W dniu 16 kwietnia 2011r. Klientka Kancelarii udała się na zajęcia do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Wchodząc do budynku potknęła się o usytuowany przed wejściem odbój do drzwi i straciła równowagę. W wyniku upadku u Klientki rozpoznano zwichnięcie tylne stawu łokciowego prawego z wieloodłamowym złamaniem głowy kości promieniowej. Po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego Towarzystwo Ubezpieczeń zakwestionowało swoją odpowiedzialność i nie wypłaciło Klientce należnych świadczeń.

 

Wobec stanowiska Towarzystwa Ubezpieczeń, Kancelaria Adwokatów i Radców Prawych A. Łebek i Wspólnicy sp. k. złożyła pozew o zapłatę świadczeń na rzecz Klientki. Pełnomocnik w imieniu Klientki domagał się kwoty 25.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia wraz z ustawowymi odsetkami oraz kwoty 2.040,00 zł tytułem zwrotu kosztów opieki wraz z ustawowymi odsetkami.

 

Sąd uwzględnił w części powództwo naszej Klientki w zakresie zadośćuczynienia pieniężnego ustalając je na poziomie 15.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami. Sąd I instancji w uzasadnieniu wyroku uznał, że Uczelnia nie wypełniając obowiązku utrzymania wejścia do budynku w bezpiecznym stanie i doprowadzając, a bardziej akceptując swoją biernością, stan, w którym przy wejściu znajduje się niczemu niesłużąca przeszkoda, przesądziła o bezprawności swojego czynu.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie wniosło apelacji od wyroku Sądu I instancji i zrealizowało wyrok.

 

Sprawa prowadzona w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp. k. przez radcę prawnego Agatę Nadobnik pod kierownictwem radcy prawnego Moniki Błażejowskiej.