Skierowanie pozwu do sądu przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń Wzajemnych TUW potwierdziło, że zadośćuczynienie proponowane dobrowolnie przez ubezpieczyciela było rażąco zaniżone. Ostatecznie na rzecz poszkodowanego została zasądzona kwota aż 12 razy wyższa niż kwota uznana przez ubezpieczyciela.

Wypadek drogowy – potrącenie pieszego

Wypadek drogowy. 12x razy wyższe zadośćuczynienie zasądzone przez sąd niż propozycja ubezpieczyciela

Skierowanie pozwu do sądu przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń Wzajemnych TUW potwierdziło, że zadośćuczynienie proponowane dobrowolnie przez ubezpieczyciela było rażąco zaniżone. Ostatecznie na rzecz poszkodowanego została zasądzona kwota aż 12 razy wyższa niż kwota uznana przez ubezpieczyciela.

Wypadek drogowy – obrażenia ciała po potrąceniu pieszego

W styczniu 2019 r. doszło do wypadku drogowego, w wyniku którego nietrzeźwy kierujący doprowadził do potrącenia prawidłowo poruszającego się pieszego.

Poszkodowany w wyniku wypadku doznał obrażeń ciała, przede wszystkim w postaci złamań kończyn górnych i dolnych.

Poszkodowany został poddany intensywnemu leczeniu, w tym zabiegom operacyjnym.

Pomimo przeprowadzonego leczenia nie doszło do zrostu złamań, przez co poszkodowany nadal uskarża się na uciążliwe skutki wypadku.

pieszy

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW uznało, że krzywda doznana przez poszkodowanego zasługuje na zadośćuczynienie w kwocie jedynie 15 000 zł. Ubezpieczyciel uznał, że zakres obrażeń i rozmiary krzywdy nie pozwalają na przyznanie wyższej kwoty odszkodowania.

A.Łebek i Wspólnicy Sp.KPozew przeciwko TuW TUW

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wsp. złożyła pozew do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń Wzajemnych TUW o zapłatę dalszego zadośćuczynienia i odszkodowania.

Sąd Okręgowy przeprowadził postępowanie dowodowe – przesłuchał świadków, jak również zlecił sporządzenie opinii przez biegłych z zakresu medycyny, celem ustalenia stanu zdrowia poszkodowanego.

Biegli potwierdzili, że na skutek wypadku powód doznał bolesnych obrażeń, a ponadto doszło do komplikacji w gojeniu złamań, w związku z czym powód nadal zmaga się z bolesnymi powikłaniami.

Łącznie trwały uszczerbek na zdrowiu powoda został oceniony na poziomie 78%.

Powód z uwagi na niepełnosprawność, która go dotknęła, zmaga się także z zaburzeniami depresyjnymi, nie mogąc poradzić sobie z tym traumatycznym zdarzeniem.

Wyrok przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń Wzajemnych TUW – rażące zaniżenie zadośćuczynienia przez ubezpieczyciela

Dzięki działaniom Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wsp. sąd wydał wyrok, którym zasądził od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW na rzecz poszkodowanego dalszą kwotę 185 000 zł tytułem zadośćuczynienia. Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim uznał, że łączna kwota zadośćuczynienia należna poszkodowanemu powinna wynosić 200 000 złotych. Tym samym Sąd Okręgowy stwierdził, że kwota wypłacona dotychczas przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW była rażąco zaniżona. Niewątpliwie krzywda doznana przez poszkodowanego zasługiwała na wyższą rekompensatę niż uznane 15 000 zł. Sąd zasądził więc na rzecz powoda dalsze zadośćuczynienie, które jest ponad 12 razy wyższe niż kwota, którą ubezpieczyciel uznawał za odpowiednią.

Opisany wyrok potwierdza, że ubezpieczyciel może niewłaściwie ocenić rozmiary krzywdy poszkodowanego. W takiej sytuacji konieczne jest skierowanie sprawy do sądu, gdzie możliwe jest uzyskanie sprawiedliwej oceny sprawy i dalszego zadośćuczynienia na godziwym poziomie.

 

Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 maja 2022 r., sygn. akt: I C 52/20 – nieprawomocny.

 

Mateusz Leśniewski

Mateusz Leśniewski

Radca Prawny

Sprawa prowadzona w kancelarii przez Radcę Prawnego Mateusza Leśniewskiego w zespole pod kierownictwem Radcy Prawnego Michała Grafa.