W dniu 15.03.2010r. doszło do tragicznego zdarzenia, w którym zginął 21-letni pasażer samochodu, którego kierujący wpadł w poślizg podczas wyprzedzania innego pojazdu, a następnie uderzył w przydrożne drzewo. Pozostawił on w żałobie rodziców, rodzeństwo oraz kochających dziadków. Sprawa trafiła do Kancelarii do odwołania po innym pełnomocniku, prowadzącym postępowanie likwidacyjne w 2014 r. Uzyskał on dla klientów kwoty zadośćuczynienia za krzywdę: dla rodziców po 22.000 zł, dla dziadków po 4.000 zł, dla dorosłego rodzeństwa po 8.000 zł.  Według posiadanych informacji poprzedni pełnomocnik proponował klientom skierowanie sprawy do sądu, na co nie przystali i pełnomocnik pismem z wypowiedział im umowy. Po dwóch latach cała rodzina zdecydowała się ponownie dochodzić roszczeń – nasza Kancelaria reprezentowała rodziców, 3 rodzeństwa, małoletniego brata oraz dziadków Zmarłego.  Po zgromadzeniu dokumentacji złożyliśmy w imieniu naszych klientów wniosek o weryfikację dotychczasowego stanowiska i dopłatę dalszych kwot tytułem zadośćuczynienia po śmierci osoby bliskiej.

 

Po przeprowadzeniu negocjacji ugodowych ubezpieczyciel uznał argumentację przedstawianą przez Doradcę i ostatecznie zawarte zostały z ubezpieczycielem pozasądowe ugody:

– dla rodziców zadośćuczynienie w łącznej kwocie po 60.000 zł,

– dla rodzeństwa zadośćuczynienie w łącznej kwocie po 25.000 zł,

– dla dziadków zadośćuczynienie w łącznej kwocie po 12.000 zł.

 

Zanim doszło do zawarcia ugód klientom rekomendowano ponownie skierowanie sprawy do sądu, ale nasi mocodawcy nie zgodzili się na wytoczenie powództwa i wybrali polubowny sposób zakończenia sprawy. W efekcie działań Kancelarii wszyscy uprawnieni członkowie rodziny otrzymali w 20017 r. faktycznie trzykrotnie wyższe świadczenia niż w 2014 r. uzyskał dla nich poprzedni pełnomocnik.

 

Sprawa prowadzona przez Doradcę Odszkodowawczego Klienta Kluczowego Arkadiusza Maćkała w Departamencie Odszkodowawczym pod kierownictwem Bartosza Kaczmarka.