W dniu 24 czerwca 2014 r. miał miejsce wypadek drogowy, w którym kierujący karetką transportową naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym nie ustępując pierwszeństwa przejazdu samochodowi osobowemu doprowadzając do zderzenia się samochodów. W wyniku wypadku śmierć poniosła młoda kobieta będąca ratownikiem medycznym oraz kierowca karetki. Roszczeń po zmarłej dochodzili mąż oraz małoletni syn. Syn zmarłej kobiety w chwili przedmiotowego zdarzenia miał niespełna 9 miesięcy.

Na etapie likwidacji towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaciło na rzecz naszego Klienta kwotę 28.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia, kwotę 8.000,00 zł tytułem stosownego odszkodowania oraz kwotę 18.256,40 zł tytułem zwrotu kosztów pogrzebu, zaś na rzecz jego syna kwotę 32.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia oraz kwotę 8.000,00 zł tytułem stosownego odszkodowania.

Z oczywistych względów kwota ta zdaniem Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i wspólnicy sp. k. była zbyt niska, dlatego też pełnomocnik zaproponował skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego o wyższe świadczenia. Pełnomocnik w imieniu Klientów domagał się zasądzenia na rzecz męża zmarłej kwoty 122.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia wraz z odsetkami ustawowymi oraz kwoty 118.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia oraz kwoty 42.000,00 zł tytułem stosownego odszkodowania wraz z odsetkami ustawowymi na rzecz syna zmarłej.

Sąd Okręgowy wyrokiem z 31 marca 2016 r. uwzględnił w całości roszczenie na rzecz męża zmarłej przyznając mu zadośćuczynienie w wysokości 122.000,00 zł oraz częściowo uwzględnił roszczenie syna przyznając mu 118.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia oraz 2.000,00 zł tytułem stosownego odszkodowania.

 

Sprawa prowadzona w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp. k. przez radcę prawnego Annę Sypniewską pod kierownictwem radcy prawnego Moniki Błażejowskiej.