W grudniu 2011 r. kierujący pojazdem osobowym, potrącił małoletniego Jakuba, który nie upewniając się czy nie nadjeżdża żaden pojazd przebiegł przez jezdnię w kierunku swojej posesji. Śledztwo w tej sprawie zostało umorzone, ze względu na brak znamion czynu zabronionego. Zmarły był 8 letnim, najmłodszym członkiem rodziny i ósmym dzieckiem powódki.

Towarzystwo Ubezpieczeń przyjęło swoją odpowiedzialność za skutki zdarzenia, uznając jednocześnie, że małoletni w 20%  przyczynił się do wypadku. W wyniku zgłoszenia szkody pozwana wypłaciła na rzecz matki zmarłego kwotę 28.000 zł tytułem zadośćuczynienia, natomiast na rzecz każdego z rodzeństwa kwotę po 9.600 zł.

Wobec tego, że wypłacone przez Towarzystwo Ubezpieczeń kwoty były zaniżone Kancelaria Adwokatów i Radców Prawych A. Łebek i Wspólnicy sp. k. złożyła pozew o zapłatędalszych świadczeń na rzecz matki oraz rodzeństwa. Zeznania powodów w toku procesu były bardzo emocjonalne. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego Sąd ustalił, że co prawda istniały silne relacje i więzi między zmarłym a najbliższymi członkami rodziny, ale jednocześnie uznał, że powodowie powrócili do normalnego życia. W związku z tym oddalił powództwo, uznając dotychczasowe świadczenia za adekwatne i odpowiadające stopie życiowej społeczeństwa.

Kancelaria, w imieniu wszystkich powodów złożyła apelację zarzucając Sądowi I instancji dokonanie błędnej wykładni polegającej na uznaniu, iż zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w wyniku śmierci osoby najbliżej przysługuje wyłącznie w sytuacji, gdy doszło do szczególnych perturbacji w życiu powodów, a także na uznaniu, iż wysokość zadośćuczynienia powinna być dostosowana do stopy życiowej społeczeństwa.

Sąd II Instancji zmienił wyrok w ten sposób, że uwzględnił powództwo w całości. Sąd II instancji w całości podzielił argumentację zawartą w apelacji powodów. Towarzystwo Ubezpieczeń wskutek działań Kancelarii zmuszone było wypłacić na rzecz poszkodowanych kwotę ponad 140.000 zł.

 

Sprawa prowadzona w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy Sp. K. przez aplikanta radcowskiego Martynę Czapelka pod kierownictwem radcy prawnego Moniki Błażejowskiej.