na rowerze oraz brał udział w zawodach.

W dniu wypadku również był w trakcie jednego ze swoich licznych treningów rowerowych. Konsekwencją zdarzenia jest również ograniczenie w zakresie możliwości podjęcia pracy zarobkowej. Okaleczenie mocno wpłynęło na stan psychiczny poszkodowanego.

Brak zgody na propozycję ubezpieczyciela

Proces readaptacji wciąż trwa i do dnia dzisiejszego poszkodowany wymaga wzmożonego wsparcia emocjonalnego, również w kontekście nawracających bólów fantomowych.

W sprawie prowadzone było postępowanie likwidacyjne, w ramach którego Ubezpieczyciel pojazdu sprawcy zdarzenia tj. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. wypłacił dobrowolnie na rzecz poszkodowanego 30.000 zł zadośćuczynienia.

Poszkodowany rowerzysta, reprezentowany przez Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych Andrzej Łebek i Wspólnicy w lipcu 2018 r. nie zgodził się ze stanowiskiem Ubezpieczyciela i złożył pozew do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. Sprawa prowadzona była w sądzie pod sygn. akt IC 656/18.

Zadośćuczynienie i odszkodowanie dla potrąconego rowerzysty

W toku procesu sądowego pełnomocnik wniósł o zasądzenie na rzecz poszkodowanego kwoty 320.000,00 zł zadośćuczynienia, kwoty 17.433,00 zł z tytułu zwrotu kosztów opieki. A także kwoty po 270,00 zł miesięcznie z tytułu renty związanej z koniecznością sprawowania opieki nad powodem.

Powód domagał się także wyłożenia z góry przez Ubezpieczyciela  kwoty 396 287,55 zł na pokrycie kosztów specjalistycznej protezy modularnej. Uzyskane żądania pozwoliłyby mu na odzyskanie sprawności i powrót do aktywnego życia rodzinnego, społecznego i zawodowego. Roszczenia zgłoszone w sądzie uwzględniały stopień przyczynienia się poszkodowanego szacowany w sprawie na 10%.

W toku prowadzonego postępowania sądowego opinie biegłych potwierdziły znaczny rozmiar krzywdy rowerzysty oraz zasadność zakupu nowej, specjalistycznej protezy. W ich ocenie wypadek spowodował dla powoda duży stres i cierpienie. Poszkodowany wymagał po wypadku pomocy osoby trzeciej, w tym nadal wymaga jej w wymiarze około 1 godziny dziennie.

We wrześniu 2022 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy wydał wyrok, na mocy którego zasądził od Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. na rzecz poszkodowanego kwotę 320.000,00 zł zadośćuczynienia, kwotę 396 287,55 zł na pokrycie kosztów zakupu protezy, kwotę 17 433,00 zł z tytułu zwrotu kosztów opieki.

Sąd uwzględnił także roszczenie powoda w zakresie renty na zwiększone potrzeby w kwocie 270,00 zł miesięcznie oraz nakazał zwrot kosztów postępowania na rzecz powoda. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.

Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 08 września 2022r. , sygn. akt IC 656/18.

Sprawdź więcej...

Szkoda w nieruchomości

Pomoc prawna po szkodzie w nieruchomości Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy sp. k. od 2006r. specjalizuje się w reprezentacji klientów w sprawach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przeciwko zakładom ubezpieczeń. Sprawy szkód w nieruchomościach stanowią znaczący odsetek spraw, które zakończyliśmy z sukcesami na drodze postępowania sądowego. Od kilku…

Praca kancelaria

Praca w Kancelarii Nasza kancelaria już od 17 lat pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach. Klikakrotnie zdobywaliśmy podium  w Rankingach dziennika "Rzeczpospolita". Dołącz do naszego zespołu! Szukasz pracy w kancelarii adwokatów i radców prawnych we Wrocławiu? Sprawdź naszą ofertę.  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie…

Porady Prawnika

Prawnik radzi Szukasz porad prawnych? Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych Nr 1.  2023 - ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria…

Aktualności Kancelarii

Aktualności z Kancelarii Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych jesteśmy NR 1.  w kategorii ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria Adwokatów i…

Ranking Kancelarii Odszkodowania

Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy z Grupy Kapitałowej Votum kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza. Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i…

Kontakt Kancelaria Odszkodowania

Opinie Jesteś dla nas ważny. Kontakt Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy  kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza.  Adres 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 56 i …

Oferta

Odszkodowanie czy zadośćuczynienie po wypadku? Osoby poszkodowane oraz ich rodziny często nie wiedzą, jakie mają uprawnienia i jakie roszczenia przysługują im od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Sprawdź jak możemy Ci pomóc. Usługi KancelariiKontakt ;   Postępowanie karne po wypadku Osoba pokrzywdzona oraz ustanowiony przez nią pełnomocnik ma prawo do udziału…

O nas

O nas Eksperci w naszej Kancelarii to głównie adwokaci i radcowie prawni z wieloletnim doświadczeniem w branży. Wiemy jak pomagać poszkodowanym i ich rodzinom. Nasza wąska specjalizacja, doświadczenie zdobyte przez 17 lat reprezentowania pokrzywdzonych i ich rodzin, daje nam przewagę i pozycję lidera na rynku kancelarii świadczących pomoc poszkodowanym w…

Blog firmowy

 Aktualności | News Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut efficitur condimentum mauris. Mauris in consequat mauris. Nagana, grzywna, a nawet areszt – co jeszcze grozi sprawcy hałasu? kwi 12, 2024 | Aktualności | 0 Comments  Skuteczna walka ze źródłami hałasu nie jest prosta, ani szybka, ale jest…

Wyroki

 Nasze Wyroki Nasze doświadczeni poparte wyrokami w reprezentacji klientów w związku z wypadkiem. Sprawy z obrażeniami ciała Sprawy ze skutkiem śmiertelnym Wypadki przy pracy Wypadki w rolnictwie Reprezentacja Klienta w postępowaniu karnym Inne Sprawy z obrażeniem ciała TUiR WARTA wypłaci ponad 1 mln zł za wypadek motocyklisty mar 21, 2024W…