Nadchodząca wiosna oraz odczuwalny wzrost temperatur zachęcają motocyklistów do rozpoczęcia sezonu. Każdego roku liczba wypadków z udziałem jednośladów jest równie zatrważająco. Ponadto należy uwzględnić, że zarówno kierowca jak i pasażer motocykla są narażeni na poważne obrażenia ciała. Wypadek motocykla jednak niesie większe szkody dla kierowcy. Jakie świadczenia może otrzymać osoba uczestnicząca w wypadku z udziałem motoru?

 

Wypadek motocykla okoliczności zdarzenia

 

Do zdarzenia doszło latem 2014 roku. Na skutek czołowego zderzenia z innym pojazdem pasażerka jednośladu odniosła poważne obrażenia, między innymi mózgu z afazją i zaburzeniami psychicznymi. Kobieta po wybudzeniu ze śpiączki nie rozpoznawała swoich najbliższych, nie pamiętała nawet, że ma męża i dziecko.

Przez kilka kolejnych miesięcy, do grudnia 2014 r. poszkodowana była pacjentką leżącą. Dzięki rehabilitacji stopniowo odzyskiwała władzę w nogach i rękach. Stan kobiety znacząco się poprawiał, jednak pomimo upływu czasu jaki minął od zdarzenie nigdy nie powróciła już do pełnej sprawności.

 

Postępowanie przedsądowe

 

Poszkodowana zdecydowała się skorzystać z pomocy ekspertów Grupy Kapitałowej VOTUM. Dzięki podjętym przez nich działaniom  już na etapie postępowania przedsądowego udało się uzyskać stosunkowo wysokie kwoty. Było to 250.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia, 23.000,00 zł tytułem zwrotu kosztów leczenia, ok. 10.000,00 zł tytułem skapitalizowanej renty z tytułu zwiększonych potrzeb oraz kwotę ok. 2.000,00 zł tytułem skapitalizowanej renty wyrównawczej. Ubezpieczyciel zobowiązał się również do wypłacania na rzecz poszkodowanej comiesięczne renty w łącznej kwocie ponad 1.000,00 zł.

 

Postępowanie sądowe

 

W ocenie ekspertów przyznane kwoty były znacząco zaniżone. Dlatego przedstawiono poszkodowanej możliwość dochodzenia dalszych roszczeń na drodze sądowej, na co kobieta się zgodziła. W trakcie postępowania sądowego poszkodowaną reprezentowała Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych A.Łebek i Wspólnicy s.k.

 

Wykazano między innymi, że obrażenia doznane przez pasażerkę motocykla oraz ich długoterminowe następstwa uzasadniają przyznanie wyższych świadczeń niż te wypłacone na etapie przedsądowym.

 

Wytrwałości i zaangażowanie pełnomocnika pozwoliło wypracować dodatkowo kwotę 150.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, które wyniosły ponad 42.000,00 zł. Sąd przychylił się także do stanowiska mówiącego o tym że poszkodowana musi otrzymywać cykliczne świadczenia związane z comiesięcznymi wydatkami ponoszonymi na opiekę osób trzecich, rehabilitację oraz leczenie. tym samym poszkodowana otrzymała comiesięczną rentę na przyszłość w wysokości 1.100,00 zł. Ponadto zrealizowano również zwrot rent nieotrzymanych w przeszłości w kwocie ponad 8.000,00 zł.

 

Działania pełnomocnika poszkodowanej kobiety, a także z opinie biegłych, oraz treść uzasadnienia wyroku były na tyle jednoznaczne, że ubezpieczyciel nie zdecydował się zaskarżyć wyroku. Klientka Kancelarii otrzymała całość należnych jej świadczeń, w tym tytułem  zadośćuczynienia kobieta otrzymała łącznie aż 400.000,00 zł.