W wyniku czołowego zderzenia się dwóch pojazdów, ciężkich obrażeń ciała doznał Klient – pasażer pojazdu uczestniczącego w zderzeniu. Rozległe urazy, a w szczególności ciężkie obrażenia głowy, spowodowały uszkodzenie centralnego układu nerwowego, skutkujące zaburzeniami pamięci, znacznym ograniczeniem zdolności poznawczych oraz regresem intelektualnym. Klient został całkowicie ubezwłasnowolniony, a opiekunem prawnym została jego żona. Zgodnie z opiniami wydanymi przez lekarzy orzeczników Ubezpieczyciela, Klient w wyniku wypadku doznał 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu.

 

W odpowiedzi na zgłoszenie szkody Ubezpieczyciel przyznał Poszkodowanemu m. in. zadośćuczynienie w kwocie 220.000,00 zł, z czego wypłacił 154.000,00 zł z uwagi na przyjęte 30% przyczynienia. W pozwie Klient zażądał zasądzenia dodatkowo 616.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia. Ponadto, Klient zażądał odszkodowania obejmującego całość kosztów rehabilitacji m.in. w Polskim Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Votum-RehaPlus S.A. w Krakowie, wraz z kosztami transportu medycznego oraz renty.

 

W trakcie procesu Klient zmarł, a do procesu wstąpili jego spadkobiercy – żona i trójka dzieci.

 

Po przeprowadzeniu procesu, Sąd wydał wyrok, w którym uznał, że należne zadośćuczynienie w związku z uszkodzeniem ciała i rozstrojem na rzecz osoby, która zmarła w trakcie procesu, powinno wynieść łącznie 500.000,00 zł. Z uwagi na przyjęte przyczynienie 30% i dotychczasową wypłatę, Sąd zasądził na rzecz spadkobierców zmarłego dalszą kwotę zadośćuczynienia w łącznej wysokości 196.000,00 zł. Istotnym jest fakt, że odszkodowanie objęło całość kosztów poniesionych przez Klienta w związku z odbyciem prywatnej, intensywnej rehabilitacji w Polskim Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Votum-RehaPlus S.A. w Krakowie. Z uwagi na opieszałość Ubezpieczyciela w likwidacji szkody, odsetki zasądzone na rzecz spadkobierców wyniosły łącznie blisko 134.000,00 zł.

 

Wyrok jest prawomocny i został zrealizowany w całości.

 

 

Sprawa prowadzona w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp. k. przez radcę prawnego Emila Mędreckiego.