Do wypadku doszło w styczniu 2015 r., kiedy kierujący samochodem osobowym, potrącił poszkodowaną, przechodzącą prawidłowo na oznakowanym przejściu dla pieszych.

Wypadek na przejściu dla pieszych

Na skutek zdarzenia u 57 – letniej kobiety, doszło do wielomiejscowego złamania żeber po stronie prawej, odmy opłucnowej po stronie prawej, złamania kości ramiennych lewej i prawej, złamania kości piszczelowej i strzałkowej podudzia prawego. Poszkodowana wskutek doznanych obrażeń przeszła bolesny proces leczenia i rehabilitacji, a co więcej w dalszym ciągu musi korzystać z porad lekarzy. KAiRP A. Łebek i Wspólnicy podjęła się przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w imieniu poszkodowanej.

 

Ubezpieczyciel wypłacił kobiecie zadośćuczynienie w wysokości  70.000,00 zł, zwrot kosztów opieki w kwocie ok. 5.000,00 zł oraz zwrot kosztów leczenia i dojazdów do placówek medycznych w kwocie 1.000,00 zł.

 

Ponadto aby uzyskać wszystkie świadczenia należne poszkodowanej złożono pozew, rozszerzając go również o roszczenia dotyczące renty oraz odszkodowania. Ostatecznie pełnomocnik zażądał zapłaty łącznej kwoty 130.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia, 1.540,00 zł tytułem comiesięcznej renty oraz 51.840,00 zł tytułem skapitalizowanej renty.

 

Sąd I instancji uwzględnił powództwo niemalże w całości, zasądzając na rzecz poszkodowanej kwotę 130.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia z odsetkami za opóźnienie, skapitalizowaną rentę w kwocie 33.170 zł oraz comiesięczną rentę w wysokości 1.192 zł.