Wrocław, ul. Wyścigowa 56i

tel.: 71 33 93 600

biuro@lebekiwspolnicy.pl

Nasze wyroki

17 listopada 2021

Ubezpieczenie OC nie bez powodu jest ubezpieczeniem obowiązkowym. W sytuacji, w której dojdzie do wypadku posiadanie polisy OC zapewnia poszkodowanym możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Jest to proces długi i skomplikowany. Dlatego warto rozważyć skorzystanie z pomocy profesjonalisty. Zwłaszcza, że ubezpieczyciele nagminnie zaniżają wysokość odszkodowań. Jest to widoczne zwłaszcza w przypadku najciężej poszkodowanych. Wobec takiej postawy ubezpieczyciela jedynym rozwiązaniem pozostaje skierowanie...

Czytaj więcej

18 października 2021

Śmierć dziecka w trakcie porodu jest doświadczeniem niezwykle traumatycznym dla jego rodziców. Szczególnie bolesna jest śmierć nagła, niespodziewana, której nie poprzedzały żadne komplikacje w trakcie trwania ciąży. Z jakiej pomocy prawnej mogą skorzystać rodzice dziecka? Chcę otrzymać profesjonalną pomoc prawną! Przebieg zdarzenia Do zdarzenia doszło w 2009 roku. Poszkodowana zgłosiła się wówczas na Oddział Położniczo – Ginekologiczny jednego z wielkopolskich...

Czytaj więcej

20 września 2021

Zmiany podmiotowe po stronie pracodawców mogą okazać się problematyczne zwłaszcza jeśli na skutek wypadku dojdzie na powstania szkody na osobie pracownika. Największe trudności pojawiają się przy próbie dochodzenia roszczeń w związku z wypadkiem sprzed lat. Może się to wiązać z koniecznością rozstrzygnięcia, którego z pracodawców należy uznać za odpowiedzialnego. Czasami także dochodzi do przekształceń podmiotowych i pierwotny pracodawca formalnie już...

Czytaj więcej

04 sierpnia 2021

Negatywne następstwa wypadków niejednokrotnie występują na tyle późno, że nie da się ich uwzględnić przy zasądzaniu zadośćuczynienia w toczącej się już sprawie. W takich okolicznością konieczna jest analiza dokumentacji medycznej, przepisów prawa i bogatego orzecznictwa sądowego. Okazuje się bowiem, że w przypadku ujawnienia się całkowicie odrębnych schorzeń i dolegliwości, których nie można było przewidzieć w toku poprzedniego sporu sądowego, właściwym...

Czytaj więcej

08 lipca 2021

Zawód górnika od zawsze uchodzi za niebezpieczny i jest tak postrzegany nie bez przyczyny – wypadki w kopalniach zdarzają się niestety bardzo często. W naszej Kancelarii regularnie prowadzimy sprawy związane ze zdarzeniami zaistniałymi podczas prac górniczych i mamy w tym zakresie spore doświadczenie. Przykładem takiej sprawy, zakończonej sukcesem, może być sprawa wypadku, który wydarzył się w Oddziale Kompanii Węglowej S.A.w...

Czytaj więcej

23 czerwca 2021

Zdarza się, że Sądy I instancji nieuważnie analizują zawisłe przed nimi sprawy, skutkiem czego pojawiają się rozstrzygnięcia, z którymi nie sposób się zgodzić. Nieuniknione w takich sytuacjach okazują się być zwyczajne środki zaskarżenia. W rzeczonej sprawie doszło do zrównania  instytucji odszkodowania za szkodę majątkową z art. 446 § 3 k.c. oraz instytucji zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych, dochodzonego obecnie na...

Czytaj więcej

14 maja 2021

W naszej Kancelarii spotykamy się z bardzo różnymi sprawami, które często stanowią spore wyzwanie dla prawnika, zarówno w kwestii wykazania związku przyczynowego, jak i wysokości szkody. Jedną z takich spraw może być przypadek zaczadzenie tlenkiem węgla w domu publicznym. Z roszczeniami po śmierci jednej z jego pracownic, występowaliśmy w imieniu matki i kilkuletniego syna zmarłej kobiety. Okoliczność wypadku W grudniu...

Czytaj więcej

12 kwietnia 2021

Poszkodowani w wypadkach często latami borykają się z konsekwencjami doznanych obrażeń. Zdarza się też, że skutki wypadku dają o sobie znać wiele lat po zdarzeniu. Wówczas także poszkodowany ma prawo dochodzić zadośćuczynienia od ubezpieczyciela sprawcy. Chcę otrzymać profesjonalną pomoc prawną! Co się wydarzyło? We wrześniu 2007 roku  doszło do wypadku komunikacyjnego. Kierujący samochodem osobowym naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym...

Czytaj więcej

10 marca 2021

Ubezpieczyciele często zarzucają osobom poszkodowanym w wypadkach, że te swoim zachowaniem przyczyniły się w jakimś stopniu do zaistnienia szkody. Skuteczne podniesienie zarzutu przyczynienia może spowodować, że sąd obniży wysokość odszkodowania należnego poszkodowanemu, adekwatnie do stopnia jego przyczynienia się. Rolą pełnomocnika poszkodowanego jest jednakże wykazanie, że do przyczynienia nie doszło. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku małoletniej Zuzanny. Dziewczynka doznała w...

Czytaj więcej

02 marca 2021

Przepisy prawa stanowią, że to zarządca boiska odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa na terenie obiektu sportowego. Urządzenia takie jak bramki piłkarskie powinny być trwale zamontowane, aby nie doszło do ich przewrócenia się na osoby korzystające z obiektu. Jak się jednak okazuje, na skutek licznych zaniedbań dochodzi do niebezpiecznych wypadków. Takie zdarzenie miało miejsce w niewielkiej miejscowości w województwie podkarpackim, w powiecie...

Czytaj więcej

22 lutego 2021

Ze statystyk gromadzonych przez policję wynika, że w pierwszym półroczu 2020 roku w Polsce miało miejsce 531 wypadków komunikacyjnych z udziałem pojazdów motocyklowych. W analogicznym okresie 2019 roku odnotowano takich zdarzeń aż 912. Przyjąć zatem można, że liczba tego rodzaju wypadków znacząco spadła rok do roku, co może być po części konsekwencją lockdownu. Należy mieć jednak nadzieję, że dane za...

Czytaj więcej

17 lutego 2021

Wypadki w gospodarstwach rolnych bywają wyjątkowo dolegliwe w skutkach, o czym przekonał się mężczyzna wykonujący niebezpieczną pracę na terenie gospodarstwa sąsiada. Dzięki jednak temu, że ubezpieczenie gospodarstwa rolnego od odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe, możliwe było dochodzenie roszczeń od ubezpieczyciela i rekompensata szkody. Poszkodowany mężczyzna doznał poważnych obrażeń ciała, a udowodnienie odpowiedzialności ubezpieczyciela przed sądem wymagało wsparcia ekspertów z Kancelarii Adwokatów...

Czytaj więcej

10 stycznia 2021

Konsekwencją wypadków w gospodarstwach rolnych są niekiedy również uszkodzenia sprzętów i maszyn rolniczych. W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych problemem często stają się niejasne lub nieprecyzyjne postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU), na podstawie których zakłady ubezpieczeń odmawiają wypłaty odszkodowania. Przypadek Pana Marka wskazuje jednakże, że warto dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej. Chcę otrzymać profesjonalną pomoc prawną! Jak doszło do wypadku? Pan...

Czytaj więcej

08 stycznia 2021

Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego od odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe. Ma to na celu maksymalne zabezpieczenie roszczeń osób poszkodowanych wypadkami w gospodarstwach rolnych. Takie zdarzenia mają miejsce stosunkowo często a ich skutki bywają bardzo dolegliwe. Wypadki do jakich dochodzi najczęściej, polegają na upadku, uderzeniu lub przygnieceniu. Tym razem jednak doszło do bolesnego w skutkach poparzenia ciała. Roczny chłopiec doznał licznych obrażeń skóry...

Czytaj więcej

28 grudnia 2020

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia na świecie codziennie ginie w wypadkach drogowych około 4 tys. osób, a setki tysięcy zostaje rannych. Na polskich drogach dziennie średnio ginie aż 11 osób, a ponad 100 zostaje rannych. Wielu spośród poszkodowanych to osoby doznające wielonarządowych, ciężkich obrażeń, których skutki będą odczuwane do końca życia. W tego typu sprawach świadczenia przyznane od ubezpieczyciela sprawcy...

Czytaj więcej

15 grudnia 2020

Dla Poszkodowanego w wyniku wypadku równie ważne jak wygranie sprawy, a bywa niekiedy, że ważniejsze, jest zabezpieczenie jego bieżących potrzeb w trakcie trwania procesu. Osoba, która uległa wypadkowi nierzadko wymaga leczenia specjalistycznego, a także intensywnej rehabilitacji i wsparcia osób trzecich w bieżących sprawach życia codziennego. To wszystko wiąże się z dodatkowymi kosztami, a środki na ich pokrycie potrzebne są niezwłocznie...

Czytaj więcej

20 listopada 2020

Wśród zawodów, które są szczególnie narażone na ryzyko wypadku w pracy można wymienić te związane z pracą na wysokości, specjalistycznym sprzętem czy związanymi z górnictwem. Skutki tego rodzaju wypadków bywają równie poważne, jak te dotyczące wypadków komunikacyjnych. Co więcej poszkodowani często odczuwają ich konsekwencje do końca życia. Co zrobić, aby otrzymać odszkodowanie po wypadku w pracy? Chcę otrzymać profesjonalną pomoc...

Czytaj więcej

04 listopada 2020

Naszym głównym celem jest pomoc poszkodowanym w wypadkach. W swojej codziennej pracy dokładamy wszelkich starań, aby ubezpieczyciele wypłacili wszystkie świadczenia należne osobie, która ucierpiała w wypadku. Czasami jednak robimy coś więcej - tak jak miało to miejsce w przypadku 200 tys. klienta Grupy Votum. Obecnie zakończyło się ponad 1,5 roczne postępowanie sądowe, sąd przyznał naszemu klientowi zadośćuczynienie w wysokości 25.000....

Czytaj więcej

28 października 2020

W momencie, gdy dochodzi do śmiertelnego wypadku rodzi się dyskusja dotycząca bezpieczeństwa na polskich drogach. Według statystyk dotyczących wypadków i kolizji na polskich drogach w ubiegłym roku doszło do ponad 30 tys. wypadków drogowych i aż 455,5 tys. kolizji. Co więcej blisko 2,7 tys. z nich to wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym. Oznacza to, że w co jedenastym wypadku zginął...

Czytaj więcej

07 października 2020

Odszkodowanie jest najczęściej kojarzone z rekompensatą szkody doznanej na skutek wypadku komunikacyjnego czy wypadku w pracy. Tymczasem owo świadczenie należy się poszkodowanemu również wtedy, gdy zniszczone zostały należące do niego nieruchomości. Muszą być one jednak ubezpieczone. Mogą to być zarówno budynki mieszkalne, jak i gospodarcze. Czy poszkodowany rolnik może otrzymać odszkodowanie za budynki gospodarcze, które stracił w pożarze? Chcę skorzystać...

Czytaj więcej

24 września 2020

W ostatnim czasie można zaobserwować znaczący wzrost popularności jazdy na rowerze. Szczególnie w dużych miastach rower staje się jednym z najchętniej wybieranych środków transportu. Jednak wraz ze wzrostem liczby rowerzystów przybywa również wypadków komunikacyjnych z ich udziałem. Należy przy tym pamiętać, że jeśli dojedzie do potrącenia rowerzysty przez samochód to jest on narażony na poważne urazy. Na jakie świadczenia może...

Czytaj więcej

10 września 2020

Wieś niekiedy kojarzy się ze spokojem i ucieczką od miejskiego gwaru. Należy jednak pamiętać, że praca w gospodarstwie rolnym wymaga znacznych nakładów czasu, a w przypadku pracy ze zwierzętami wiąże się również z pewnym ryzykiem. Podczas oględzin klaczy poprzedzających sprzedaż doszło do wypadku, w którym poważnie ucierpiał kupujący. Czy osoba poszkodowana w wypadku w gospodarstwie może otrzymać odszkodowanie lub zadośćuczynienie?...

Czytaj więcej

28 sierpnia 2020

Wciąż trwają pracę nad zmianą w przepisach ruchu drogowego, która docelowo ma zwiększyć bezpieczeństwo pieszych. Wypadki z udziałem pieszych zazwyczaj kończą się poważnymi obrażeniami, których skutki odczuwane są przez długi czas lub nawet śmiercią poszkodowanego. Jakie świadczenia należą się osobie poszkodowanej? Wypadek na przejściu dla pieszych Latem 2013 r. doszło do wypadku na przejściu dla pieszych. Kobieta przechodząca przez oznakowane...

Czytaj więcej

17 sierpnia 2020

Każdego dnia dochodzi do wielu wypadków drogowych, a do ich przyczyn należą między innymi nadmierna prędkość, brawura czy niedostosowanie prędkości do warunków jazdy. Dzięki pomocy ekspertów Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy s.k. sprawca wypadków został skazany na 10 lat bezwzględnego pozbawienia wolności. Chcę otrzymać profesjonalą pomoc prawną! Śmiertelny wypadek W dniu 31 lipca 2020 r. przed...

Czytaj więcej

01 sierpnia 2020

Są zawody, których wykonywanie związane jest ze znacznym ryzykiem. Do tej grupy należą między innymi górnicy, którzy są narażeni nie tylko na pracę w szkodliwych warunkach, ale również na wypadek w pracy i choć dochodzi do nich stosunkowo rzadko to niestety zazwyczaj kończą się one śmiercią poszkodowanego. O jakie świadczenia mogą starać się bliscy górnika, który umarł na skutek wypadku...

Czytaj więcej

23 lipca 2020

Niemal każdego dnia dochodzi do wypadków na autostradach. Z pewnością nie bez znaczenia pozostaje tamtejsze natężenie ruchu czy prędkość poszczególnych samochodów, a jeśli dodać do tego błędy jakie najczęściej popełniają kierowcy podczas jazdy na autostradzie otrzymuje się zestawienie najczęstszych przyczyn wypadków. Niestety większość z nich kończy się tragicznie. Chcę otrzymać profesjonalną pomoc prawną Wypadek Liczba wypadków, do których dochodzi na...

Czytaj więcej

06 lipca 2020

Według statystyk dotyczących wypadków drogowych to pasażerowie oraz kierujący samochodami stanowią najliczniejszą grupę poszkodowanych w wypadkach. W 2019 roku w wypadkach komunikacyjnych śmierć poniosło 480 osób podróżujących jako pasażerowie samochodów osobowych. Jakie świadczenia mogą otrzymać członkowie najbliższej rodziny zmarłego? Czy dzięki skorzystaniu z pomocy profesjonalnego pełnomocnika szanse na uzyskanie należnych świadczeń rosną? Chcę skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej Tragiczny wypadek...

Czytaj więcej

22 czerwca 2020

Niektórzy uczestnicy ruchu drogowego są szczególnie narażeni na obrażenia. Do tej grupy należą między innymi piesi, którzy w zderzeniu z samochodem znajdują się na z góry przegranej pozycji, a doznane przez nich urazy zazwyczaj kończą się trwałym kalectwem lub śmiercią. Na jaką pomoc może liczyć osoba poszkodowana w wypadku? Chcę otrzymać profesjonalną pomoc prawną Wypadek Wypadek miał miejsce zimą 2016...

Czytaj więcej

08 czerwca 2020

Podczas prac wykonywanych w gospodarstwie rolnym czasem dochodzi do groźnych wypadków. Zazwyczaj mają one miejsce podczas zbiorów, przy pracy ze specjalistycznymi maszynami czy zwierzętami. Na jaką pomoc może liczyć osoba poszkodowana lub jej najbliżsi? Chcę otrzymać profesjonalną pomoc prawną Okoliczności zdarzenia Wypadek miał miejsce latem 2012 roku w gospodarstwie zajmującym się między innymi kiszeniem kapusty. W pomieszczeniu dojrzewalni, gdzie odbywał...

Czytaj więcej

31 maja 2020

Przyczyn wypadków jest kilka, do najczęstszych z nich należą między innymi nadmierna prędkość, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu czy nieprawidłowe wykonywanie manewru wyprzedzania. Poszkodowani na skutek takich zdarzeń to kierowcy, pasażerowie samochodów, ale również piesi czy rowerzyści. Jakie świadczenia może otrzymać osoba poszkodowana w wypadku? Jakie działania można podjąć jeżeli odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela wydaje się być znacząco zaniżone?   W jakich...

Czytaj więcej

06 maja 2020

Często ofiary wypadków drogowych utożsamiamy tylko i wyłącznie z kierowcami i pasażerami samochodów osobowych. Tymczasem  osoby poszkodowane to również rowerzyści czy piesi poruszający chodnikiem czy przechodzący przez przejście. Grupy te są szczególnie narażone na poważne obrażenia - osoba potrącona przez rozpędzony samochód nie ma z nim właściwe żadnych szans. W takiej sytuacji można mówić o szczęściu, gdy kończy się tylko...

Czytaj więcej

22 kwietnia 2020

Śmierć bliskiej nam osoby na skutek wypadku zawsze jest niezwykle trudnym doświadczeniem, które ma wpływ na życie i funkcjonowanie całej rodziny. Niekiedy jest to na tyle traumatyczne przeżycie, że bliscy zmarłego odkładają podjęcie decyzji o zgłoszeniu się do ubezpieczyciela, rezygnując tym samym z możliwości otrzymania odszkodowania. Są też osoby, które jak najszybciej chcą zakończyć postępowanie i przez to godzą się...

Czytaj więcej

17 kwietnia 2020

Praca w gospodarstwie to ciężka, fizyczna praca, która w wielu przypadkach wiąże się ze znacznym ryzykiem., Wynika to między innymi z konieczności stosowania specjalistycznych maszyn. Niekiedy wystarczy tylko chwila, aby doszło do wypadku.   Wypadek w gospodarstwie rolnym   Latem 2019 r. właściciel gospodarstwa prowadził prace konserwacyjne, które miały umożliwić wykonywanie żniw przez kombajn. Przy tej okazji poprosił sąsiada o...

Czytaj więcej

08 kwietnia 2020

Za najczęstsze przyczyny wypadków drogowych można uznać między innymi nadmierną prędkość, brawurę czy niedostosowanie prędkości do warunków jazdy. Każdego dnia te czynniki przyczyniają się do śmierci kolejnych osób. Czy w sytuacji, w której w wypadku spowodowanym przez innego kierowcę straciliśmy najbliższą nam osobę możemy otrzymać odszkodowanie?   Okoliczności wypadku   Wypadek miał miejsce we wrześniu 2007 r. Poszkodowana podróżowała wówczas...

Czytaj więcej

25 marca 2020

Poszkodowana została potrącona przez nietrzeźwego kierującego stojąc na chodniku przed przejściem dla pieszych. Kobieta doznała licznych obrażeń przede wszystkim w obrębie kończyn dolnych.   Ubezpieczyciel pojazdu sprawcy wypadku wypłacił dobrowolnie na rzecz poszkodowanej kwotę 85.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia. Jednak Sąd uznał wypłaconą sumę za rażąco zaniżoną, wskazując, że odpowiednie zadośćuczynienie powinno być ustalone na poziomie niemal dwukrotnie wyższym i powinno...

Czytaj więcej

17 marca 2020

Nadchodząca wiosna oraz odczuwalny wzrost temperatur zachęcają motocyklistów do rozpoczęcia sezonu. Każdego roku liczba wypadków z udziałem jednośladów jest równie zatrważająco. Ponadto należy uwzględnić, że zarówno kierowca jak i pasażer motocykla są narażeni na poważne obrażenia ciała. Jakie świadczenia może otrzymać osoba uczestnicząca w wypadku z udziałem motoru?   Okoliczności wypadku   Do zdarzenia doszło latem 2014 roku. Na skutek...

Czytaj więcej

11 marca 2020

Do wypadku doszło w październiku 2012 r. Poszkodowany doznał poważnych obrażeń ciała, następstwem których było m. in. ograniczenie sprawności lewej kończyny górnej, lęki sytuacyjne oraz bóle głowy. Dwa lata później mężczyzna został uznany przez ZUS za osobę częściowo niezdolną do pracy. Przyznano mu również rentę ZUS.   W 2018 r. sprawa poszkodowanego mężczyzny trafiła do Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych...

Czytaj więcej

26 lutego 2020

Do wypadku doszło do w maju 2015 r. na terenie gospodarstwa rolnego. Właściciel gospodarstwa polecił poszkodowanemu nakarmienie krów w oborze. Kiedy mężczyzna karmił zwierzęta, właściciel gospodarstwa uruchomił urządzenie do usuwania obornika, w wyniku czego doszło do spłoszenia się zwierzęcia i uderzenia łbem w okolicę prawego oczodołu poszkodowanego.   Mężczyzna doznał rozległych obrażeń ciała w postaci m.in. złamania ściany dolnej oraz...

Czytaj więcej

07 lutego 2020

Do wypadku, w którym ucierpiał Klient Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy s.k. doszło w 2010 r. Poszkodowany, podróżując jako pasażer uczestniczył w wypadku komunikacyjnym. Obrażenia odniesione na skutek wypadku były na tyle dotkliwe, iż poszkodowany utracił zdolność do pracy.   Początkowo sprawę prowadził profesjonalny pełnomocnik z innej kancelarii, który w postępowaniu sądowym uzyskał zadośćuczynienie należne poszkodowanemu....

Czytaj więcej

24 stycznia 2020

Do wypadku doszło w listopadzie 2017 r.  podczas wykonywania przez poszkodowanego zwykłych, codziennych czynności typowych dla jego stanowiska pracy. Metalowy element przewrócił się i przygniótł nogę mężczyzny. Doszło do urazowej amputacji podudzia.   Sprawa poszkodowanego trafiła do Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy. W pierwszej kolejności skupiono się przede wszystkim na szczegółowej analizie dokumentacji powiązanej z wypadkiem....

Czytaj więcej

03 stycznia 2020

Do wypadku doszło w maju 2017 r., poszkodowany był wówczas zatrudniony na stanowisku zbrojarza, a pracę wykonywał na terenie Szwecji. W pewnym momencie na mężczyznę przewróciła się konstrukcja zbrojarska, na skutek czego doznał rozległych obrażeń ciała, między innymi urazu kręgosłupa, złamania żeber, stłuczenia płuc oraz złamania trzonu kości śródstopia. Orzeczono 33% uszczerbku na zdrowiu.   Poszkodowany zdecydował się na skorzystanie...

Czytaj więcej

11 grudnia 2019

Do wypadku doszło w czerwcu 2010 r., kierujący samochodem osobowym podczas wykonywania manewru skrętu w lewo nie zachował należytej ostrożności i nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącemu z przeciwnej strony motocykliście. Motocyklista zmarł na skutek odniesionych obrażeń, miał 39 lat. Okazało się, że mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania motorem.   Początkowo wdowa powierzyła swoją sprawę innemu pełnomocnikowi, któremu udało się...

Czytaj więcej

28 listopada 2019

W marcu 2012 r. doszło do wypadku na terenie poligonu Sił Powietrznych, kiedy to podczas szkolenia bojowego żołnierzy zapalił się wóz bojowy. Pojazd w momencie zdarzenia był zaparkowany, a ogień wybuchł na skutek zapalenia mieszanki wodoru od iskry z czajnika elektrycznego. Jeden z żołnierzy doznał oparzeń ciała I i II stopnia.   Mężczyzna początkowo zdecydował się na samodzielne zgłoszenie szkody,...

Czytaj więcej

06 listopada 2019

Do wypadku doszło jesienią 2000 r., a bezpośrednią przyczyną zdarzenia było wymuszenie pierwszeństwa przejazdu przez innego kierowcę, który jadąc drogą podporządkowaną pomimo pionowych i poziomych znaków STOP nie zatrzymał się doprowadzając tym samym do zderzenia z samochodem, którym jako pasażerowie podróżowali rodzice poszkodowanego. Oboje zginęli na skutek odniesionych obrażeń.   W toku postępowania przygotowawczego wyjaśniono, że sprawca zdarzenia nie powinien...

Czytaj więcej

20 października 2019

Do tragicznego wypadku doszło w czerwcu 2014 r. na autostradzie A4, z winy kierującego busem, który nie spełniał wymagań technicznych - w samochodzie dokonano niewłaściwego montażu resorów, tylnego oraz dodatkowego siedziska ostatniego rzędu, dzięki czemu możliwe było przewożenie niedozwolonej ilość osób oraz bagażu. Kierujący samochodem stracił nad nim panowanie w trakcie omijania pojazdu zabezpieczającego prace związane z koszeniem trawy. W...

Czytaj więcej

01 października 2019

Do wypadku doszło we wrześniu 2014 r., kiedy to kierowca samochodu osobowego w trakcie wykonywania manewru skrętu w lewo na oznakowanym skrzyżowaniu nie zachował szczególnej ostrożności i nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu motocykliście. Wskutek czego poszkodowany uderzył w prawy bok samochodu, a jego motor się zapalił.   Mężczyzna doznał rozległych obrażeń ciała w postaci oparzenia termicznego głębokiego twarzy, szyi i kończyn...

Czytaj więcej

20 września 2019

W październiku 2010 r. na terenie szkoły doszło do tragicznego wypadku. Chłopiec w wieku 7 lat w trakcie zabawy z kolegami doznał poważnych obrażeń głowy w wyniku uderzenia przez spadającą górną część jednego z trzech murowanych słupów bramy wjazdowej.   Na skutek wypadku małoletni powód doznał urazu czaszkowo-mózgowego oraz złamania kości jarzmowej i kości szczęki. Ponadto doznane obrażenia skutkowały niedosłuchem...

Czytaj więcej

16 września 2019

W listopadzie 1998 r. miał miejsce wypadek, w wyniku którego śmierć poniósł pasażer pojazdu sprawcy - matka powoda. Z roszczeniami po śmierci osoby najbliższej wystąpił syn zmarłej, który w chwili śmierci matki miał 16 lat.   Zakład ubezpieczeń po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego w 2001 r. podjął decyzję o wpłacie na rzecz roszczącego zadośćuczynienie w kwocie 10.000,00 zł zadośćuczynienia oraz 12.303,56...

Czytaj więcej

05 września 2019

Klient Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy pracował jako górnik, to zajęcie nie tylko wymagające, ale i obarczone dużym ryzykiem.   W marcu 2015 r. zdarzył się wypadek - poszkodowany wykonując prace pod ziemią doznał poważnych obrażeń – od stropu odspoiła się duża bryła piaskowca, która spadła na poszkodowanego i przygniotła jego lewą nogę. W kolejnych dobach...

Czytaj więcej

03 sierpnia 2019

W dniu 25 kwietnia 1998 r. miał miejsce wypadek, w wyniku którego śmierć poniosła 3-letnia dziewczynka. Kierowca nie zachował należytej ostrożności, co więcej prowadził samochód z nadmierną prędkością w wyniku czego śmiertelnie potrącił dziewczynkę. Z roszczeniami po śmierci osoby najbliższej wystąpili rodzice oraz czworo rodzeństwa zmarłej. W chwili zdarzenia dziewczynka pozostawała pod opiekę dwójki z nich w wieku 10 i...

Czytaj więcej

11 lipca 2019

Do tragicznego wypadku doszło w czerwcu 2004 r., kiedy to ojciec dziewczynki kierując samochodem w stanie nietrzeźwości, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu podczas wjeżdżania na posesję, w efekcie czego doprowadził do zderzenia obu pojazdów. Na miejscu wypadku zginęli dziadkowie dziewczynki. Natomiast ona, jej matka i ojciec doznali rozległych obrażeń.   Dziewczynka doznała rozległych obrażeń głowy, w tym m.in. urazu czaszkowo-mózgowego, a...

Czytaj więcej

07 czerwca 2019

Poszkodowany stracił rodziców w wypadku komunikacyjnym, do którego doszło jesienią 2000 r. Bezpośrednią przyczyną zdarzenia było wymuszenie pierwszeństwa przejazdu przez innego kierowcę, który jadąc drogą podporządkowaną pomimo pionowych i poziomych znaków stop nie zatrzymał się doprowadzając tym samym do zderzenia z samochodem, którym jako pasażerowie podróżowali rodzice poszkodowanego.Postępowanie zostało umorzone – mężczyzna zmarł w trakcie postępowania karnego.   W wrześniu...

Czytaj więcej

10 maja 2019

W listopadzie 2012 r. w trakcie polowania koła łowieckiego doszło do wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Wystrzelony przez jednego z uczestników polowania pocisk najpierw uderzył w pień sosny, od którego zrykoszetował, zmieniając tor i kierunek lotu, a następnie śmiertelnie ugodził w głowę innego myśliwego. Na miejsce wypadku niezwłocznie przybyli funkcjonariusze Policji, którzy zabezpieczyli materiał dowodowy i podjęli konieczne czynności. Z uwagi...

Czytaj więcej

02 kwietnia 2019

Do wypadku doszło w styczniu 2015 r., kiedy kierujący samochodem osobowym, potrącił poszkodowaną, przechodzącą prawidłowo na oznakowanym przejściu dla pieszych.   Na skutek zdarzenia u 57 - letniej kobiety, doszło do wielomiejscowego złamania żeber po stronie prawej, odmy opłucnowej po stronie prawej, złamania kości ramiennych lewej i prawej, złamania kości piszczelowej i strzałkowej podudzia prawego. Poszkodowana wskutek doznanych obrażeń przeszła...

Czytaj więcej

05 marca 2019

Do zdarzenia doszło w kwietniu 2009 r. kiedy to podczas wykonywania obowiązków służbowych kierowca wózka widłowego najechał na stopę innego pracownika. Na skutek zdarzenia u 23 - letniego wówczas mężczyzny doszło do zmiażdżenia prawej stopy oraz złamania wieloodłamowego kości podudzia. Niestety konieczne okazało się przeprowadzenie amputacji prawej nogi tuż poniżej kolana.   Po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego ubezpieczyciel wypłacił poszkodowanemu zadośćuczynienie...

Czytaj więcej

11 lutego 2019

W listopadzie 1998 r. doszło do wypadku, w wyniku którego śmierć poniosła pasażerka pojazdu - jej syn miał wówczas zaledwie 16 lat. Po uzyskaniu pełnoletności młody mężczyzna zwrócił się do ubezpieczyciela z wnioskiem o wypłatę świadczeń należnych mu w związku ze śmiercią osoby najbliższej.   Ubezpieczyciel po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego w 2001 r. podjął decyzję o wypłacie na rzecz poszkodowanego...

Czytaj więcej

12 stycznia 2019

Do tragicznego wypadku, w którym zginęła córka Klientów KAiRP A. Łebek i Wspólnicy doszło w lipcu 2003 roku na autostradzie A4. Kierujący samochodem, którego pasażerką była dziewczyna, zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do czołowego zderzenia z jadącym nim pojazdem. Na skutek doznanych obrażeń śmierć na miejscu zdarzenia ponieśli zarówno kierowca, jak i pasażerka, a także wszystkie osoby podróżujące...

Czytaj więcej

05 grudnia 2018

Do tragicznego wypadku, w którym Klient KAiRP A. Łebek i Wspólnicy stracił ojca doszło w 1999 r. Dopiero po wielu latach od wypadku mężczyzna zdecydował się starać się o wypłatę należnych mu świadczeń.   Ubezpieczyciel po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego podjął decyzję o dobrowolnej wypłacie kwoty 9.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia. Była to kwota rażąco zaniżona. Podjęto więc decyzję o skierowaniu sprawy...

Czytaj więcej

13 listopada 2018

Bez wątpienia za najbardziej tragiczne można uznać wypadki, w których cierpią dzieci. Nie ponoszą one winy za to co się wydarzyło, a często do końca życia muszą mierzyć się z następstwami zdarzenia w jakim mimowolnie uczestniczyły. Podobnie stało się z zaledwie 4-miesięcznym synkiem klientów Votum S.A., który odniósł bardzo poważne obrażenia. Przez ostatnie siedem lat jego rodzice nie tylko każdego...

Czytaj więcej

04 października 2018

Co zrobić w sytuacji kiedy na skutek wypadku poszkodowany musi zmagać się nie tylko z problemami zdrowotnymi, ale również rodzinnymi? Jakiej siły i wytrwałości potrzeba, aby nie poddać się pomimo szeregu niepowodzeń? Klient Votum S.A. samotnie musiał zmierzyć się z następstwami wypadku, w jakim uczestniczył kilka lat temu, w powrocie do zdrowia pomogli mu specjaliści Votum S.A. Do wypadku drogowego,...

Czytaj więcej

06 września 2018

Do tragicznego wypadku doszło w kwietniu 2003 r., kiedy to kierujący samochodem dostawczym z naczepą wykonując manewr skrętu w lewo nie udzielił pierwszeństwa przejazdu autu jadącemu z przeciwka. Doszło do zderzenia pojazdów, w wyniku którego 19-nastolatka kierująca samochodem osobowym zmarła na skutek odniesionych obrażeń.   Rodzice oraz rodzeństwo zmarłej kobiety zdecydowało się skorzystać z pomocy KAiRP A. Łebek i Wspólnicy...

Czytaj więcej

17 sierpnia 2018

Do tragicznego zdarzenia doszło w styczniu 2001 r., kiedy to 27-letni mężczyzna zginął na skutek wypadku - doszło do zderzenia pociągu ekspresowego z drezyną pogotowia awaryjnego, na której pracował. Przeprowadzone wówczas postępowanie doprowadziło do skazania za nieumyślne spowodowanie śmierci mężczyzny dyżurnej ruchu oraz maszynisty pociągu, który uderzył w drezynę. Żona zmarłego otrzymała wówczas jednorazowe odszkodowanie z ubezpieczenia społecznego w kwocie...

Czytaj więcej

13 lipca 2018

Do wypadku doszło 19 lat temu podczas mijania się kierowanego przez poszkodowanego samochodu ciężarowego z ciągnikiem rolniczym. Pojazd sprawcy był w złym stanie technicznym, nie został dopuszczony wcześniej do ruchu, nie posiadał również działającego oświetlenia, a dołączone do niego przyczepy były zbyt szerokie. W wyniku przekroczenia przez nich dopuszczalnych wymiarów, podczas wymijania z samochodem ciężarowym doszło do zderzenia.   W...

Czytaj więcej

08 czerwca 2018

Do tragicznego wypadku doszło, gdy kierujący samochodem osobowym, 20-letni mężczyzna podczas próby ominięcia ciężarówki stojącej na poboczu wjechał na przeciwległy pas ruchu, po którym z kolei poruszał się inny pojazd. Chcąc uniknąć czołowego zderzenia chłopak rozpoczął hamowanie, jednak mimo to nie udało mu się uratować przed kolizją. Samochód wpadł w poślizg i uderzył w stojącą na poboczu ciężarówkę.   W...

Czytaj więcej

04 kwietnia 2018

W styczniu 2003 r. kierujący samochodem osobowym nie dostosował prędkości do warunków drogowych i tracąc panowanie nad pojazdem, uderzył prawym bokiem w słup oświetleniowy. W wyniku tego zdarzenia pasażerka samochodu - młoda kobieta, została zakleszczona w pojeździe, z którego wydostała ją dopiero straż pożarna.   Kobieta doznała rozległych obrażeń ciała w obrębie kończyn dolnych, poddana została długotrwałej hospitalizacji, a następnie...

Czytaj więcej

28 lutego 2018

Walka o świadczenia związane z utratą najbliższych członków rodziny trwa nieraz bardzo długo. Tak właśnie stało się w przypadku klienta Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy. Przez wiele lat nie udało mu się uzyskać rekompensaty za doznaną krzywdę, dopiero wsparcie ekspertów kancelarii sprawiło, że po 21 latach otrzymał zadośćuczynienie.   W maju 1997 r. poszkodowany stracił w...

Czytaj więcej

06 lutego 2018

Sąd Apelacyjny w Warszawie rozpatrywał apelację ubezpieczyciela, który kwestionował prawo do zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych małoletniej córki poszkodowanego urodzonej kilka tygodni po jego śmierci. Sąd I instancji, rozpatrując roszczenia małoletniej uznał za zasadne zasądzenie na jej rzecz zadośćuczynienia w kwocie 100 000 zł.   W uzasadnieniu wyroku wskazał on, że (…) małoletnia, która przyszła na świat po śmierci ojca i...

Czytaj więcej

17 listopada 2017

W dniu 9 lipca 1998 r. doszło do wypadku komunikacyjnego w którym kierujący ciągnikiem rolniczym marki JUMS niedopuszczonym do ruchu drogowego z dołączonymi do niego trzema przyczepami, które nie miały oświetlania i przekraczały dopuszczalną szerokość, podczas wymijania się z jadącym z przeciwnej strony samochodem ciężarowym marki Mercedes Bus, doprowadził do zdarzenia z ww. pojazdem. Na skutek zdarzenia kierujący samochodem ciężarowym...

Czytaj więcej

06 listopada 2017

W dniu 9 września 2011 r. doszło do wypadku drogowego, w którym kierujący samochodem osobowym  marki VW Golf, potrącił mężczyznę przechodzącego przez przejście dla pieszych. W skutek wypadku Poszkodowany doznał ciężkich wielonarządowych obrażeń ciała, w tym urazu głowy, co spowodowało, że z osoby w pełni sprawnej, w wieku 54 lat stał się osobą niepełnosprawną, zależną od pomocy innych osób. Towarzystwo ubezpieczeń...

Czytaj więcej

06 listopada 2017

W dniu 29.03.2011r. doszło do wypadku, w którym śmierć poniosła matka powodów. Mąż zmarłej nieumyślnie spowodował śmierć żony w ten sposób, że w trakcie prowadzonej przy użyciu pilarki spalinowej wycinki drzewa nie zachował wymaganej w tych okolicznościach ostrożności, w wyniku czego wycięte przez niego drzewo, spadając, uderzyło w Annę B. Na skutek odniesionych obrażeń kobieta poniosła śmierć na miejscu zdarzenia....

Czytaj więcej

23 października 2017

W dniu 28 maja 2008r.  miał miejsce wypadek drogowy, w którym kierujący samochodem osobowym marki  Citroen  Xsara nie zachował należytej ostrożności  przy dojeżdżaniu do łuku drogi i zjechał na lewe pobocze , a następnie  przodem pojazdu  uderzył w przydrożne drzewo.   Na skutek zdarzenia u  4- letniego  dziecka doszło do poważnych obrażeń ciała  w postaci: uszkodzenia rdzenia kręgowego w odcinku...

Czytaj więcej

10 października 2017

Pojazd marki VW Golf został zaparkowany obok budynku będącego w trakcie przebudowy i rozbudowy na cześć mieszkalną. Po około 10 minutach od opuszczenia przez kierowcę ww. pojazdu, na skutek zwarcia instalacji elektrycznej uległ on samozapłonowi. Z płonącego pojazdu ogień przeniósł się na budynek mieszkalny, w następstwie czego doszło do jego częściowego spalenia.   Mimo zgłoszenia powstałej szkody Towarzystwo Ubezpieczeń odmówiło...

Czytaj więcej

19 września 2017

Proces prowadzony przez Ubezpieczyciela z Kancelarią reprezentującą osobę Poszkodowaną, kosztował ubezpieczyciela ponad 180.000 zł tytułem odsetek za opóźnienie oraz ponad 30 tys. kosztów sądowych do zapłaty.   W październiku 2012 r. doszło do wypadku komunikacyjnego, w wyniku którego kierujący samochodem osobowym nie zachował szczególnej ostrożności zbliżając się do przejścia dla pieszych i nie ustąpił pierwszeństwa przechodzącej przez to przejście 25...

Czytaj więcej

12 września 2017

W dniu 11 kwietnia 1997 r. doszło do wypadku komunikacyjnego, na skutek którego śmierć ponieśli oboje rodzice powodów – Moniki P. i Jakuba M. W chwili zdarzenia Jakub M. był niepełnoletni, zaś Monika P. ukończyła 18 lat w dwa tygodnie po wypadku. Roszczenia powodów o zadośćuczynienie zostały zgłoszone w korespondencji mailowej z dnia 19 lipca 2016 r. Ubezpieczyciel uznał roszczenia...

Czytaj więcej

07 września 2017

W 2011 r. kierujący samochodem osobowym wykonał nieoczekiwany, nieprawidłowy manewr zagradzając tym samym drogę innemu prawidłowo poruszającemu się pojazdowi, doprowadzając do zderzenia obu pojazdów. W wyniku tego zdarzenia pasażerka prawidłowo jadącego samochodu, 30 letnia kobieta, doznała wielonarządowych, rozległych obrażeń ciała w postaci: złamania trzonu żuchwy po stronie lewej, złamania wyrostka kłykciowego kości potylicznej z przemieszczeniem, złamania dwóch żeber po stronie...

Czytaj więcej

21 sierpnia 2017

Czasami proces sądowy jest niezbędny do zmiany stanowiska ubezpieczyciela oraz do dobrowolnego przyjęcia przez niego odpowiedzialności i wypłaty świadczeń na rzecz uprawnionych po śmierci poszkodowanego. Ugoda sądowa ma tym większe znaczenie, gdy dochodzi do niej 10 lat po zdarzeniu przy braku wyroku skazującego.   Taka właśnie sprawa trafiła do Departamentu Szkód Korporacyjnych w 2014 na etapie po prawomocnym uniewinnieniu bezpośredniego...

Czytaj więcej

16 sierpnia 2017

W dniu 17 lipca 2014 r., podczas wykonywania prac na terenie gospodarstwa rolnego doszło do zdarzenia w którym śmierć poniosło łącznie 7 osób, a jedna osoba doznała obrażeń ciała. Właściciel gospodarstwa rolnego wraz z dwoma synami oraz przybranym do pomocy mężczyzną oczyszczali bezodpływowy zbiornik nieczystości mieszczący się przy chlewni. Mężczyzna, który podczas prac wszedł w głąb szamba, gdzie pod wpływem...

Czytaj więcej

08 sierpnia 2017

Młody mężczyzna na skutek wypadku komunikacyjne doznał licznych obrażeń ciała, które skutkowały orzeczeniem u niego trwałego uszczerbku na zdrowiu. Uczestniczył w wypadku drogowym jako pasażer samochodu osobowego, którego kierujący utracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożne drzewo. Poszkodowany mężczyzna siedział na przednim siedzeniu pasażera obok kierowcy. Z ustaleń wynikało, że nie posiadał on zapiętych pasów bezpieczeństwa. Jednymi z licznych...

Czytaj więcej

02 sierpnia 2017

Dwie młode kobiety wracały późnym wieczorem z miasta do jednej z nowosądeckich wsi. Z uwagi na dużą odległość od miejsca zamieszkania zdecydowały się na zatrzymanie przypadkowego pojazdu i podróż tzw „autostopem”. Kierujący, który zgodził się podwieźć kobiety do umówionego miejsca (określonej przez podróżujące zatoki autobusowej) od początku podróży zachowywał się w sposób podejrzany, co wzbudziło u obu kobiet niepokój, który...

Czytaj więcej

24 lipca 2017

W dniu 15.01.2015 r. A.B. udała się do C M im. Bitwy w R. w celu wykonania biopsji guza szyi po stronie lewej. W trakcie zabiegu odczuwała silny ból, dlatego była trzykrotnie znieczulana. Zabieg trwał ok. 1,5 godziny. Już podczas wykonywania zabiegu A.B. zaczęła odczuwać problemy z oddychaniem i przełykaniem śliny. Po powrocie do domu stan A.B.  uległ pogorszeniu, cierpiała...

Czytaj więcej

17 lipca 2017

            W kwietniu 2013r. podczas naprawy samochodu ciężarowego marki MAN powód doznał wypadku przy pracy w warsztacie naprawczym. Wskutek opadnięcia skrzyni ładunkowej, powód został przygnieciony do ramy pojazdu i w konsekwencji doznał rozległych obrażeń ciała. W dnu 7.07.2014r. powód wniósł pozew do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, domagając się zapłaty zadośćuczynienia w kwocie 100.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od...

Czytaj więcej

11 lipca 2017

W styczniu 2016 roku na drodze relacji Szczecinek - Koszalin kierujący pojazdem potrącił przechodzącego przez przejście dla pieszych Pana Damiana. Na skutek potrącenia poszkodowany został wyrzucony na przeciwny pas ruchu gdzie nadjeżdżający samochód najechał na już leżącego poszkodowanego. W wyniku wypadku poszkodowany doznał bardzo poważnych obrażeń ciała, które realnie zagrażały jego życiu, które skutkowały ustaleniem 99% uszczerbku na zdrowiu.  ...

Czytaj więcej

03 lipca 2017

Czasami proces sądowy jest niezbędny do zmiany stanowiska ubezpieczyciela oraz do dobrowolnego przyjęcia przez niego odpowiedzialności i wypłaty świadczeń na rzecz uprawnionych po śmierci poszkodowanego. Ugoda sądowa ma tym większe znaczenie, gdy dochodzi do niej 10 lat po zdarzeniu przy braku wyroku skazującego.   Taka właśnie sprawa trafiła do Departamentu Szkód Korporacyjnych w 2014 na etapie po prawomocnym uniewinnieniu bezpośredniego...

Czytaj więcej

28 czerwca 2017

Pozwem z dnia 8 lipca 2013r. został złożony pozew o zapłatę zadośćuczynienia z art. 448 k.c.  na rzecz wdowy oraz czwórki dzieci (w tym dwóch pasierbic) po śmierci Mariusza B. O wypadku wiadomo było tylko tyle, że w samochodzie VW było dwóch mężczyzn, w tym Mariusz B., na skutek uderzenia w drzewo na miejscu oboje ponieśli śmierć. Prokuratura umorzyła śledztwo...

Czytaj więcej

20 czerwca 2017

W dniu 24 października 2015r. miało miejsce zderzenie pojazdów, wskutek którego pasażer jednego z samochodów - nasz Klient - doznał obrażeń ciała w postaci skręcenia i naderwania odcinka szyjnego kręgosłupa oraz złamania trzonu kości udowej prawej wieloodłamowego z przemieszczeniem odłamów.   Powód przebywał w szpitalu 10 dni, przeszedł operacyjne nastawienie złamania kości udowej, a po opuszczeniu szpitala odbył rehabilitację. Przez...

Czytaj więcej

12 czerwca 2017

Sąd uznał argumenty pełnomocnika, że zadośćuczynienie należy się również z OC pojazdu, którego kierowca doznał obrażeń ciała, samodzielnie wykonując jego  rozładunek. W październiku 2013 r. we francuskiej miejscowości doszło do wypadku z udziałem Klienta kancelarii, który był zatrudniony na stanowisku kierowcy i przewoził samochodem ciężarowym ładunek z Polski. Właścicielem pojazdu był pracodawca Klienta. Klient po przybyciu na miejsce przystąpił do...

Czytaj więcej

06 czerwca 2017

J.B. w dniu 03 lipca chciał pojechać do pracy. Z uwagi na trudności z uruchomieniem swojego pojazdu, syn J.B. udostępnił ojcu samochód. W trakcie jazdy pojazdem doszło natychmiastowego pożaru samochodu, który objął również środek samochodu. W zajętym płomieniami samochodzie powód zbił szybę boczną drzwi od strony pasażera, przez którą udało mu się wydostać z płonącego samochodu. Doznał rozległych oparzeń klatki...

Czytaj więcej

02 czerwca 2017

W 2010 r. doszło do tragicznego wypadku komunikacyjnego, w którym kierujący samochodem stracił panowanie nad swoim pojazdem i uderzył w stojący przed przejściem dla pieszych wózek, w którym znajdował się 3-miesięczny chłopiec.   Na skutek wypadku nasz Klient doznał urazu czaszkowo-mózgowego ze złamaniem kości ciemieniowej lewej, stłuczeniem mózgu, krwiakiem śródmózgowym, obrzękiem mózgu, następowym wodogłowiem wewnętrznym zaopatrzonym układem drenującym i padaczką...

Czytaj więcej

29 maja 2017

Pan J. i pani B. byli współwłaścicielami Cyrku od lutego 2000 roku. Do przedstawień wybierali wioski i małe miasteczka. Poza artystami cyrkowymi zatrudniali oni pracowników technicznych. To właśnie Ci pracownicy wykonywali wszystkie prace, które miały na celu ustawienie namiotu cyrkowego. Takim pracownikiem technicznym był pan Jan – jego żona stała się naszą mocodawczynią.   W maju 2010 właściciele cyrku dotarli...

Czytaj więcej

22 maja 2017

W dniu 15.03.2010r. doszło do tragicznego zdarzenia, w którym zginął 21-letni pasażer samochodu, którego kierujący wpadł w poślizg podczas wyprzedzania innego pojazdu, a następnie uderzył w przydrożne drzewo. Pozostawił on w żałobie rodziców, rodzeństwo oraz kochających dziadków. Sprawa trafiła do Kancelarii do odwołania po innym pełnomocniku, prowadzącym postępowanie likwidacyjne w 2014 r. Uzyskał on dla klientów kwoty zadośćuczynienia za krzywdę:...

Czytaj więcej

15 maja 2017

Zasada ryzyka obciążająca posiadacza pojazdu mechanicznego znajduje zastosowanie także w przypadku szkody, którą doznał kierujący tym właśnie pojazdem, niebędący jego posiadaczem -tak orzekł Sąd Okręgowy w Siedlcach w wyroku z dnia 13 czerwca 2016 r., sygn. akt I C 280/15.   Poszkodowany wykonywał prace porządkowe polegające na wypompowaniu ze studzienki kanalizacyjnej odpadu poprodukcyjnego (gnojowicy) przy użyciu pompy beczkowozu asenizacyjnego –...

Czytaj więcej

08 maja 2017

W sierpniu 2006r. kierujący samochodem marki Volvo, obywatel Portugalii, jadąc z nadmierną prędkością, najechał na stojący przy osi jezdni i zamierzający wykonać manewr skrętu w lewo samochód osobowy marki VW Golf, kierowany przez partnerkę życiową powoda- Klienta Kancelarii, która znajdowała się w 9 miesiącu ciąży. Wskutek doznanych obrażeń śmierć poniosła zarówno partnerka życiowa powoda, jak i córka, która wskutek doznanych...

Czytaj więcej

05 maja 2017

Do zdarzenia doszło w listopadzie 2011 r. W imieniu powoda podnosiliśmy, że w trakcie drogi powrotnej ze spotkania ze znajomymi w pobliskim barze, został potrącony przez nieustalony samochód osobowy, który następnie oddalił się z miejsca zdarzenia.   Teoretycznie sprawa jak jedna z wielu przeciwko UFG. Cały problem tkwił jednak w tym, że mieliśmy dość duży kłopot z ustaleniem i potwierdzeniem...

Czytaj więcej

24 kwietnia 2017

 W wyniku tragicznego wypadku komunikacyjnego z 1997 roku śmierć poniosła 32-letnia ciężarna kobieta, pozostawiając pogrążonego w żałobie męża i rodziców oraz osieracając mającą zaledwie 5 lat córkę. Klienci (zarówno mąż, córka, jak i rodzice) do dnia wypadku zamieszkiwali w jednym domu ze zmarłą, prowadząc wspólne gospodarstwo domowe. Relacje między Klientami a zmarłą były bardzo zażyłe – stanowili oni kochającą i...

Czytaj więcej

18 kwietnia 2017

W dniu 3 lutego 2010 r. Klientka Kancelarii uległa wypadkowi komunikacyjnemu – kierujący Fiatem Seicento doprowadził do czołowego zderzenie z pojazdem Fiat Cinquecento, kierowanym przez powódkę. Na skutek zdarzenia powódka doznała wielu rozległych obrażeń m.in. w postaci: - urazu czaszkowo-mózgowego ze stłuczeniem krwotocznym płatów czołowych i złamaniem kości czołowej prawej, z utrzymującym się zespołem zaburzeń nastroju i skarg subiektywnych – wymagających leczenia...

Czytaj więcej

11 kwietnia 2017

W 2005 r. doszło do wypadku komunikacyjnego, w którym zginął 22-letni mężczyzna. W toku postępowania likwidacyjnego zgłosiliśmy roszczenia w imieniu naszych klientów: - matki zmarłego, 45 lat w chwili wypadku - ojca zmarłego, 47 lat w chwili wypadku - brata zmarłego, 20 lat w chwili wypadku - żony zmarłego, 21 lat w chwili wypadku – od 5 miesięcy pozostawali w...

Czytaj więcej

05 kwietnia 2017

W październiku 2016 r. na skutek wypadku drogowego śmierć poniosły dwie pasażerki pojazdu Daewoo w wieku 74 i 77 lat. Rodziny zmarłych kobiet zleciły dochodzenie roszczeń w związku z utratą osoby najbliższej. Po ustaleniu faktycznych okoliczności szkody oraz kręgu osób najbliższych zgłoszono roszczenia do ubezpieczyciela posiadacza pojazdu, którym obie Panie podróżowały. Istotne dla samej sprawy było ustalenie a następnie wykazanie...

Czytaj więcej

27 marca 2017

Łączna kwota uzyskanego zadośćuczynienia i odszkodowania: 800.000,00 zł   W  2014 r. w Kopalni Węgla Kamiennego  doszło do wybuchu metanu w wyniku którego syn Zenony P. i Jana P. oraz ojciec małoletniej Nadii P. – Błażej P. uległ śmiertelnemu wypadkowi podczas wykonywania obowiązków pracowniczych.   Zgłoszono szkodę do  TU, która ubezpieczała Kopalnię Węgla Kamiennego. Zakład ubezpieczeń w toku prowadzonego postępowania...

Czytaj więcej

21 marca 2017

W maju 2010 r. w Sycowie miało miejsce zdarzenie drogowe, w wyniku którego nasz Klient doznał poważnych obrażeń ciała w postaci: urazu miednicy, rozejścia spojenia łonowego, oderwania małego fragmentu kości łonowej, stłuczenia pęcherza moczowego i stłuczenia obydwu jąder, stłuczenia głowy, klatki piersiowej, kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego, stłuczenia barku i ramienia lewego, licznych otarć skóry.   Sprawca zdarzenia, który naruszył zasady...

Czytaj więcej

13 marca 2017

W lipcu 2006 r. kierujący samochodem osobowym zjechał na przeciwległy pas ruchu a następnie wpadł do rowu. W wyniku wypadku kierowca poniósł śmierć na miejscu a 18 letni pasażer zmarł w szpitalu w wyniku odniesionych obrażeń. Zmarły pasażer związany był ze swoją 16 letnią dziewczyną, która była w ciąży. Młodzi mieli plany co do ślubu i wspólnego zamieszkania.   W...

Czytaj więcej

06 marca 2017

W dniu 22 sierpnia 2004 r. w miejscowości W.R. miał miejsce wypadek komunikacyjny w wyniku, którego zginęło dwóch małoletnich synów naszej Klientki w wieku 5 i 10 lat. Synowie pojechali wraz z ojcem na loterię fantową, a wbrew wcześniejszym planom wspólnego rodzinnego wyjazdu nasza Klientka pozostała w domu. Mąż Klientki zabrał po drodze jeszcze swojego brata z dziećmi i samochodem...

Czytaj więcej

27 lutego 2017

W 2008 r. doszło do wypadku drogowego. Kierujący samochodem osobowym pomimo nieposiadania prawa jazdy, będąc dodatkowo w stanie nietrzeźwości, naruszył przepisy ruchu drogowego m.in. poprzez niedostosowanie prędkości do warunków jazdy, w wyniku, czego stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze i uderzył w słup trakcji elektrycznej. Na skutek wypadku rozległych obrażeń ciała doznała m.in. nasza Klientka, wówczas 20-letnia młoda kobieta....

Czytaj więcej

14 lutego 2017

W dniu 10  listopada  2011 r. na drodze 773 w miejscowości Kotomierz miał miejsce wypadek drogowy, w którym kierujący samochodem  osobowym marki VW Golf , na łuku drogi  zjechał do prawej krawędzi jezdni, uderzając w krawężnik, po czym przemieścił się na lewą stronę  drogi, uderzając czołowo w jadącą  z przeciwnego kierunku  koparko-ładowarkę, w wyniku czego  obrażeń ciała doznał  pasażer samochodu....

Czytaj więcej

06 lutego 2017

W dniu 02.01.2015 r. w Kwidzynie kierujący pojazdem marki Renault potrącił pieszego Pana Piotra, który przechodził w miejscu niewyznaczonym. W następstwie przedmiotowego zdarzenia, poszkodowany doznał obrażeń ciała w postaci złamania obu kolumn panewki stawu biodrowego prawego, złamania prawego talerza biodrowego, złamania przedniej kolumny panewki lewej, złamania lewej kości łonowej i obu kości kulszowych, złamania kości krzyżowej po stronie prawej oraz...

Czytaj więcej

01 lutego 2017

W dniu 5 maja 2011r. doszło do wypadku komunikacyjnego, w którym kierujący pojazdem marki Honda nie udzielił pierwszeństwa przejazdu i uderzył w pojazd marki Mercedes, którego pasażerką była przewożona w odpowiednim foteliku i zapięta w pasy bezpieczeństwa trzyipółmiesięczna wówczas powódka. Na skutek uderzenia małoletnia powódka doznała obrażeń ciała w postaci krwiaka podpajęczynówkowego podtwardówkowego, stłuczenia mózgu okolicy czołowej prawej i czołowo...

Czytaj więcej

23 stycznia 2017

Nasza Klientka uległa wypadkowi komunikacyjnemu w dniu 18.07.1996 r. Kierujący samochodem osobowym nie dostosował prędkości jazdy do warunków drogowych, utracił panowanie nad pojazdem, wjechał na chodnik, czym doprowadził do potrącenia łącznie trzech osób. Nasza Klientka doznała rozległych obrażeń ciała przede wszystkim w obrębie twarzoczaszki, co skutkuje oszpeceniem twarzy i znacznym pogorszeniem wzroku, w tym ślepotą oka prawego. Następstwa wypadku rzutowały...

Czytaj więcej

17 stycznia 2017

Wyrok wstępny w związku z obrażeniami po ataku krowy będącej w rui.   W kwietniu 2015 r. Klient wykonywał w gospodarstwie rolnym siostrzeńca pracę, która polegała na wyprowadzeniu krowy z obory w celu napojenia wodą. Właściciel gospodarstwa rolnego jednak nie poinformował Klienta o niebezpieczeństwie związanym z pozostawaniem krowy w okresie rui.   Podczas prac wykonywanych przez Klienta krowa wskoczyła mu...

Czytaj więcej

09 stycznia 2017

W maju 2000 r. na drodze między Dusznikami-Zdrój a Szczytną miało miejsce zdarzenie drogowe, w wyniku którego śmierć na miejscu poniósł m.in. brat naszej klientki - pasażer auta kierowanego przez sprawcę wypadku. Postanowieniem prokuratora Prokuratury Rejonowej dochodzenie zostało umorzone z uwagi na fakt, że w wyniku tragicznego zdarzenia śmierć poniósł również sprawca zdarzenia, który nie zachował bezpiecznej prędkości, utracił panowanie...

Czytaj więcej

03 stycznia 2017

W wyniku tragicznego wypadku komunikacyjnego z 2004 roku śmierć poniósł zięć Klienta. Klient zamieszkiwał wspólnie z zięciem, swoją córką i wnuczką, prowadząc wspólne gospodarstwo domowe. Relacje między Klientem a zmarłym były bardzo zażyłe. Klient z radością obserwował harmonijne i szczęśliwe małżeństwo jego córki ze zmarłym, ale również to z jaką miłością i troską zmarły wychowywał córkę – wnuczkę Klienta. Zmarły...

Czytaj więcej

28 grudnia 2016

W sierpniu 2011 r. miał miejsce wypadek, w wyniku, którego śmierć poniosła dwójka pasażerów. Do wypadku doszło na skutek utraty panowania nad prowadzonym pojazdem przez kierowcę Volkswagena, który na łuku drogi przemieścił się na przeciwny pas ruchu, gdzie zderzył się czołowo z prawidłowo poruszającym się samochodem osobowym marki Seat. Utrata panowania nad pojazdem przez kierowcę Volkswagena spowodowana była obecnością rozlanej...

Czytaj więcej

20 grudnia 2016

W maju 2009r. miał miejsce wypadek drogowy, w którym kierująca samochodem osobowym marki Volvo zjechała na przeciwny pas ruchu, doprowadzając do zderzenia z jadącym z przeciwnego kierunku samochodem osobowym marki Polonez, kierowanym przez naszego Klienta. Na skutek zdarzenia u 56- letniego mężczyzny, kierowcy Poloneza, doszło do urazu wielonarządowego w postaci obrażeń głowy, szyi, klatki piersiowej, stłuczenia płuc. Wskutek doznanych obrażeń...

Czytaj więcej

06 grudnia 2016

Okoliczności i przyczyny zdarzenia:   W grudniu 2014 roku doszło do pożaru budynku mieszkalno – usługowego, w wyniku, którego spaleniu uległa więźba dachowa na powierzchni około 200 m2 wraz z poszyciem. Częściowo zostały uszkodzone również ściany działowe poddasza, stolarka okienna oraz znajdujące się na poddaszu meble, materiały budowlane i narzędzia, a na skutek akcji gaśniczej - pierwsza oraz druga kondygnacja...

Czytaj więcej

28 listopada 2016

W dniu 24 sierpnia 2013 r. doszło do wypadku komunikacyjnego, w którym zginął 59-letni mężczyzna. Roszczenia wynikające z przedmiotowego zdarzenia, a dotyczące zadośćuczynienia za krzywdę 6-letniej wówczas wnuczki zostały zgłoszone do ubezpieczyciela, w którego przedsiębiorstwie sprawca wypadku posiadał wykupioną polisę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Decyzją z dnia 10 marca 2014 r. ubezpieczyciel odmówił wypłaty zadośćuczynienia. W maju...

Czytaj więcej

21 listopada 2016

W lutym 2014 r. nasz Klient został poproszony o pomoc przy cielącej się krowie. Klient poruszając się po gospodarstwie rolnym w kierunku obory, gdzie znajdowała się krowa poślizgnął się i upadł. W miejscu zdarzenia teren gospodarstwa był nieodśnieżony a pod warstwą śniegu znajdował się lód. W wyniku upadku klient doznał poważnych obrażeń w postaci złamania kostki przyśrodkowej i złamania trzonu...

Czytaj więcej

14 listopada 2016

W listopadzie 1997 r. w miejscowości Bodzyniewo nasz klient jadąc rowerem został potrącony przez znajdującego się pod wpływem alkoholu kierowcę, doznając przy tym licznych obrażeń ciała w postaci urazu okolicy podobojczykowej lewej, rozerwania żyły i tętnicy podobojczykowej, rozerwania splotu ramiennego oraz wstrząsu krwotocznego. Pomimo natychmiastowej próby udzielenia pomocy przez lekarzy, zdrowia naszego klienta nie udało się uratować. Klient stracił czucie...

Czytaj więcej

08 listopada 2016

W maju 2014 r. nasz Klient podróżując, jako kierowca motocykla doznał poważnych obrażeń ciała w wypadku, jaki wydarzył się na skutek zderzenia z samochodem osobowym. Na skutek zdarzenia, u 26 – letniego mężczyzny doszło do licznych złamań w okolicach klatki piersiowej, miednicy i kończyn dolnych. Obrażenia, jakich doznał młody mężczyzna jak i okoliczność, iż progu swojej kariery zawodowej stał się...

Czytaj więcej

02 listopada 2016

W dniu 28 września 2012r. w Nakle nad Notecią na terenie zabudowań należących do pozwanego w miejscu prowadzenia prac remontowo-rozbiórkowych doszło do wypadku polegającego na zawaleniu się ściany zasieku na popiół węglowy, która przygniatając Jana M. spowodowała jego zgon na miejscu. Samoistnym posiadaczem budowli, która uległa zawaleniu był pozwany Roman D. Śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci Jan M. (art....

Czytaj więcej

25 października 2016

W listopadzie 2012 r. miał miejsce wypadek komunikacyjny, w którym 17-letnia dziewczyna została potrącona na przejściu dla pieszych, wskutek czego doznała bardzo poważnych obrażeń ciała, w konsekwencji, których została przewieziona do szpitala, gdzie przebywała w stanie wegetatywnym. W dniu 3 grudnia 2012 r. Kancelaria działając z umocowania matki poszkodowanej wniosła pozew o zapłatę zadośćuczynienia za doznaną przez jej córkę krzywdę...

Czytaj więcej

18 października 2016

W 1997 r. kierujący samochodem jadąc z nadmierną prędkością stracił panowanie nad pojazdem, czym doprowadził do wypadku. Na skutek wypadku pasażer pojazdu doznał złamania kręgosłupa w części lędźwiowej z uszkodzeniem rdzenia kręgowego skutkującym porażeniem k. dolnych.  Do dnia dzisiejszego poszkodowany porusza się za pomocą wózka. Jest całkowicie niezdolny do pracy.   Postępowanie karne w dniu 28.05.1997 r. zostało zakończone wyrokiem...

Czytaj więcej

10 października 2016

W dniu 9 września 2016 r. prawomocnie zakończyło się postępowanie sądowe w przedmiocie roszczeń cywilnoprawnych rodziny pracownika (wówczas lat 48) zmarłego w wypadku przy pracy w dniu 26 sierpnia 2013 r.   Na etapie postępowania likwidacyjnego (przedsądowego) ubezpieczyciel odpowiedzialności cywilnej pracodawcy wypłacił na rzecz: – żony (w chwili wypadku lat 47) – 35.000 zł zadośćuczynienia (za krzywdę doznaną w związku...

Czytaj więcej

04 października 2016

Nasza Klientka, zatrudniona była przez agencję pracy tymczasowej, a wykonywała pracę na rzecz pracodawcy użytkownika w wymiarze ½ etatu. W dniu 29 sierpnia 2006 r. została przez pracodawcę użytkownika oddelegowana z produkcji na magazyn w celu przepakowania kartonów. Podczas wykonywania czynności, przewrócił się stos palet i jedna z nich uderzyła Klientkę w lewą nogę na wysokości kości piszczelowej. Z protokołu...

Czytaj więcej

29 września 2016

W październiku 2001 r. miał miejsce wypadek, w wyniku, którego śmierć poniósł pasażer pojazdu. Z roszczeniami po śmierci osoby najbliższej wystąpiła Klientka Kancelarii – matka zmarłego, który wówczas miał 19 lat. Zakład ubezpieczeń po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego wypłacił na jej rzecz kwotę 4000 zł tytułem zadośćuczynienia, wskazując, że przyznane świadczenie ograniczył o 60% z uwagi na zastosowanie przyczynienia. Powyższe stanowisko...

Czytaj więcej

26 września 2016

W październiku 2009 r. miał miejsce wypadek komunikacyjny, w którym zmarł 19 letni chłopak, - pasażer samochodu kierowanego przez M.Z. Sprawca wypadku kierujący samochodem osobowym umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ten sposób, że kierując bez wymaganych uprawnień samochodem osobowym oraz będąc pod wpływem substancji psychotropowej stracił panowanie nad samochodem, przez co uderzył w zaparkowany na poboczu jezdni...

Czytaj więcej

19 września 2016

We wrześniu 2014 r. miał miejsce wypadek w gospodarstwie rolnym. Syn, będący właścicielem gospodarstwa wraz z ojcem przeganiał trzodę chlewną z jednej zagrody do drugiej. Podczas wykonywania tej czynności właściciel zaszedł niespodziewanie jednego z wieprzy od tyłu i złapał go za uszy, chcąc w ten sposób przeprowadzić go do sąsiedniej zagrody. Zachowanie właściciela spowodowało spłoszenie się zwierzęcia i jego wyrwanie...

Czytaj więcej

12 września 2016

W dniu 28 sierpnia 2012 r. doszło do wypadku komunikacyjnego, w którym z naczepy nieustalonego pojazdu ciężarowego wypadła opona i uderzyła w jadący z naprzeciwka samochód osobowy. Jego pasażerką była Klientka Kancelarii, która doznała obrażeń ciała w postaci urazu głowy, urazu kręgosłupa w odcinku szyjnym oraz zaburzeń adaptacyjnych. Kierującą pojazdem osobowym była koleżanka Poszkodowanej, z którą wspólnie dojeżdżała do pracy....

Czytaj więcej

05 września 2016

W wyniku błędu medycznego polegającego na nieprawidłowym przeprowadzeniu porodu doszło do niedotlenienia wewnątrzmacicznego i urodzenia się małoletniej powódki w stanie bardzo ciężkim – zamartwicy, co spowodowało u powódki nieodwracalne komplikacje zdrowotne, w szczególności natury neurologicznej. Na etapie przedsądowej likwidacji szkody nie zostały przyznane małoletniej powódce żadne świadczenia, gdyż Towarzystwo Ubezpieczeń (do którego zostały skierowane roszczenia w związku z tym że...

Czytaj więcej

29 sierpnia 2016

W dniu 20.09.2010 r. miał miejsce wypadek komunikacyjny, w którym kierowca samochodu osobowego nie zachował należytej ostrożności, stracił panowanie nad prowadzonym pojazdem, w wyniku czego zjechał z drogi, uderzył w drzewo i dachował. Wskutek powyższego poważnych obrażeń ciała doznała pasażerka pojazdu - nasza Klientka.  Na skutek zdarzenia u 26- letniej kobiety doszło m.in. do złamania kręgosłupa piersiowego trzykolumnowego na poziomie...

Czytaj więcej

22 sierpnia 2016

W dniu 12.04.2014. w Łyszkowicach  kierujący samochodem  marki Alfa Romeo nie zachował należytej ostrożności, stracił panowanie nad pojazdem czym spowodował zderzenie z samochodem marki BMW, a następnie z samochodem Opel. Nasz Klient,  pasażer w samochodzie Alfa Romeo w wyniku wypadku doznał poważanych obrażeń ciała: -rozlany uraz mózgowo-czaszkowy; -tętniak odcinka piersiowego tętnicy głównej; -złamanie wieloodłamowe kości udowej i bliższej nasady piszczeli...

Czytaj więcej

16 sierpnia 2016

W dniu 24 listopada 2012 r. podczas polowania doszło do nieszczęśliwego w skutkach wypadku. Jeden z uczestników polowania wystrzelił z broni myśliwskiej w kierunku zwierzyny. Kula nie trafiła zwierzęcia i po rykoszecie od drzewa śmiertelnie postrzeliła innego uczestnika polowania. Przeprowadzone w sprawie postępowanie przygotowawcze zostało umorzone – w toku podjętych czynności wyjaśniających ustalono, że zaistniałe zdarzenie nosi znamiona nieszczęśliwego wypadku,...

Czytaj więcej

08 sierpnia 2016

W dniu 10 listopada 2014 r. doszło do wypadku samochodowego, w którym zginęła pięcioletnia dziewczynka. Trójka naszych Klientów, będąca dziadkami tragicznie zmarłego dziecka, zgłosiła do ubezpieczyciela, w którym sprawca wypadku drogowego posiadał obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, roszczenie tytułem zadośćuczynienia w związku z tragiczną śmiercią wnuczki. Decyzją z dnia 25 marca 2015 r. ubezpieczyciel odmówił wypłaty zadośćuczynienia. W maju 2015 r....

Czytaj więcej

01 sierpnia 2016

W dniu 30 września 1997 r. w wyniku wypadku komunikacyjnego śmierć poniosła matka dwojga klientów, którzy w dniu wypadku mieli odpowiednio 3 i 6 lat. Strata matki bardzo negatywnie wpłynęła na życie rodzeństwa, pozbawionego opieki matki od wczesnych lat dzieciństwa. Małoletni nigdy nie nawiązali prawidłowych relacji z macochą, całkowicie utracili pozytywny wzorzec matki. Ubezpieczyciel pojazdu sprawcy wypadku w toku postępowania...

Czytaj więcej

25 lipca 2016

Dwie kobiety świadczyły pracę w sklepie. Ich pracodawca bez wiedzy kobiet umieścił w toalecie, z której korzystały, kamerę rejestrującą to, co dzieje się w pomieszczeniu. Dokonał on tego w celu podglądania kobiet w czasie, gdy załatwiały swoje potrzeby fizjologiczne. Kiedy kobiety zauważyły, że ich pracodawca zachowuje się nienaturalnie, zaczęły podejrzewać, że mógł on umieścić w toalecie sprzęt rejestrujący obraz. Gdy...

Czytaj więcej

18 lipca 2016

Do wypadku doszło w 2011 roku podczas wykonywania prac budowlanych przy więźbie dachowej budynku mieszkalnego, znajdującego się na terenie gospodarstwa rolnego. Podczas szlifowania belek mąż Klientki Kancelarii spadł z wysokości 6 metrów na betonową posadzkę. Upadek spowodował ciężkie obrażenia ciała, które skutkowały jego zgonem na miejscu zdarzenia. Prace budowlane wykonywane były w budynku mieszkalnym, wchodzącym w skład gospodarstwa rolnego siostry...

Czytaj więcej

11 lipca 2016

W dniu 12 września 2011 r., w godzinach popołudniowych, po skończonej przez siebie pracy zawodowej, Klient Kancelarii wrócił do swojego miejsca zamieszkania, które jednocześnie było miejscem prowadzenia przez ojca Klienta gospodarstwa rolnego. Tego dnia ojciec powoda wykonywał prace szlifierskie w znajdującym się na terenie gospodarstwa budynku gospodarczym. W trakcie wykonywania tej pracy do budynku gospodarczego wszedł Klient i wówczas poczuł...

Czytaj więcej

29 czerwca 2016

W dniu 16 kwietnia 2011r. Klientka Kancelarii udała się na zajęcia do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Wchodząc do budynku potknęła się o usytuowany przed wejściem odbój do drzwi i straciła równowagę. W wyniku upadku u Klientki rozpoznano zwichnięcie tylne stawu łokciowego prawego z wieloodłamowym złamaniem głowy kości promieniowej. Po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego Towarzystwo Ubezpieczeń zakwestionowało swoją odpowiedzialność i nie wypłaciło...

Czytaj więcej

31 maja 2016

W wyniku tragicznego wypadku komunikacyjnego z 2001 roku, śmierć poniosła kobieta, która znajdowała się w 7 miesiącu ciąży. Pozostawiła w żałobie męża oraz 13 letnią córkę. Nienarodzone dziecko płci żeńskiej zmarło na skutek niedokrwienia spowodowanego przerwaniem pępowiny. Utrata ukochanej żony i matki oraz nienarodzonego dziecka była dla Klientów szokiem i destrukcyjnie wpłynęła na ich psychikę. Klient musiał korzystać z pomocy...

Czytaj więcej

04 maja 2016

W wyniku czołowego zderzenia się dwóch pojazdów, ciężkich obrażeń ciała doznał Klient – pasażer pojazdu uczestniczącego w zderzeniu. Rozległe urazy, a w szczególności ciężkie obrażenia głowy, spowodowały uszkodzenie centralnego układu nerwowego, skutkujące zaburzeniami pamięci, znacznym ograniczeniem zdolności poznawczych oraz regresem intelektualnym. Klient został całkowicie ubezwłasnowolniony, a opiekunem prawnym została jego żona. Zgodnie z opiniami wydanymi przez lekarzy orzeczników Ubezpieczyciela, Klient...

Czytaj więcej

04 maja 2016

W wyniku tragicznego wypadku komunikacyjnego z 2003 roku, śmierć poniosła matka trojga Klientów, którzy w dniu wypadku mieli odpowiednio: 13, 20 i 22 lata. Strata matki bardzo negatywnie wpłynęła na życie trojga rodzeństwa – odczuwali ogromny stres, stracili determinacje do rozwoju i musieli zrezygnować z swoich edukacyjnych i zawodowych planów by wspomóc owdowiałego ojca oraz siebie nawzajem. Podczas procesu likwidacyjnego,...

Czytaj więcej

29 kwietnia 2016

We wrześniu 2006 r. doszło do wypadku drogowego, w skutek, którego Klient Kancelarii doznał poważnych obrażeń ciała. Poszkodowany był pasażerem pojazdu, który w wyniku nie dostosowania przez kierowcę prędkości jazdy do warunków ruchu wypadł z drogi, spadł ze skarpy i stanął w płomieniach. W wyniku zdarzenia Klient doznał poważnego urazu czaszkowo-mózgowego z niedowładem prawostronnym. Klient zamieszkuje wraz z ojcem, który...

Czytaj więcej

29 kwietnia 2016

W wyniku tragicznego wypadku w 2010 r. śmierć poniosła matka naszych Klientów. Podczas podawania przez kobietę łodyg kukurydzy do hedera kombajnu, doszło do wciągnięcia jej nóg przez podajniki łańcuchowe i noże kombajnu. W wyniku powyższego doszło u poszkodowanej do obcięcia obu kończyn dolnych na wysokości ud, co doprowadziło do pourazowego wstrząsu krwotocznego i jej zgonu. Na etapie likwidacji Towarzystwo Ubezpieczeniowe...

Czytaj więcej

27 kwietnia 2016

W dniu 24 czerwca 2014 r. miał miejsce wypadek drogowy, w którym kierujący karetką transportową naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym nie ustępując pierwszeństwa przejazdu samochodowi osobowemu doprowadzając do zderzenia się samochodów. W wyniku wypadku śmierć poniosła młoda kobieta będąca ratownikiem medycznym oraz kierowca karetki. Roszczeń po zmarłej dochodzili mąż oraz małoletni syn. Syn zmarłej kobiety w chwili przedmiotowego zdarzenia...

Czytaj więcej

27 kwietnia 2016

Nasz klient wracał pieszo wraz z kolegą z imprezy, obaj byli pod wpływem alkoholu. Klient szedł prawidłowo poboczem, natomiast jego kolega poruszał się po jezdni niezgodnie z przepisami Prawa o ruchu drogowym. Wypadek miał miejsce poza obszarem zabudowanym, po zmroku, na nieoświetlonym odcinku drogi, a piesi byli niewidoczni dla kierowców samochodów. Gdy od tyłu zbliżył się do nich pojazd, nasz...

Czytaj więcej

22 kwietnia 2016

W wyniku tragicznego wypadku komunikacyjnego z 2007 roku, śmierć poniósł 9-letni Kamil. Wydarzenie to było tym bardziej dramatyczne, że chłopiec przez wiele lat zmagał się z chorobą, którą ostatecznie udało mu się pokonać   Podczas procesu likwidacyjnego, Ubezpieczyciel pojazdu sprawcy wypadku odmówił członkom rodziny wypłaty zarówno zadośćuczynienia jak i odszkodowania powołując się na fakt, iż w dacie zdarzenia nie obowiązywała...

Czytaj więcej

21 kwietnia 2016

W dniu 19 czerwca 2010 roku kierujący samochodem umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym w ten sposób, że będąc w stanie nietrzeźwości (2,14 promila alkoholu we krwi), bez wymaganych uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi i jadąc z prędkością powyżej administracyjnie dopuszczalnej utracił panowanie nad pojazdem i uderzył w betonowy słup elektryczny, w wyniku, czego samochód przewrócił się na dach...

Czytaj więcej

19 kwietnia 2016

W dniu 24 sierpnia 2011r. nasz Klient był uczestnikiem w wypadku drogowym. Po przewiezieniu poszkodowanego na Szpitalny Oddział Ratunkowy została udzielona mu pomoc. Został stwierdzony powierzchowny uraz szyi i nasz Klient został wypisany do domu. Przez 2 miesiące od wypadku przebywał on na zwolnieniu lekarskim. Ówcześnie odczuwał bóle w klatce piersiowej oraz bóle i zawroty głowy. Na ten czas utracił...

Czytaj więcej

19 kwietnia 2016

W dniu 16 kwietnia 2008r. nasz Klient, zatrudniony przez polskiego pracodawcę, a oddelegowany do pracy za granicą - stoczni działającej na terenie Niemiec, pracował przy podnośniku, gdy na skutek zsunięcia się i upadku podnośników blacha o wymiarach 8m x 6m, ważąca ok. 3000kg spadła i przygniotła go. W wyniku wypadku przy pracy, poszkodowany doznał szeregu obrażeń ciała tj. urazu kręgosłupa...

Czytaj więcej

18 kwietnia 2016

Podczas pracy w gospodarstwie rolnym małżonek Klientki Kancelarii przez nieuwagę zrzucił na żonę balot siana. Na skutek wypadku Klientka doznała poważnego złamania kręgosłupa. Pomimo wielomiesięcznego procesu leczenia, obejmującego zabieg operacyjny, Klientka nie powróciła do pełni zdrowia, którą cieszyła się dotychczas: pozostał trwały uszczerbek na zdrowiu na poziomie 45% oraz niezdolność od pracy w gospodarstwie rolnym.   Ubezpieczyciel OC gospodarstwa rolnego...

Czytaj więcej

14 kwietnia 2016

90 letnia kobieta wybrała się do apteki w pobliżu swojego miejsca zamieszkania w celu zakupu leków, gdzie upadła na uszkodzonych schodach i złamała panewkę stawu biodrowego oraz kość promieniową. Przedmiotowy wypadek został zgłoszony przedsiębiorcy prowadzącemu aptekę. Przedsiębiorca posiadał polisę ubezpieczeniową związaną z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą i zawiadomił swojego ubezpieczyciela o zaistniałym zdarzeniu. Zakład ubezpieczeń odmówił przyjęcia odpowiedzialności za wypadek,...

Czytaj więcej

11 kwietnia 2016

Wypadek miał miejsce w 1997r. Poszkodowany miał wtedy 7 lat. Małoletni został potrącony przez samochód. Poszkodowany doznał urazu czaszkowo – mózgowego, co skutkowało  wystąpieniem niedowładu czterokończynowego, padaczki pourazowej i wodogłowiem. Zgodnie z opinią lekarską poszkodowany będzie wymagał stałego leczenia do końca życia, natomiast jego funkcje mózgu są zaburzone. Obecnie poszkodowany nie jest zdolny do pracy. Przed wypadkiem poszkodowany rozwijał się...

Czytaj więcej

19 lutego 2016

Przed Sądem Rejonowym w Brzegu toczyła się sprawa z powództwa poszkodowanej wskutek przeprowadzenia zabiegu krioterapii ogólnoustrojowej. Powódka podnosiła, iż konsekwencją przeprowadzonego zabiegu było powstanie odmrożeń I i II stopnia kończyn dolnych w okolicach podkolanowych oraz znacznej części dolnej przyśrodkowej prawego i lewego uda wskutek przeprowadzenia zabiegu krioterapii ogólnoustrojowej. Powódka żądała rekompensaty doznanej krzywdy w wysokości 40.000 zł, wskazując na winę...

Czytaj więcej

19 lutego 2016

W dniu 13.08.2003r. o godzinie 3.00 kierujący samochodem na prostym odcinku drogi, chcąc uniknąć uderzenia w sarny, które wybiegły z prawej strony drogi, odbił w lewo, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał do rowu doprowadzając do wywrócenia się pojazdu. Na skutek wypadku pasażerka pojazdu doznała urazu rdzenia kręgowego z porażeniem czterokończynowym, złamanie żuchwy oraz łopatki prawej, krwiaka obustronnego jamy opłucnej.  ...

Czytaj więcej

03 lutego 2016

Do potrącenia doszło w grudniu 2014 r. w porze nocnej. Pieszy wskutek odniesionych obrażeń zmarł na miejscu zdarzenia. W sprawie reprezentujemy 3 klientów Kancelarii : żona zmarłego oraz 2 jego córki. W sprawie mieliśmy 3 świadków zdarzenia. Wszyscy jednoznacznie wskazali, iż pieszy wtargnął bezpośrednio pod koła nadjeżdżającego pojazdu a sam kierujący nie miał szans na wykonanie jakichkolwiek manewrów. W sprawie...

Czytaj więcej

03 lutego 2016

Efekty podjętych działań: wyrównanie zasiłku chorobowego do wysokości 100%, uzyskanie jednorazowe odszkodowanie w wysokości 75.700,00 zł, uzyskanie świadczenia rentowych.   Nasz Klient w zdarzeniu drogowym doznał poważnych obrażeń ciała w postaci uszkodzenia pourazowego małżowiny usznej prawej z martwicą chrząstki ucha, rany okolicy ramienia prawego, zwichnięcia stawu barkowego prawego oraz obustronnego otwartego złamania podudzi typu IIIC GA, co w konsekwencji doprowadziło...

Czytaj więcej

03 lutego 2016

W październiku 2010 r. 19-latek ucierpiał w wypadku samochodowym. Jechał jako pasażer pojazdu kierowanego przez swojego kuzyna, który nie udzielił pierwszeństwa innemu pojazdowi i doprowadził do zderzenia, w wyniku którego nasz klient doznał m. in. poważnego urazu barku. Składając zeznania przed policjantem, poszkodowany stwierdził, że nie ma żalu do sprawcy i nie będzie się od niego domagał zadośćuczynienia. Chciał w...

Czytaj więcej

03 lutego 2016

Klientka zawarła w dniu 29 maja 2008r. z Bankiem umowę kredytu budowlano- hipotecznego, zaś z pozwanym zawarła umowę ubezpieczenia spłaty powyższego kredytu. W 2011 r. z tym samym bankiem zawarła pożyczkę- spłata pożyczki również została ubezpieczona. Klientka miała wówczas rozpoznaną zmianę guzkowatą. Na początku 2012r. Klientka zachorowała na nowotwór, rozpoczęła leczenie. Pod koniec 2012r. została rozwiązana z Klientką umowa o...

Czytaj więcej

10 listopada 2015

W grudniu 2011 r. kierujący pojazdem osobowym, potrącił małoletniego Jakuba, który nie upewniając się czy nie nadjeżdża żaden pojazd przebiegł przez jezdnię w kierunku swojej posesji. Śledztwo w tej sprawie zostało umorzone, ze względu na brak znamion czynu zabronionego. Zmarły był 8 letnim, najmłodszym członkiem rodziny i ósmym dzieckiem powódki. Towarzystwo Ubezpieczeń przyjęło swoją odpowiedzialność za skutki zdarzenia, uznając jednocześnie,...

Czytaj więcej

10 listopada 2015

Wypadek miał miejsce w 2012 roku. Zginął 27-letni młody mężczyzna, dobrze wykształcony, zdolny i ambitny, wykonujący zawód programisty komputerowego, kontynuujący naukę na studiach doktoranckich. Roszczeń dochodzili rodzice i trójka rodzeństwa. Na etapie likwidacji szkody Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaciło rodzicom zmarłego po 35.000 zł zadośćuczynienia i po 15.000 zł stosownego odszkodowania, natomiast rodzeństwu po 15.000 zł zadośćuczynienia. Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych...

Czytaj więcej

10 listopada 2015

W kwietniu 2008 roku doszło do wypadku, podczas którego kierujący pojazdem marki Opel Omega poruszając się z nadmierną prędkością tj. 135 km/h, stracił panowanie nad kierowanym pojazdem, zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Na skutek wypadku dwie osoby podróżujące pojazdem poniosły śmierć na miejscu, zaś jedna doznała obrażeń ciała. W trakcie wypadku pojazd kilkukrotnie dachował, wówczas z pojazdu wypadły...

Czytaj więcej

10 listopada 2015

W imieniu powoda wniesiono o zasądzenie od Towarzystwa Ubezpieczeń kwoty 100.000 zł tytułem zadośćuczynienia po śmierci córki na podstawie art. 448 k.c. w zw. z art. 24 k.c. Do zdarzenia doszło w 2000 r.,  kiedy to kierujący autobusem, służącym do przewozu dzieci szkoły podstawowej, zjechał z drogi publicznej i w trakcie wykonywania manewru skrętu w prawo najechał na biegnącą równolegle...

Czytaj więcej

29 maja 2015

Sąd Apelacyjny w Katowicach prawomocnymi wyrokami z dnia 7 maja 2013 r. (V ACa 716/12) oraz z dnia 11.06.2014 r. (V ACa 23/14), przyznał na rzecz poszkodowanej rodziny, odszkodowanie, w łącznej wysokości ponad 2,4 mln zł, w tym blisko 0,5 mln odsetek za opieszałość Towarzystwa Ubezpieczeń. W 2009 r. doszło na Śląsku do pozornie niegroźnego wypadku. Zderzeniu uległy dwa samochody...

Czytaj więcej

29 maja 2015

Sąd Rejonowy w Chrzanowie uznał, że poszkodowanej w wyniku wypadku sześcioletniej dziewczynce należy się 35 000 zł zadośćuczynienia za uszkodzenie ciała, w sprawie w której lekarz określił wysokość trwałego uszczerbku na zdrowiu jedynie na 2 %. Jak wskazał Sąd w uzasadnieniu wyroku „Doznany uszczerbek na zdrowiu powódki jest niewielki – 2%, nie jest on jednak w okolicznościach tej sprawy, miarą...

Czytaj więcej