W lipcu 2006 r. kierujący samochodem osobowym zjechał na przeciwległy pas ruchu a następnie wpadł do rowu. W wyniku wypadku kierowca poniósł śmierć na miejscu a 18 letni pasażer zmarł w szpitalu w wyniku odniesionych obrażeń. Zmarły pasażer związany był ze swoją 16 letnią dziewczyną, która była w ciąży. Młodzi mieli plany co do ślubu i wspólnego zamieszkania.

 

W imieniu Klientki i jej syna narodzonego już po śmierci ojca dokonano zgłoszenia roszczeń o zadośćuczynienie i odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej do ubezpieczyciela pojazdu. Towarzystwo odmówiło wypłaty powołując się m.in. na brak więzi między Klientką a zmarłym wskazując na ich wiek a także na brak jakichkolwiek relacji między małoletnim a ojcem, z uwagi na urodzenie się po śmierci ojca. Nadto ubezpieczyciel staną na stanowisku, że brak jest dowodu na to, aby zmarły był ojcem syna Klientki. W związku z tym koniecznym w pierwszej kolejności było wniesienie pozwu o ustalenie ojcostwa. Mimo ustalenia ojcostwa wyrokiem sądowym Ubezpieczyciel wciąż odmawiał dobrowolnej wypłaty jakichkolwiek świadczeń.

 

W imieniu małoletniego oraz jego matki wniesiono do Sądu pozew o zapłatę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w związku z utratą prawa do życia w pełnej rodzinie oraz stosownego odszkodowania za pogorszenie się sytuacji życiowej. W sprawie wypowiedzieli się powołani przez Sąd biegli z zakresu psychologii i psychiatrii, którzy stwierdzili, że małoletni boryka się z brakiem osoby najbliższej – ojca oraz, że powodowi kojarzy się on wyłącznie z cmentarzem, co stanowi samo w sobie traumatycznym przeżyciem. Nadto powód został pozbawiony prawa do życia w pełnej rodzinie i męskiego wzorca. Brak ojca miał wpływ  u małoletniego na kształtowanie się jego osobowości, postaw życiowych i potrzeb właśnie dlatego że powód nigdy go nie poznał. Wedle oceny Sądu już sam fakt utraty ojca skutkujący jego nieobecnością w dorastaniu dziecka stanowi krzywdę, za którą należy jest zadośćuczynienie.

 

Mimo wnoszonych zastrzeżeń przez stronę pozwaną, Sąd dał wiarę ustaleniom biegłych i zasądził na rzecz małoletniego powoda kwotę 110.000 zł i na rzecz jego matki kwotę 80.000 zł. Wyrok w części dotyczącej małoletniego jest prawomocny.

 

 

Spawa prowadzona w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp. k. przez radcy prawnego Agnieszkę Antończak.