Wypadek w gospodarstwie rolnym – odszkodowanie po śmierci pobodzonego przez byka.

W dniu 5 maja 2011r. doszło do wypadku komunikacyjnego, w którym kierujący pojazdem marki Honda nie udzielił pierwszeństwa przejazdu i uderzył w pojazd marki Mercedes, którego pasażerką była przewożona w odpowiednim foteliku i zapięta w pasy bezpieczeństwa trzyipółmiesięczna wówczas powódka.

Na skutek uderzenia małoletnia powódka doznała obrażeń ciała w postaci krwiaka podpajęczynówkowego podtwardówkowego, stłuczenia mózgu okolicy czołowej prawej i czołowo skroniowej lewej, krwawienia przymózgowego w okolicy skroniowej lewej i czołowej prawej. W konsekwencji stłuczenia mózgu stwierdzono u powódki zmiany pourazowe w postaci poszerzenia przestrzeni przymózgowej. Mimo upływu lat powódka wciąż cierpi na bóle głowy, po uderzeniu w głowę wymiotuje.

 

Działając za pośrednictwem profesjonalnego pełnomocnika, opiekun prawny małoletniej powódki zgłosił szkodę do Towarzystwa Ubezpieczeń udzielającego obowiązkowej ochrony od odpowiedzialności cywilnej sprawcy zdarzenia. W toku postępowania likwidacyjnego ubezpieczyciel przyznał na rzecz powódki łącznie kwotę 6.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Z uwagi na stanowisko ubezpieczyciela, Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp. k. we Wrocławiu wniosła w imieniu powódki pozew o zapłatę kwoty 15.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

 

Sąd I instancji uwzględnił powództwo w całości, zasądzając na rzecz powódki kwotę 15.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami. Sąd ocenił rozmiar krzywdy doznanej przez powódkę jako stosunkowo wysoki, a wypłaconą w postępowaniu likwidacyjnym kwotę 6.000,00 zł uznał za zaniżoną. Uzasadniając swoje rozstrzygnięcie Sąd wskazał, iż w procesie leczenia powypadkowego powódka była poddawana serii badań, w tym kilkukrotnym prześwietleniom (badania TK i RTG), punkcjom przezciemieniowym wymagającym zastosowania znieczulenia ogólnego. Badania takie przeprowadzane u niemowlęcia niosły ze sobą bardzo wysokie ryzyko powikłań, zwłaszcza w obrębie nierozwiniętego w pełni u tak małego dziecka układu nerwowego. Sąd wskazał, że powyższe należy ocenić jako zdarzenia powodujące nie tylko fizyczne cierpienia powódki, ale także swoiste cierpienia psychiczne związane z poddaniem czynnościom medycznym, których konieczności i celu powódka nie była świadoma i nie mogła zrozumieć. Powódka przez miesiąc była hospitalizowana, towarzyszyło jej poczucie strachu i bólu, szok związany z wyrwaniem ze znanego sobie otoczenia domowego. Po wypisaniu ze szpitala kontynuowała antybiotykoterapię, była poddawana zabiegom rehabilitacyjnym, a także przez dwa lata odbyła 24 konsultacje specjalistyczne.

W toku postępowania sądowego powódka była badana przez biegłego lekarza neurologa, który wskazał, że choć uraz nie pozostawił trwałego uszczerbku na zdrowiu powódki, to jednak miał miejsce uraz głowy, który nie był urazem lekkim. Nie ma możliwości określenia, czy w miarę rozwoju i dojrzewania powódki nie wystąpią dalsze następstwa urazu mózgu. Lekarze opiekujący się powódką w okresie hospitalizacji, jak i pediatra zalecają powódce konieczność diagnozowania aż do osiągnięcia pełnoletności, celem wczesnego wykrycia ewentualnych powikłań powypadkowych.

 

Zdaniem sądu konieczność miesięcznej hospitalizacji, długotrwałe leczenie i rehabilitacja powódki, stres związany z kolejnymi wizytami u lekarza stanowiły krzywdę ponad miarę jej wieku, a konieczność pozostawania pod stałą kontrolą lekarską stanowi dla powódki swego rodzaju niedogodność życia codziennego.

Mając na uwadze całokształt okoliczności sprawy, Sąd I instancji uznał, że zadośćuczynienie wraz z dotychczas przyznaną przez ubezpieczyciela kwotą, w łącznej kwocie 21.000,00 zł stanowi sumę wyważoną, utrzymaną w bardzo rozsądnych granicach, umożliwiającą złagodzenie zaistniałych skutków zdarzenia.

Od wyroku Sądu I instancji apelację wniósł pozwany, żądając zmiany wyroku w części i obniżenia kwoty przyznanego powódce zadośćuczynienia do 5.000,00 zł. Pozwany podnosił, że zasądzona przez Sąd I instancji kwota łącznie 21.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia jest rażąco zawyżona.

 

Sąd II instancji nie przychylił się do stanowiska pozwanego i oddalił apelację w całości. Wyrok ten jest prawomocny.

 

Sprawa prowadzona w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp. k. przez aplikanta radcowskiego Paulę Niklewicz pod kierownictwem radcy prawnego Ireny Laskowskiej.

 

 

 

 

Sprawdź więcej...

Szkoda w nieruchomości

Pomoc prawna po szkodzie w nieruchomości Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy sp. k. od 2006r. specjalizuje się w reprezentacji klientów w sprawach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przeciwko zakładom ubezpieczeń. Sprawy szkód w nieruchomościach stanowią znaczący odsetek spraw, które zakończyliśmy z sukcesami na drodze postępowania sądowego. Od kilku…

Praca kancelaria

Praca w Kancelarii Nasza kancelaria już od 17 lat pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach. Klikakrotnie zdobywaliśmy podium  w Rankingach dziennika "Rzeczpospolita". Dołącz do naszego zespołu! Szukasz pracy w kancelarii adwokatów i radców prawnych we Wrocławiu? Sprawdź naszą ofertę.  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie…

Porady Prawnika

Prawnik radzi Szukasz porad prawnych? Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych Nr 1.  2023 - ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria…

Aktualności Kancelarii

Aktualności z Kancelarii Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych jesteśmy NR 1.  w kategorii ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria Adwokatów i…

Ranking Kancelarii Odszkodowania

Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy z Grupy Kapitałowej Votum kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza. Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i…

Kontakt Kancelaria Odszkodowania

Opinie Jesteś dla nas ważny. Kontakt Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy  kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza.  Adres 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 56 i …

Oferta

Odszkodowanie czy zadośćuczynienie po wypadku? Osoby poszkodowane oraz ich rodziny często nie wiedzą, jakie mają uprawnienia i jakie roszczenia przysługują im od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Sprawdź jak możemy Ci pomóc. Usługi KancelariiKontakt ;   Postępowanie karne po wypadku Osoba pokrzywdzona oraz ustanowiony przez nią pełnomocnik ma prawo do udziału…

O nas

O nas Eksperci w naszej Kancelarii to głównie adwokaci i radcowie prawni z wieloletnim doświadczeniem w branży. Wiemy jak pomagać poszkodowanym i ich rodzinom. Nasza wąska specjalizacja, doświadczenie zdobyte przez 17 lat reprezentowania pokrzywdzonych i ich rodzin, daje nam przewagę i pozycję lidera na rynku kancelarii świadczących pomoc poszkodowanym w…

Blog firmowy

 Aktualności | News Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut efficitur condimentum mauris. Mauris in consequat mauris. Jak powstrzymać hałas z boisk sportowych? maj 17, 2024 | Aktualności | 0 Comments  Hałas z boisk sportowych to częsty problem, który dotyka wiele społeczności. Choć sport jest niezaprzeczalnie ważny dla…

Wyroki

 Nasze Wyroki Nasze doświadczeni poparte wyrokami w reprezentacji klientów w związku z wypadkiem. Sprawy z obrażeniami ciała Sprawy ze skutkiem śmiertelnym Wypadki przy pracy Wypadki w rolnictwie Reprezentacja Klienta w postępowaniu karnym Inne Sprawy z obrażeniem ciała 450 tys. zadośćuczynienia od TUiR WARTA S.A. dla bliskich poszkodowanej w wypadku kwi…