Wyrok w sprawie wypadku w pracy

utworzone przez | sty 24, 2020 | Wypadki przy pracy

Do wypadku doszło w listopadzie 2017 r.  podczas wykonywania przez poszkodowanego zwykłych, codziennych czynności typowych dla jego stanowiska pracy. Metalowy element przewrócił się i przygniótł nogę mężczyzny. Doszło do urazowej amputacji podudzia.

 

Sprawa poszkodowanego trafiła do Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy. W pierwszej kolejności skupiono się przede wszystkim na szczegółowej analizie dokumentacji powiązanej z wypadkiem. Potwierdzono w ten sposób odpowiedzialność pracodawcy. Następnie w imieniu poszkodowanego dokonano zgłoszenia roszczenia o zadośćuczynienie oraz zwrot kosztów związanych z wypadkiem. Jednocześnie przyłączono się do trwającego postępowania karnego w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego.

 

W czerwcu 2018 r. prokurator wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa argumentując, że to wyłącznie poszkodowany jest winnym zaistnienia zdarzenia. Kwalifikacja ta pozostawała w sprzeczności z materiałem dowodowym zebranym w sprawie – zdecydowano o wniesieniu zażalenia.

Wyrok w sprawie wypadku w pracy

Śledztwo zostało wznowione. Na wniosek pełnomocnika poszkodowanego powołano biegłego z dziedziny BHP, aby jednoznacznie określił przyczyny wypadku oraz wskazał czy zostały naruszone przepisy BHP. Biegły wskazał, że samowolne wykonywanie czynności przez poszkodowanego pozostaje w niewielkim związku z zaistniałym wypadkiem, a za główną przyczynę zdarzenia można uznać zaniedbania pracodawcy i współpracowników mężczyzny. Opinia biegłego stanowiła podstawę do skierowania aktu oskarżenia do sądu. Ponadto na jej podstawie wezwano ubezpieczyciela do niezwłocznej wypłaty świadczeń należnych poszkodowanemu.

 

W lutym 2019 r. zakład ubezpieczeń wydał decyzję uznającą odpowiedzialność i wypłacił poszkodowanemu 50.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia. Zwrócił również koszty opieki w łącznej wysokości ponad 3.000,00 zł. Jednocześnie ubezpieczyciel zaproponował ugodowe zakończenie sprawy – wypłatę w wysokości 80.000,00 zł.

 

W związku z otrzymaną propozycją podjęto negocjacje ugodowe i zgłoszono wniosek dotyczący zwrotu kosztu zakupionej przez poszkodowanego protezy w wysokości ponad 18.000,00 zł. Ubezpieczyciel w wyniku podjętych działań nie tylko zwrócił mężczyźnie koszt zakupu protezy, ale również zaproponował ugodę na łączną kwotę 120.000,00 zł. Po kolejnych negocjacjach z kierownikiem zakładu ubezpieczeń udało się ostatecznie ustalić kwotę ugody w łącznej wysokości 150.000,00 zł, co wraz z jednorazowym odszkodowaniem wypłaconym poszkodowanemu przez ZUS dało łączną kwotę blisko 200.000,00 zł.

Sprawdź więcej...

Szkoda w nieruchomości

Pomoc prawna po szkodzie w nieruchomości Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy sp. k. od 2006r. specjalizuje się w reprezentacji klientów w sprawach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przeciwko zakładom ubezpieczeń. Sprawy szkód w nieruchomościach stanowią znaczący odsetek spraw, które zakończyliśmy z sukcesami na drodze postępowania sądowego. Od kilku…

Praca kancelaria

Praca w Kancelarii Nasza kancelaria już od 17 lat pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach. Klikakrotnie zdobywaliśmy podium  w Rankingach dziennika "Rzeczpospolita". Dołącz do naszego zespołu! Szukasz pracy w kancelarii adwokatów i radców prawnych we Wrocławiu? Sprawdź naszą ofertę.  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie…

Porady Prawnika

Prawnik radzi Szukasz porad prawnych? Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych Nr 1.  2023 - ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria…

Aktualności Kancelarii

Aktualności z Kancelarii Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych jesteśmy NR 1.  w kategorii ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria Adwokatów i…

Ranking Kancelarii Odszkodowania

Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy z Grupy Kapitałowej Votum kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza. Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i…

Kontakt Kancelaria Odszkodowania

Opinie Jesteś dla nas ważny. Kontakt Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy  kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza.  Adres 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 56 i …

Oferta

Odszkodowanie czy zadośćuczynienie po wypadku? Osoby poszkodowane oraz ich rodziny często nie wiedzą, jakie mają uprawnienia i jakie roszczenia przysługują im od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Sprawdź jak możemy Ci pomóc. Usługi KancelariiKontakt ;   Postępowanie karne po wypadku Osoba pokrzywdzona oraz ustanowiony przez nią pełnomocnik ma prawo do udziału…

O nas

O nas Eksperci w naszej Kancelarii to głównie adwokaci i radcowie prawni z wieloletnim doświadczeniem w branży. Wiemy jak pomagać poszkodowanym i ich rodzinom. Nasza wąska specjalizacja, doświadczenie zdobyte przez 17 lat reprezentowania pokrzywdzonych i ich rodzin, daje nam przewagę i pozycję lidera na rynku kancelarii świadczących pomoc poszkodowanym w…

Blog firmowy

 Aktualności | News Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut efficitur condimentum mauris. Mauris in consequat mauris. Nagana, grzywna, a nawet areszt – co jeszcze grozi sprawcy hałasu? kwi 12, 2024 | Aktualności | 0 Comments  Skuteczna walka ze źródłami hałasu nie jest prosta, ani szybka, ale jest…

Wyroki

 Nasze Wyroki Nasze doświadczeni poparte wyrokami w reprezentacji klientów w związku z wypadkiem. Sprawy z obrażeniami ciała Sprawy ze skutkiem śmiertelnym Wypadki przy pracy Wypadki w rolnictwie Reprezentacja Klienta w postępowaniu karnym Inne Sprawy z obrażeniem ciała TUiR WARTA wypłaci ponad 1 mln zł za wypadek motocyklisty mar 21, 2024W…