W dniu 28 maja 2008r.  miał miejsce wypadek drogowy, w którym kierujący samochodem osobowym marki  Citroen  Xsara nie zachował należytej ostrożności  przy dojeżdżaniu do łuku drogi i zjechał na lewe pobocze , a następnie  przodem pojazdu  uderzył w przydrożne drzewo.

 

Na skutek zdarzenia u  4- letniego  dziecka doszło do poważnych obrażeń ciała  w postaci: uszkodzenia rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym, złamania kręgosłupa szyjnego i stłuczenia mózgu. Trwały uszczerbek na  jego zdrowiu fizycznym  wynosi 100 %. Wypadek wpłynął również negatywnie na stan  jego zdrowia psychicznego gdyż rozwinęły się u niego  objawy mieszanych zaburzeń osobowości z wtórnym obniżeniem  funkcji intelektualnych i zmianami charakterologicznymi. Zdaniem biegłych lekarzy zmiany te są trwałe, a z czasem będę niestety  ulegały pogłębieniu. Uszczerbek na jego zdrowiu psychicznym wynosi 60 %.

 

Poszkodowany wskutek doznanych obrażeń stał się osobą całkowicie  niezdolną do samodzielnej egzystencji, jego oddech jest wspomagany respiratorem. Wymaga całodobowej opieki oraz zapewnienia mu odpowiedniego leczenia oraz rehabilitacji.  Na ile jest to możliwe, to jego opiekunowie zapewniają mu dostęp  do edukacji  oraz korzystanie z nowoczesnych metod leczenia i rehabilitacji.

 

Po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaciło naszemu Klientowi zadośćuczynienie w kwocie 300.000,00 zł, zwrot kosztów opieki w kwocie 165.600  zł, oraz przyznało comiesięczną rentę w kwocie 4.180,51 zł.

 

Wobec stanowiska Towarzystwa Ubezpieczeń Kancelaria Adwokatów i Radców Prawych A. Łebek i Wspólnicy sp. k. złożyła pozew o zapłatę świadczeń na rzecz Klienta. Powództwo w niniejszej sprawie było modyfikowane w zakresie roszczenia o rentę i odszkodowanie.

 

Ostatecznie żądaliśmy zapłaty 900.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia, 68.950,00 zł tytułem zwrotu kosztów leczenia rehabilitacyjnego w PCRF Votum, 207.771,14 zł  tytułem zwrotu kosztów leczenia, rehabilitacji,  i opieki ,  comiesięcznej renty w wysokości 18.220,00 zł, 210.000,00 zł tytułem kosztów zakupu samochodu przystosowanego do potrzeb osoby niepełnosprawnej i  33.020,00 zł  tytułem kosztów podnośnika sufitowego.

 

Sąd I instancji uwzględnił powództwo w dużej części, zasądzając na rzecz poszkodowanego kwotę 400.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia, 207.771,14 zł tytułem odszkodowania, 15.000,00 zł tytułem zwrotu kosztów turnusu rehabilitacyjnego, 210.000,00 zł tytułem kosztów zakupu samochodu przystosowanego do potrzeb osoby niepełnosprawnej,  33.020,00 zł  tytułem kosztów podnośnika sufitowego, 277.003,00 zł tytułem skapitalizowanej renty  oraz comiesięczną rentę w wysokości 16.327,51  zł.

 

Łącznie zatem, wraz ze świadczeniem wypłaconym przez Towarzystwo Ubezpieczeń podczas postępowania likwidacyjnego i ustawowymi odsetkami od wyżej wskazanych kwot,  Sąd zasądził na rzecz poszkodowanego  1.191.117,42  zł oraz rentę w wysokości 16.327,51 zł miesięcznie.

Wyrok nie  jest prawomocny.

 

Sprawa prowadzona w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp. k. przez radcę prawna Annę Sypniewską pod kierownictwem radcy prawnego Moniki Kasprzyk.