Wyrok Sądu Odwoławczego na korzyść matki zmarłej kobiety

utworzone przez | cze 23, 2021 | Sprawy ze skutkiem śmiertelnym

Zdarza się, że Sądy I instancji nieuważnie analizują zawisłe przed nimi sprawy, skutkiem czego pojawiają się rozstrzygnięcia, z którymi nie sposób się zgodzić. Nieuniknione w takich sytuacjach okazują się być zwyczajne środki zaskarżenia. Wyrok Sądu Odwoławczego na korzyść matki zmarłej kobiety.

W rzeczonej sprawie doszło do zrównania  instytucji odszkodowania za szkodę majątkową z art. 446 § 3 k.c. oraz instytucji zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych, dochodzonego obecnie na podstawie art. 448 w zw. z art. 23 i 24 k.c. Pełnomocnik strony powodowej musiał zareagować.

Jak doszło do wypadku?

W czerwcu 2004 roku doszło do wypadku drogowego, w wyniku którego śmierć poniosła młoda kobieta. Z uwagi na posiadane przez sprawcę przedmiotowego wypadku ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych,  roszczenia odszkodowawcze pokrywał jego ubezpieczyciel.

Działania ekspertów z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy

W listopadzie 2005 roku matka zmarłej zawarła ze stroną pozwaną ugodę, zgodnie z którą w związku ze śmiercią pani Izabeli otrzymała 15.000,00 zł odszkodowania. Matka zmarłej jednocześnie zaznaczyła, że wypłacona kwota w sposób kompleksowy zaspokaja jej roszczenie o odszkodowanie.

W styczniu 2019 roku powódka zgłosiła stronie pozwanej roszczenie o zapłatę zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych w związku ze śmiercią córki w wyniku wypadku. Niniejsze spotkało się jedynie z częściowym uznaniem tj. przyznaniem zadośćuczynienia w kwocie 3.000 zł. Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy w imieniu matki zmarłej niezwłocznie skierowała do sądu pozew o zapłatę na jej rzecz zadośćuczynienia w kwocie 75.000,00 zł.

Niekorzystny wyrok sądu I Instancji

Zdaniem Sądu I instancji, celem ugody jest co do zasady uchylenie niepewności co do roszczeń wynikających z łączącego strony stosunku prawnego, a użyte w ugodzie sformułowanie o niewnoszeniu „żadnych dalszych roszczeń” rozciągnąć trzeba również na wyartykułowane w sprawie żądanie przyznania zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych powódki.

Wygrana przed sądem II instancji

Strona powodowa odwołała się od wyroku. Pełnomocnik powódki argumentował, że zapisy ugody z listopada 2005 uznać należy za jednoznaczne, a tym samy zawężające porozumienie stron wyłącznie do odszkodowania z art. 446 § 3 k.c., nie zaś jak wskazuje Sąd w uzasadnieniu do każdego dalszego roszczenia, w tym roszczenia o zadośćuczynienie. Ponadto Ekspert zwrócił szczególną uwagę na różne podstawy wymienionych roszczeń, tj. odszkodowanie za szkodę majątkową w trybie art. 446 § 3 k.c. a żądanie zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych na podstawie art. 448 k.c. w związku z art. 24 k.c.

Sąd Okręgowy w całości podzielił stanowisko strony powodowej przyznając na rzecz powódki całość roszczeń dochodzonych w apelacji, w tym kwotę 75.000,00 zł  tytułem zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych.

Opisywany przebieg postępowania stanowi idealny przykład sytuacji, w której doświadczenie procesowe profesjonalnego pełnomocnika okazuje się być kluczowe. W powyższych okolicznościach mieliśmy styczność z błędną interpretacją ugody przez sąd I instancji. Skuteczna argumentacja profesjonalnego pełnomocnika pozwoliła jednak uzyskać powódce należne jej zadośćuczynienie.

Wyrok Sądu Rejonowego w Głogowie z dnia 31 marca 2021 roku, sygn. akt I C 202/20

 

Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z dna 8 czerwca 2021 roku, sygn. akt II Ca 329/21

Sprawa prowadzona przez radcę prawnego Szymona Wąska z zespołu pod kierownictwem radcy prawnego Agnieszki Antończak-Bernadowskiej.

Sprawdź więcej...

Szkoda w nieruchomości

Pomoc prawna po szkodzie w nieruchomości Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy sp. k. od 2006r. specjalizuje się w reprezentacji klientów w sprawach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przeciwko zakładom ubezpieczeń. Sprawy szkód w nieruchomościach stanowią znaczący odsetek spraw, które zakończyliśmy z sukcesami na drodze postępowania sądowego. Od kilku…

Praca kancelaria

Praca w Kancelarii Nasza kancelaria już od 17 lat pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach. Klikakrotnie zdobywaliśmy podium  w Rankingach dziennika "Rzeczpospolita". Dołącz do naszego zespołu! Szukasz pracy w kancelarii adwokatów i radców prawnych we Wrocławiu? Sprawdź naszą ofertę.  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie…

Porady Prawnika

Prawnik radzi Szukasz porad prawnych? Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych Nr 1.  2023 - ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria…

Aktualności Kancelarii

Aktualności z Kancelarii Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych jesteśmy NR 1.  w kategorii ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria Adwokatów i…

Ranking Kancelarii Odszkodowania

Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy z Grupy Kapitałowej Votum kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza. Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i…

Kontakt Kancelaria Odszkodowania

Opinie Jesteś dla nas ważny. Kontakt Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy  kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza.  Adres 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 56 i …

Oferta

Odszkodowanie czy zadośćuczynienie po wypadku? Osoby poszkodowane oraz ich rodziny często nie wiedzą, jakie mają uprawnienia i jakie roszczenia przysługują im od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Sprawdź jak możemy Ci pomóc. Usługi KancelariiKontakt ;   Postępowanie karne po wypadku Osoba pokrzywdzona oraz ustanowiony przez nią pełnomocnik ma prawo do udziału…

O nas

O nas Eksperci w naszej Kancelarii to głównie adwokaci i radcowie prawni z wieloletnim doświadczeniem w branży. Wiemy jak pomagać poszkodowanym i ich rodzinom. Nasza wąska specjalizacja, doświadczenie zdobyte przez 17 lat reprezentowania pokrzywdzonych i ich rodzin, daje nam przewagę i pozycję lidera na rynku kancelarii świadczących pomoc poszkodowanym w…

Blog firmowy

 Aktualności | News Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut efficitur condimentum mauris. Mauris in consequat mauris. Nagana, grzywna, a nawet areszt – co jeszcze grozi sprawcy hałasu? kwi 12, 2024 | Aktualności | 0 Comments  Skuteczna walka ze źródłami hałasu nie jest prosta, ani szybka, ale jest…

Wyroki

 Nasze Wyroki Nasze doświadczeni poparte wyrokami w reprezentacji klientów w związku z wypadkiem. Sprawy z obrażeniami ciała Sprawy ze skutkiem śmiertelnym Wypadki przy pracy Wypadki w rolnictwie Reprezentacja Klienta w postępowaniu karnym Inne Sprawy z obrażeniem ciała TUiR WARTA wypłaci ponad 1 mln zł za wypadek motocyklisty mar 21, 2024W…