Do wypadku doszło w czerwcu 2010 r., kierujący samochodem osobowym podczas wykonywania manewru skrętu w lewo nie zachował należytej ostrożności i nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącemu z przeciwnej strony motocykliście. Motocyklista zmarł na skutek odniesionych obrażeń, miał 39 lat. Okazało się, że mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania motorem.

 

Początkowo wdowa powierzyła swoją sprawę innemu pełnomocnikowi, któremu udało się uzyskać 44.000,00 zł dla niej oraz po 40.000,00 zł dla dwójki małoletnich dzieci tytułem zadośćuczynienia oraz odszkodowania. Przyznane odszkodowanie zostało pomniejszone o 20% przyczynienia się poszkodowanego za brak prawa jazdy.

 

Po przyjęciu sprawy do obsługi przez Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy s.k. podjęto szereg działań mających na celu uzyskanie dopłaty do świadczeń otrzymanych przez bliskich zmarłego mężczyzny. W pierwszej kolejności skupiono się na zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji, w tym dotyczącej postępowania karnego. Następnie podjęto czynności odwoławcze, które spotkały się z odmową ze strony ubezpieczyciela.

Wypadek motocyklisty – ponad 250 tys. dopłaty

Dzięki dalszym negocjacjom z ubezpieczycielem nie tylko doprowadzono do zniesienia przyczynienia, ale przede wszystkim wypracowano dopłatę w wysokości 110.000,00 zł dla córki zmarłego, 100.000,00 dla jego syna oraz 56.000,00 zł dla wdowy. Ponadto kobieta otrzymała również zwrot kosztów, jakie poniosła w związku z pogrzebem męża. Łączna kwota wszystkich świadczeń, jakie otrzymała rodzina zmarłego wyniosła 390.000,00 zł.