Wypadek na przejściu dla pieszych

Niektórzy uczestnicy ruchu drogowego są szczególnie narażeni na obrażenia. Do tej grupy należą między innymi piesi, którzy w zderzeniu z samochodem znajdują się na z góry przegranej pozycji, a doznane przez nich urazy zazwyczaj kończą się trwałym kalectwem lub śmiercią. Na jaką pomoc może liczyć osoba poszkodowana w wypadku?

Wypadek na przejściu dla pieszych

Wypadek miał miejsce zimą 2016 r. na terenie Niemiec. Kierowca samochodu osobowego potrącił na oznakowanym przejściu dla pieszych przechodzącego prawidłowo mężczyznę. Poszkodowany na skutek uderzenia doznał rozległych obrażeń, m.in. poważnego złamania kości piszczelowej, a także wyraźnego zgniecenia powierzchni stawowej kolana prawego.

Skutki wypadku okazały się mieć trwały charakter, a poszkodowany pomimo upływu czasu wciąż zmaga się z dolegliwościami bólowymi oraz zespołem stresu pourazowego PTSD. Leczenie przez powikłania, w tym pooperacyjne zakażenie rany gronkowcem złocistym, okazało się być o wiele bardziej skomplikowane niż początkowo zakładano. Trwało ponad 4 lata.

Odszkodowanie

Poszkodowany powierzył swoją sprawę ekspertom Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A.Łebek i Wspólnicy s.k. Podejmowane przez nich działania miały na celu uzyskanie wszystkich świadczeń należnych mężczyźnie.

We wrześniu 2019 r. została zawarta cząstkową ugoda z ubezpieczycielem, która obejmowała wypłatę 40.000,00 euro tytułem zadośćuczynienia, 7.000,00 euro zwrotu kosztów opieki osób trzecich oraz odszkodowania za niemożność wykonywania prac na rzecz gospodarstwa domowego i członków rodziny. Z treści ugody wyłączone zostały między innymi roszczenia dotyczące utraconego dochodu .

Nie był to jednak koniec działań w sprawie – w marcu 2020 r. zawarto ugodę dotyczącą pozostałych roszczeń, które zostały wyłączone z wcześniejszych negocjacji. W efekcie poszkodowany otrzymał dopłatę w wysokości 50.000,00 euro.

Ostatecznie poszkodowany otrzymał 97.000,00 euro. Warto przy tym zauważyć, że zarówno wypadek, jak i późniejsze postępowanie odszkodowawcze miały miejsce w Niemczech, dlatego toczyło się zgodnie z tamtejszym prawem.

Przed wypadkiem poszkodowany pracował w masarni na terenie Niemiec. Jednak skutki wypadku, w tym przede wszystkim zakażenie gronkowcem uniemożliwiły mu wykonywanie pracy w gastronomii czy przemyśle spożywczym. Obecnie mężczyzna otrzymuje rentę z ubezpieczenia społecznego z Niemiec oraz pracuje na pół etatu jako stróż.

Praca wykonana przez ekspertów Kancelarii pozwoliła otrzymać poszkodowanemu wszystkie należne mu świadczenia. Bez pomocy profesjonalnego pełnomocnika mężczyzna nie byłby w stanie uzyskać tak wysokiej wypłaty, dlatego warto powierzyć swoją sprawę specjalistom, którzy będą dużym wsparciem na każdym etapie postępowania.